Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 04. březen 2021 | Svátek má Stela

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Vlastnictví nemocnice nemá na kvalitu péče vliv

Vlastnictví nemocnice nemá na kvalitu péče vliv

23.07.2010 10:19
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Hana Brixi
"Nepomáhá přímá konkurence mezi lékaři, ordinacemi a nemocnicemi o pacienta. Účinná není ani konkurence mezi pojišťovnami. Na kvalitu péče nemá vliv ani typ vlastnictví zdravontického řízení," píše pro MT Hana Brixi, která pracuje pro Světovou banku a je poradkyní Světové zdravotnické organizace...

Hana Brixi píše pro Medical Tribune sérii článků o reformě zdravotnictví, které mohou sloužit jako náměty k povolební diskusi.

Co zaájmu pacienta nepomáhá?

a) Přímá konkurence mezi lékaři, ordinacemi a nemocnicemi o pacienta.
Až na výjimky nemá pacient přístup k informacím podle kterých by si mohl kvalifikovaně vybrat. Studie dokazují, že se pacienti nedokáží orientovat mezi zdravotními zařízeními. Informace potřebné ke srovnávání, včetně údajů o kvalitě a cenách prováděných lékařskýchúkonů, nejsou volně dostupné. Situaci pacientů ve zdravotním systému lze srovnat s
nákupem v obchodním domě se zavázanýma očima. Rozpoznají kalhoty od košile. O jejich vhodnosti a kvalitě však mají jen vzdálenou představu a cenu se nedoví buď vůbec nebo ažpři ukončení nákupu. Mezinárodní zkušenosti navíc ukazují, že nehledě na to, že přímá konkurence o pacienta ponouká k vyšším nákupům nejnovější lékařské techniky, nevede k lepší úměrnosti a kvalitě péče. Například nedávné zavedení konkurence o pacienty ve Velké Británii přineslo značné
zklamání.

b) Nepomáhá ani konkurence mezi pojišťovnami.
Zkušenosti USA a Švýcarska ukazují, že výsledkem konkurence mezi pojišťovnami jsou rostoucí náklady (velkou měrou v podobě nákladů na provoz a v USA také zisku pojišťoven). Lékaři v systémech, kde financování péče zprostředkovávají konkurující si pojišťovny, trpí pod tlakem papírování podle specifických požadavků té které pojišťovny. Podle oficiálních
odhadů pohltí administrativní náklady v americkém zdravotnictví jednu třetinu celkových zdravotních výdajů. V rámci diskuzí o reformě zdravotnictví proto mnozí odborníci, včetně lékařů, vyjadřují svou podporu pro systém jednoho plátce (jediné pojišťovny). I v systému konkurujících si pojišťoven zůstává příspěvek ze státní pokladny vysoký, aby kompenzoval pojišťovny za pojištění jedinců s nulovým nebo nízkým příjmem a s existujícími zdravotními potížemi či riziky. I v americkém a švýcarském systému, který je založen na soukromých pojišťovnách, platí stát až 60% celkových zdravotních výdajů. A celkové zdravotní výdaje tam jsou také mnohem vyšší (a to i jako podíl na HDP) ve srovnání s
ostatními zeměmi OECD. Z pohledu jedince je výběr pojišťovny a zdravotního plánu často příliš komplexní a důsledkem neuvážené volby může být nepostačující léčba nebo ožebračení. Například v USA studie potvrzují, že Američané sice mají výběr mnoha různých zdravotních pojišťoven a pojistek, ale nerozumí rozdílům mezi pojišťovnami a nabízenými pojistkami. Američtí senioři se často zcela zbytečně připojišťují a utrácejí peníze aniž by získali jakékoliv výhody ve srovnání s programem Medicare, který mají zdarma. Neschopnost racionálně porovnat nabídky pojištění má tedy na občany negativní finanční dopad. Ani odborníci nemohou pojišťovny jednoduše porovnat bez standardizace nabídky a informací. Nutnost standardizace nabídky však oslabuje celkový smysl konkurence pojišťoven.

c) Nepomáhá změna typu vlastnictví. Zkušenosti zemí rozvinutých i rozvojových naznačují, že vlastnické vztahy celkem nemají vliv na úměrnost a kvalitu péče. Nemocnice státní a soukromé mohou z pohledu pacienta fungovat stejně dobře. Vyhodnocení výsledků péče na základě informací vykazovanými s odstupem času pacienty v různých zemích sice odhaluje velké rozdíly mezi nemocnicemi, ale tyto rozdíly nesouvisejí s typem vlastnictví (soukromé, státní či jiné) nebo s náklady vynaloženými ve srovnatelném prostředí na srovnatelnou péči. Poměrně nečekaným empirickým zjištěním je, že v některých zemích, včetně Německa a Francie, jsou státní nemocnice výkonnější než nemocnice soukromé. Vysvětlením je, že na rozdíl od státních nemocnic si soukromé nemocnice ve snaze o zisk vyjednávají vyšší ceny. Nabídka finanční prémie za zlepšení výkonnosti nepřinesla měřitelné výsledky v nemocnicích v Německu, USA ani Číně.

d) A nepomáhá ani změna způsobu celkového financování zdravotnictví. Mezinárodní zkušenosti nasvědčují, že pro pacienta je celkem jedno, jestli je zdravotnictví postaveno především na financování z daní (tedy přímo ze státního rozpočtu) nebo z příspěvků občanů zdravotním pojišťovnám. Za předpokladu racionální daňové politiky a funkčního daňového systému je financování z daní lepší pro rovnoměrné rozložení finančního zatížení a také pro omezení negativních dopadů finančního zatížení na ekonomiku. Polovina zemí OECD má zdravotnictví postaveno na financování ze všeobecných daní (státního rozpočtu), polovina převážně spoléhá na příspěvky zdravotním pojišťovnám. Každý z těchto modelů může fungovat relativně dobře a v zájmu pacienta, pokud je vhodně nastaven.

Co zájmu pacienta pomáhá? Čtěte na stránkách Medical Tribune příští týden.

Hana Brixi, www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky