Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 24. únor 2021 | Svátek má Matěj

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jak dostat úředníky do polepšovny

Jak dostat úředníky do polepšovny

09.09.2010 08:49
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: MUDr. Štěpán Sulek
Mladí lékaři se zlobí. Ministerstvo zdravotnictví nebylo schopné již několik měsíců sepsat správnou žádost na změnu zastropování stáží na akreditovaných pracovištích. Blog na toto téma píše pro Medical Tribune MUDr. Štěpán Sulek...

Blogy Medical Tribune

Při čtení odpovědí vedoucího odboru Ministerstva financí Ing. Maštálky, jehož tým nás osobně seznámil, jakým způsobem úředníci náměstkyně Hellerové plní její slib o zastropování ceny stáží, musíme konstatovat, že jde o velmi mrzkou práci. Přestože ujištění tiskového mluvčího MZ byla již tradičně velmi odvážná, plně vlinii tvrzení o nadprůměrném růstu platu lékařů.

Zatímco při loňské blamáži, že nová vyhláška a financování rezidenčních míst pomůže mladým lékařům, se úředníkům na jedničku povedla zakázka na 37,5 milionů za papírování , je realizace slibů náměstkyně ministerstva další proemigrační záležitostí. Jestliže vpřípadě vybraných oborů si mladí lékaři vČR našli řešení a zapisují se katestaci na Slovensku, je otázka, zda by místo zkoumání, jak se vlastně taková žádost podává, nebylo lepší mladým lékařům účtenky za stážování vefakultních a krajských nemocnicích proplácet přímo na ministerstvu.

Samotná náměstkyně na jednání přiznala, že poté, co se do systému nasypalo 320 milionů (mínus provize pro papírovací firmu), se ceny stáží ve vybraných nemocnicích zvýšily hnedle několikanásobně. Nemocnice tak dostala novou dotaci, za níž ručil podpisem vázací dohody spokutou přímo mladý lékař. Diskuse o zdravotnictví se posouvá od „nemám třicet korun za návštěvu lékaře“ po „mám třicetikorun spousta a hledám lékaře“ .

Pojďme proto pomoci najít odpověď úředníkům MZ, kteří hledají odpovědi na otázky MF kžádosti o regulaci ceny stáže již třetí měsíc.

Vymezení konkrétního druhu výkonu - předmětem je cca 5000 podprůměrně placených mladých lékařů ve specializační přípravě s100-150hodinami přesčasů měsíčně (tvrzení zákoníku práce, že přesčasová práce nad 416 hodin ročně je nepřípustná, se obchází DPČ), kteří musí stážovat měsíce až roky na akreditovaném pracovišti vyššího typu podle podmínek kzískání specializace.

Pojmem stážovat se rozumí práce sekundárního lékaře, který, ač mnohdy vykazuje zdravotnické výkony a tvoří zisk hostujícímu zdravotnickému zařízení, dostává mzdu od domácího zařízení. Jelikož zdravotnická péče je založena na specializovaných lékařích, je nutné poplatek za den stáže – práce sekundárního lékaře ve zdravotnickém zařízení vyššího typu, kterou se lékař školenec vzdělává, regulovat. Při současném tabulkovém platu mladého lékaře 18 tisíc hrubého a tržní ceně stáže i tisíc korun/den, je i na MZ jasné, že daná stáž je pro lékaře nedosažitelná.

Cílovým subjektem regulace jsou akreditovaná zdravotnická zařízení, na kterých musejí mladí lékaři stáže před atestací absolvovat (předpokládáme, že MZ disponuje seznamem akreditovaných zdravotnických zařízení).

Podmínky regulace – cenová regulace stáže je omezena dobou stanovenou akreditační komisí daného oboru, nelze jí opakovat, a lze jí uplatnit jen vjedné specializační přípravě, pokud očekávaná personální krize lékařů neurčí jinak.

Kalkulační podklady kčástce 350Kč jsou samozřejmě problém, jelikož podstatou tohoto cenového návrhu je nejspíše tipování prvního exnáměstka. Navrhujeme kvýše uvedeným okolnostem, především skutečnosti že stážování představuje práci levného sekundárního lékaře pod dohledem svykazováním výkonů hostujícímu zařízení, aby byl stanoven přiměřený administrativní poplatek podle kvality vystavené ID karty a kvalifikace příjmající personalistky, a poplatek za den stáže byl nulový.

Závěrem připomeňme, že kurzy německého jazyka vGoethe institutu začínají již vzáří.

MUDr Štěpán Sulek, Mladí lékaři o.s.

www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky