Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

MZ: Tolik papírování sami nezvládneme

MZ: Tolik papírování sami nezvládneme

29.03.2010 11:36
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ivb
Server Medical Tribune minulý týden zjistil, že peníze za administrativu rezidenčních míst jdou z ministerstva zdravotnictví ještě přes soukromou firmu. Agendu firmy přitom mohou dělat úředníci MZ. "Je to administrativně náročné. Měníme například příjmení rezidentů," popisuje složitost úkonů ministerstvo zdravotnictví. Firmě za tuto činnost ministerstvo posílá 37.5 milionů ročně...

Ředitel firmy Firma Global Health Service Robert Zelenák pro MT uvedl, že ministerstvo platí firmě za tuto činnostšest milionů ročně. Podle informací v tisku jde dokonce o 37.5 milionů ročně.

Samotné ministerstvo zdravotnictví se k ceně, kterou firmě Global Health Service zaplatí, nevyjádřilo.

Obecně odpovědělo, že "ministerstvomá možnost hradit náklady na zabezpečení dotačního řízení z prostředků určených na dotace, a to nejvýše v částce, která nepřesáhne 2,5% celkové výše prostředků ministerstva určených na dotace na financování specializačního vzdělávání v daném kalendářním roce."

Firma zajišťuje také změnu příjmení školenců

Proč siministerstvo najímá na papírování soukromou firmu? Proč tuto agendu nevyřizují ministerští úředníci placení z daní?

"Loni přijalo ministerstvocelkem 805 žádostí o 1727 rezidenčních míst. Tyto žádosti bylo nutno vytřídit, rozčlenit a posoudit. Následně bylo nutné žádosti vyhodnotit i po stránce zcela odborné. Ministerstvo rozhodlo o poskytnutí dotace zdravotnickým zařízením na celkem 838 rezidenčních míst. S tím souviselai nutnost provádět různé úkony v rámci řízení - například vydat celkem370 rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místa jednotlivým žadatelům," uvádí ministerstvo.

MZ se hájí také tím, že během dotačního programu je také třeba průběžně reagovat na změny v terénu, které mají dopad na čerpání dotace. Jako příklad uvádí administrativu spojenou se změnou příjmení.

"Jedná se o mladé lékaře, kteří uzavírajínapříklad sňatky a mění si tudíž příjmení. Jen z této skutečnosti vyplývá velká řada administrativně náročných činností, které jsou završeny vydáním změnových rozhodnutí," píše MZ.


V roce 2010 ministerstvo zdravotnictvídostalo prostřednictvím firmy Global Health Service celkem 765 žádostí o poskytnutí dotace, a tona 1689 rezidenčních míst.

Ministerstvo tvrdí, žepapírování kolem rezidenčních míst je taknáročné, že ho samo nezvládne. Potřebuje prostory i lidi.

"Administrativní zabezpečení takto rozsáhlého projektu je velice rozsáhlé a náročné. Ministerstvo v současnosti nedisponuje ani prostory, ani pracovními silami v rozsahu, který by odpovídal šíři administrativy, vyplývající z nutnosti důkladného zpracování podkladů a dat a údajů, evidovaných v rámci dotačního programu rezidenční místa 2009 a 2010," uvádí ministerstvo.

Proč se měnila vyhláškao atestacích?

V čele firmy Global Health Service, která milionovou zakázku z ministerstva dostala, je bývalý šéf středočeské záchranné služby, Robert Zelenák. Na bývalé vedení záchranné služby podal trestní oznámení jeho nástupce Martin Houdek kvůli několika investičním akcím (napříkladprodej rakovnické služebny).

Změnu vyhlášky o atestacích podepsalaministryně Jurásková v červnu 2009. Ministerstvo zdravotnictví však podepsalo smlouvu s firmou Global Health na administrativu rezidenčních míst už před tím, než bylo jisté, zda nějaká vyhláškabude vůbec platit.

"Celé je to tunel a někteří lidé by za to měli jít do vězení. Znemožnění atestací bylo úmyslné, aby se potom mohly vynaložitmilióny ze státní kasy na rezidenční místa. Do té doby totiž nikdo rezidenční místa nepotřeboval," poznamenává MUDr. Jakub Orság v diskusním fóru sdružení Mladí lékaři. "Agendu spojenou s rezidenčními místy zajišťuje soukromá firma (tudy vede ten tunel), jejíž zakladatel je vyšetřován policií. Je třeba podat trestní oznámení."

ivbCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky