Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Atestace: o krok blíže dohodě

Atestace: o krok blíže dohodě

16.05.2010 11:57
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ivb
Mladí lékaři se shodli s ministerstvem na změně předatestačního vzdělávání. Namísto dosavadních deseti základních vzdělávacích kmenů jich má být šestnáct. Předběžná dohoda je však zatím stále jen neformální. „Žádný písemný návrh zatím na stole neleží,“ říká pro Medical Tribune MUDr. Martin Švestka ze sdružení Mladí lékaři, kteří usilují o lepší podmínky už pro letošní absolventy. Do voleb přitom zbývá několik dnů…

Ministerstvo zdravotnictví,Česká lékařská komora, děkani lékařských fakult a sdruženíMladílékaři přistoupili na středeční schůzce na konsenzuální návrh České lékařské společnosti JEP.

„Většinu postgraduálního vzdělávání budou lékaři absolvovat v menších nemocnicích. Stáže ve fakultních nemocnicích se tím výrazně zkrátí,“ uvedla náměstkyně Markéta Hellerová.

„Co se týče kmenů, v jednání jsou ještě obory kardiochirurgie a neurochirurgie. Vostatních otázkách panuje shoda,“ říká MUDr. Švestka a dodává:

„Celý kmen by měl být absolvovatelný na domovském pracovišti daného lékaře, tedy i nemocnicích okresního typu. Co se týče vlastní specializační přípravy, chceme, aby došlo krevizi náplně vzdělávacích programů. Náplně by neměly být určeny striktně časově, ale zejména konkrétním spektrem a počtem výkonů, které musí lékař vpřípravě absolvovat. Všichni účastníci jednání se shodli na nutnosti revize náplně vzdělávacích programů tak, aby byla náplň racionální a reálně splnitelná. Všichni zúčastnění se zavázali vtomto smyslu účinně apelovat na Akreditační komise, které ze zákona náplně vytvářejí.“

V otázce financování rezidenčních míst se návrhy ministerstva a Mladých lékařů stále rozcházejí. Středeční schůzka posunula toto téma o malý krok kupředu.

„Cena stáží bude regulována, den bude nejvýše za 350 korun, nyní platí lékaři mnohde výrazně víc,“ říká ministerstvo zdravotnictví.

Mladílékaři stouto dílčí změnou souhlasí a doufají, že se dotkne už letošních absolventů. “Bylo nám řečeno, že legislativně se tato změna dá ošetřit ve věstníku ministerstva financí. Tento cenový věstník je dle informací ministerstva financí reálné vydat do 3-4 týdnů od data podání žádosti ze strany ministerstva zdravotnictví ,“ poznamenává MUDr. Švestka. To potvrdila také náměstkyně Hellerová:„Požádáme ministerstvo financí, aby v cenovém věstníku zregulovalo cenu na maximálně 350 korun denně.“

Ministerstvo zdravotnictví Mladým lékařům nabídlo také účast vdesetičlenných akreditačních komisích, kde mají mít právo účasti a poradní hlas. „Legislativní rámec bohužel nyní neumožňuje změnu ve složení Akreditačních komisí tak, aby kromě akademických pracovníků měli větší vliv i odborníci zpraxe – tj. např. primáři okresních nemocnic.

Mladílékaři právo účasti a poradního hlasu vítají.“ říká Martin Švestka.

Všechny návrhy na změny předatestačního vzdělávání jsou však vtuto chvíli pouze ústní. Mladí lékaři tak doufají, že ministerstvo zdravotnictví myslí tyto vstřícné kroky vážně a nejde jen o předvolební tah.

„Nic písemného zatím na stole není, zatmosféry jednání však bylo zřejmé, že ministerstvo si nutnost i naléhavost změn specializační přípravy uvědomuje. Mladí lékaři budou nadále všemi prostředky aktivně usilovat o realizaci výše zmíněných dohod tak, aby se pozitivní změny týkali již letošních absolventů.“ uzavírá MUDr. Švestka.

(ivb)Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky