Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 07. červenec 2020 | Svátek má Bohuslava

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Péče o duševní zdraví a peníze

Péče o duševní zdraví a peníze

25.03.2010 09:55
Zdroj: Medical Tribune
Autor: doc. Martin Dlouhý
Autor následujícího komentáře srováná výdaje českého zdravotnictví na péči o duševně nemocné se situací ve světě. Z analýzy vyplývá, že v evropské země vydávají na péči o duševní zdraví dvakrát tolik než Česká republika. Komentář doc. Martina Dlouhého čtěte v článku...

Blogy MT

Péče o duševně nemocné se stala jednou z priorit evropské zdravotní politiky, což zdůraznila Helsinská konference v roce 2005, kde byla přijata Deklarace o duševním zdraví.

Jaká je konkrétní situace v ČR? Co se týče ukazatelů využití služeb,v roce 2008 vyhledalo ambulantní psychiatrickou péči 466 352 pacientů, kterým bylo poskytnuto vyšetření celkem ve 2,55 miliónu případů.

Pro srovnání v roce 2000 vyhledalo ambulantní psychiatrickou péči 361 931 pacientů, kterým bylo poskytnuto 2,06 miliónu vyšetření. To představuje nárůst 29 % v počtu pacientů a nárůst 24 % v počtu vyšetření během necelého desetiletí.

Dlouhodobý růst počtu duševních onemocnění v populaci se projevuje vyšší spotřebou zdravotnických a sociálních služeb, což znamená také vyšší finanční nároky.

Informace o výdajích na duševní zdraví a jejich struktuře jsou důležité jak pro transformaci péče o duševní zdraví, tak pro zvýšení pozornosti společnosti na problematiku duševního zdraví a na ekonomické dopady duševních onemocnění.

Jaké jsou výdaje na duševní zdraví v ČR? Sám jsem odhadoval pro rok 2001, že výdaje na duševní zdraví činily 3,54 % výdajů ve zdravotnictví a 0,26 % hrubého domácího produktu.

Výdaje na dušení zdraví za rok 2001 odhadoval rovněž Ondřej Pěč, který došel k hodnotě 3,6 %. Pavel Horák, ředitel VZP ČR, prezentoval za období 2000-2005 informace o výdajích na psychiatrii, které podle odhadu oscilovaly mezi 2,7 až 3,0 % z celkových výdajů VZP ČR na zdravotní péči.

I když autoři vycházeli z různých předpokladů a zdrojů, lze se na základě určité shody výsledků domnívat, že skutečné výdaje na péči o duševní zdraví se v ČR pohybují mezi 3–4 % z celkových výdajů na zdravotnictví.

Jaké jsou výdaje ve srovnatelných zemích? V mezinárodní studii uveřejněné v časopisu The Lancet v roce 2007 se uvádí, že průměrná evropská země dává na výdaje na duševní zdraví 6,3% z celkových výdajů na zdravotnictví.

Jiné mezinárodní srovnání podílu výdajů na duševní zdraví je uvedeno v tzv. Zelené knize, kterou vydala Evropská komise. Z 19 zařazených zemí, se ČR umístila na 18. místě před Slovenskem.

Pochopitelně, výsledky mezinárodních srovnání nejsou nikdy zcela spolehlivé, neboť jednotlivé studie používaly různou metodologii.

Přesto lze dojít k závěru, že ČR na tom není ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi nejlépe. Všechna dostupná mezinárodní srovnání výdajů na duševní zdraví v sektoru zdravotnictví (zřejmě se týká i dalších sociálních služeb) ukazuje na nedostatečné financování zdravotní péče o duševní zdraví v ČR.

V jedné publikaci jsem se dočetl, že výše finančních prostředků určenou na duševní zdraví lze vykládat jako určitý ukazatel zájmu společnosti o duševně nemocné. To je na zamyšlení.

doc. Martin Dlouhý, www.tribune.cz

autor vyučuje na VYsoké škole ekonomické v PrazeCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky