Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 05. srpen 2021 | Svátek má Kristián
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Společnost bezkrevní medicíny: Nejsme Svědci Jehovovi

Společnost bezkrevní medicíny: Nejsme Svědci Jehovovi

10.03.2010 00:53
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Jan Činčura
Česká společnost bezkrevní medicíny prohlašuje, že usiluje o zavádění bezkrevních postupů. Jedním dechem však dodává "nepleťte si nás se Svědky Jehovovými." Přinášíme rozhovor s předsedou společnosti doc. MUDr. Ivanem Čundrlem, CSc. (na snímku).

Cílem České společnosti bezkrevní medicíny je prosazovat principy bezkrevní léčby v českém zdravotnictví, kdy podle jejích členů transfúze krve nemůže a nesmí být léčebnou alternativou.

V čele společnosti stojílékařské osobnosti -doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. z brněnské Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - společného pracoviště LF MU s Fakultní nemocnicí Brno a prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. z gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava.

Transfúze krve podle zastánců bezkrevní medicíny není nic jiného než transplantace orgánu, o které se uvažuje jen tehdy, když nemocný orgán začne výrazně funkčně selhávat a když byly vyčerpány všechny možnosti.

Kritizují transfuziology a nelíbí se jim, že lékaři často v kritických situacích projevovali negativní a nedůvěřivý postoj k bezkrevní léčbě a někdy velmi hrubým způsobem odmítali spolupracovat s pacienty, kteří vyžadovali, aby byli léčeni alternativními bezkrevními metodami.

Na otázky Medical Tribune odpovídápředseda společnostiDoc. MUDr. Ivan Čundrle.

“Bezpečná dolní hodnota hemoglobinu” byla pro rutinní operace stanovena na 103 až 105 g/l. Píšete na svých stránkách, že bezkrevní operace lze provádět i při hodnotách hemoglobinu 20 nebo 30 g/l. Toto je podloženo nějakou validní studií?

Bezkrevní operace nelze provádět při hodnotách Hb 20-30g/l, Hb jako nosič kyslíku by nestačil doručit tkáním jeho dostatečné množství. Nemusíme ale hledět jen na Hb humánní, existují i nosiče kyslíku jak na bázi přirozeného hemoglobinu (zvířecí Hb), tak na bázi perfluorokarbonů. Tyto nosiče již se zkouší jako tzv.rescue postup při válečných událostech, kde není dostatek krevních konzerv. Obecně lze říci, že validní studie prokázaly tzv. liberální a restriktivní strategii, liberální 80-100g /l Hb, restriktivní 60-80g/l Hb, přičemž výsledky zdravotního stavu po výkonech byly srovnatelné, navíc nebylo nutné předoperačně podávat krevní transfuze, které s sebou přinášejí velké množství různých rizik i v současné době.

Uvádíte příklad úspěšného bezkrevního zásahu u poporodní hemoragie. Avšak použilo-li by se alogenní krve, neznamenalo by to snížení rizika a urychlení léčby pacientky ve srovnání s poněkud komplikovanějším bezkrevním postupem?

Poporodní hemoragie jsou poměrně časté, jsou vypracované standardy tzv. život ohrožujícího krvácení (ŽOK), které vznikly spoluprací anesteziologů, porodníků a hematologů. Jestliže nejde žádným z tradičně i netradičně používaným postupem či prostředkem krvácení zastavit, lze použít konsensuálně přípravek Novoseven (rekombinantní faktor VII a) v indikaci off label, tzn.mimo určení k použití z příbalového letáku v dávce 100-140 ug/kg těl. hmotnosti. Je totiž určen k léčbě vrozené či získané hemofilie nebo trombasténie. Ten krvácení rozhodně zastaví.

Jste i proti použití autologní krve v případě plánovaných operací?

Autologní krev se s výhodou právě používá při různých výkonech, u kterých se předpokládá větší krvácení během operace. Používá se autologní krev odebraná před operací již delší dobu, dále krev odebraná těsně před operací (hemodiluce) a krev, která se sbírá přístrojem zvaným cell-saver během výkonu,v němž se odstřeďuje, filtruje a bezprostředně nato vrací nemocnému.

Preferujete bezkrevní postup i v případech velkých až kritických ztrát krve při např. těžkých traumatech?

Preferujeme co nejmenší krevní ztráty, kterých je možné docílit různými způsoby, např. chirurgickými, farmakologickými a anesteziologickými. Mezi ně patří i velká traumata, samozřejmě podle druhu.

Odstavec ve vaší prezentační stránce pojednávající o Jehovistech je bezvýhradně pozitivní až obdivný. Přitom je známo, že ortodoxně odmítají transfúzi, i kdyby to mělo znamenat ztrátu vlastního života ev. života blízkého člověka. O tom se však nezmiňujete. Je takto striktní i postoj členů CSBM?

Českou společnost bezkrevní medicíny nelze zaměňovat se Svědky Jehovovými. Tam je to otázka víry, u nás vnímání nebezpečí cizí krevní tkáně, přenosu infekcí a již nyní vidíme, že transfuzní stanice trpí nedostatkem dárců. Tento stav se bude zhoršovat, protože populace stárne a na operační stůl se dostávají vyšší věkové skupiny, trpící např. chronickou chudokrevností. Odmítání krve u Svědků musí být vnímáno v rovině etické a jako takové ošetřeno legálně. Obdobné problémy má intenzivní medicína v prodlužování života nevyléčitelných nemocných a euthanazie v krajním smyslu.

Kdo se o chce o bezkrevní medicíně dovědět více, může navštívit stránky ČSBM na http://www.bloodless.wz.cz/cz/cesky.htm.

Jan Činčura, www.tribune.cz



Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky