Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 19. září 2020 | Svátek má Zita

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Co by přineslo dobrovolné očkování?

Co by přineslo dobrovolné očkování?

26.08.2010 09:58
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: red
"Pokud se česká populace začne dívat na očkování jako na nástroj snižující riziko vzniku nemoci u jednotlivce a také jako nástroj zabraňující dalšímu přenosu infekcí mezi námi všemi, pak je možné přejít na dobrovolnost," uvádí Doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., Vědecký sekretář České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro Medical Tribune...

Nejvyšší správní soud letos v červenci v rámci jednoho soudního sporu dovodil, že nelze trestat rodiče za to, že nenechají očkovat své děti. Reálný dopad tohoto judikátu je zatím nejasný, oživil ale otázku, do jaké míry mohou a mají být rodiče za vakcinaci svých potomků odpovědní. Co by podle vás přinesl přechod na dobrovolné očkování a je česká veřejnost, laická i odborná, na takový krok připravena?

Medical Tribune navazuje na vášnivou diskusi z minulého týdne a pokládá tuto otázku dvěma osobnostem - lékaři z vakcinologické společnosti a právničce z Ligy lidských práv.

Doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.,

Vědecký sekretář České vakcinologické společnosti ČLS JEP

Přechod na dobrovolné očkování je logický krok, který nás srozvojem demokracie čeká. Nejsem si však zcela jistý, zda česká populace je na něho již dostatečně vyzrálá. Ta nevyzrálost je dána nedostatkem srozumitelných a objektivních informací o významu očkování. Přitom vpřípadě očkování se jedná o víc než o ochranu zdraví vrámci rodiny. Jde také o prevenci vůči svému okolí, sousedům, spolupracovníkům, ostatním dětem vkolektivních zařízeních.

Ne každý si uvědomuje, že když nechá očkovat své dítě, nepřímo tak chrání před infekčním onemocněním i děti vjeho okolí, které nemohly být očkovány např. zdůvodu nemoci či alergie. A je otázkou do jaké míry jsme schopni přijmout zodpovědnost za své zdraví a za zdraví celé společnosti.

Pokud se česká populace začne dívat na očkování jako na nástroj snižující riziko vzniku nemoci u jednotlivce a také jako nástroj zabraňující dalšímu přenosu infekcí mezi námi všemi, pak je možné přejít na dobrovolnost.

Vtu chvíli je ale na nás, lékařích, abychom rodičům dostatečně vysvětlili smysl očkování, výhody či nevýhody očkovacích látek.

Na základě toho se rodiče sami rozhodnou čím a kdy nechají své dítě očkovat. Rodiče by neměli odpírat dítěti právo na dosažení co nejlepší zdravotní péče. Jak ktomu přijde dívka, kterou rodiče odmítnou nechat očkovat proti zarděnkám a ona pak kvůli tomu vdospělosti např. během svého těhotenství onemocní a vážně poškodí své očekávané miminko.

Musíme bohužel překonat i takové názory, že co je dobrovolné , nebude asi tak důležité. Myslím si, že než pokuty, má větší význam vysvětlení odmítajícím rodičům, jak ohrožují své dítě a jak nebude moci být zařazeno do dětských kolektivů. Což je složitější, ale určitě účinnější.

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv

Není důvod si myslet, že by přechodem na dobrovolné očkování bylo ohroženo veřejné zdraví. Důkazem toho jsou fungující systémy dobrovolného očkování v celé řadě evropských států, kde nikdy očkování povinné nebylo a nebo se ze systému povinného očkování přešlo na dobrovolné.

Naprostá většina lidí totiž nechá svoje děti očkovat prostě proto, že jsou přesvědčeni o prospěšnosti očkování, nebo protože jim to lékař doporučí. A kezbylé menšině by museli lékaři a hygienické stanice začít přistupovat jinak. Místo vyhrožování pokutami by museli začít vysvětlovat, k čemu je to které očkování dobré. Profesionálně by se museli vypořádat také s dotazy rodičů třeba ohledně rizik vakcín. Pozitivní efekt by taková změna měla jistě i na lékaře, kteří by byli nuceni se v problematice očkování více vzdělávat. Dnes se bohužel poučení rodičů o očkování ze strany lékaře často omezuje jen na sdělení, že je povinné a kdy se mají s dítětem dostavit. Přitom už nyní mají lékaři povinnost rodiče dostatečně informovat o očkování i možných nežádoucích účincích očkovacích látek.

Zavedení systému dobrovolného očkování by však především posílilo důvěru mezi lékařem a rodiči. Vsoučasnosti se totiž lékaři dostávají do konfliktu svědomí, setkají-li se s rodiči, kteří mají na očkovací kalendář trochu jiný názor. Ti přitom nemusí vyloženě odmítat všechna očkování, někdy chtějí jen očkování odložit do pozdějšího věku, nebo chtějí očkovat jinou vakcínou. Lékař pak na jednu stranu chce vyjít vstříc rodičům, na druhou stranu má strach z kontroly a postihu hygienické stanice. Často pak dochází k tomu, že lékaři rodiny hygienické stanici „udávají“, čímž nenávratně naruší důvěru rodičů. Zároveň tím porušují lékařskou mlčenlivost, protože současná právní úprava jim neumožňuje, aby sami z vlastní iniciativy poskytovali osobní údaje dítěte hygieně.

Zavedení dobrovolného očkování by tedy přineslo spíše pozitiva. Spolu s rostoucí informovaností o očkování by vzrostla také důvěra a respekt mezi dětským lékařem a rodinou. Bez ohledu na to, jaký názor na očkování rodiče mají.

www.tribune.czCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky