Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 22. duben 2021 | Svátek má Evžénie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Odložené podvázání pupečníku je prospěšné

Odložené podvázání pupečníku je prospěšné

Medical Tribune 14/2010
06.06.2010 21:08
Zdroj: Medical Tribune
Autor: Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

Studie zveřejněná v lékařském časopisu Journal of Cellular and Molecular Medicine vyzývá porodníky k oddálení momentu podvázání pupečníku tak, aby z organismu matky stačilo projít do organismu novorozence více pupečníkové krve. Tým vedený Paulem Sanbergem z Center of Excellence for Aging and Brain Repair při University of South Florida se shoduje v tom, že mírné prodloužení doby do podvázání pupečníku dovolí "první přirozenou transplantaci kmenových buněk". Lékaři ze Sanbergova týmu odkazují na několik klinických studií, které prokázaly, že při mírném oddálení podvázání pupečníku je sníženo riziko anémie novorozenců.

Při porodu dochází ke kontrakci placenty a pupečníku, což vede k přílivu krve od matky k dítěti. Současná praxe upřednostňuje velmi časné podvázání pupečníku - od 30 sekund do jedné minuty po porodu. Autoři doporučují posečkat s podvázáním pupečníku déle než minutu po porodu. Jako vodítko pro stanovení vhodného okamžiku navrhují konec pulsace cév v pupečníku.

Důvodů pro rychlejší podvázání pupečníku je celá řada. Může jím být resuscitace a stabilizace novorozence, snaha zabránit negativním následkům opožděného podvázání pupečníku a v poslední době je patrná snaha o rychlejší podvázání pupečníku i proto, že je prováděn odběr pupečníkové krve. Četné studie prokázaly, že u předčasně narozených dětí má odložení podvázání pupečníku o 30 sekund vesměs pozitivní přínos ve sníženém výskytu intraventrikulárního krvácení, sepse a anémie.

Zároveň klesá i potřeba krevní transfuze u novorozenců. Kromě krvetvorných kmenových buněk získává novorozenec s pupečníkovou krví i kompletní výbavu srážlivých faktorů. Kmenové buňky pupečníkové krve mají poměrně široký diferenciační potenciál a jejich zvýšený příliv do organismu novorozence při oddáleném podvázání pupečníku může mít pozitivní vliv na následné funkce mnoha orgánů, např. plic, srdce nebo sítnice oka.

Autoři studie konstatují, že neexistuje konsensus mezi vědci a klinickými lékaři o tom, jak rychle má být pupečník po porodu podvázán při odběrech pupečníkové krve pro její následné uskladnění v krevních bankách. Největší význam přílivu kmenových buněk nepodvázaným pupečníkem spatřují autoři studie u dětí předčasně narozených, u novorozenců, jimž není odebírána pupečníková krev, a u novorozenců, kteří přicházejí na svět do podmínek, jež nezaručují adekvátní přístup ke zdravotní péči a k plnohodnotné výživě.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky