Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 11. červenec 2020 | Svátek má Olga
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Beta-blokátory při léčbě hypertenze

Beta-blokátory při léčbě hypertenze

Kapitoly z kardiologie 3/2010
21.09.2010 23:42
Zdroj: Kapitoly z kardiologie
Autor: mš

Doporučení pro užití beta-blokátorů v léčbě arteriální hypertenze se vyvíjelo během posledních deseti let, ale stále nemusí být jasné, zda je užít jako léky první volby, či nikoli. Nejvhodnější se zdají být v této indikaci beta-blokátory 3. generace, které také vykazují nejméně nežádoucí účinků. Nicméně klady a zápory beta-blokátorů musejí být zvažovány u každého jednotlivého přípravku a u každého konkrétního pacienta.

Vývoj pohledu na indikace beta-blokátorů v léčbě arteriální hypertenze

V roce 2003 vyšel Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC VII), který doporučoval u většiny hypertoniků používat thiazidová diuretika. Kromě toho se ukázalo, že k poklesu krevního tlaku lze použít také jiné léky, včetně inhibitorů ACE, blokátorů receptorů AT1 pro angiotensin II a blokátorů kalciových kanálů.

V roce 2004 skupina Task Force on Beta-Blockers of the European Society of Cardiology stanovila, že beta-blokátory mohou být považovány v léčbě hypertenze za léky první volby, a to buď v monoterapii, anebo v kombinaci s dalšími léky.

V roce 2007 se v Guidelines for the management of arterial hypertension, publikovaných v European Heart Journal, uvádí, že léčba hypertenze může být zahájena thiazidovými diuretiky, blokátory receptorů AT1 pro angiotensin II nebo beta-blokátory.

Ve stejném roce autoři článku Seminar on Essential Hypertension, otištěného v Lancetu, napsali, že by diuretika a beta-blokátory neměly být léky první volby při léčení nekomplikované hypertenze.

V roce 2008 jeden ze článků publikovaných v Journal of Hypertension uvádí, že entusiasmus pro primární použití beta-blokátorů při léčbě hypertenze klesá navzdory názorům, které má Evropská kardiologická společnost (ESC) a Evropská společnost pro hypertenzi (ESH).


V dokumentu ESH z roku 2009 se píše, že v souladu s doporučeními ESC a ESH z roku 2007 lze diuretiky, inhibitory ACE, blokátory kalciových kanálů, blokátory AT1 pro angiotensin II a beta-blokátory nejen zahajovat léčbu hypertenze, ale také v ní pokračovat.


V tomto kontextu je třeba si uvědomit, že beta-blokátory se navzájem liší a musejí být indikovány podle svých vlastností a podle potřeb každého pacienta. V současné době existují tři generace beta-blokátorů:

1. generace neselektivní beta-blokátory, k nimž patří propranolol, sotalol atd.;

2. generace kardioselektivní (blokátory ß1-adrenergních receptorů), mezi něž patří metoprolol, bisoprolol, atenolol a další;

3. generace beta-blokátory s vazodilatačním účinkem, které jsou pro pokles krevního tlaku nejúčinnější, jako carvedilol, nebivolol a další.

Kromě toho se mohou lišit i jednotlivé beta-blokátory v rámci jedné generace. Jedna metaanalýza např. prokázala, že atenolol má signifikantně zvýšenou mortalitu a byla zpochybněna jeho indikace. Přesto byl používán jako referenční lék při srovnávání různých skupin betablokátorů.

Autor je toho názoru, že pro léčbu hypertenze jsou nejlepší beta-blokátory 3. generace, které vykazují také nejméně nežádoucích účinků.

Nežádoucí účinky všech beta-blokátorů jsou bradykardie, AV blok, bronchokonstrikce, vazokonstrikce, porucha erekce, poruchy spánku způsobené snížením noční produkce melatoninu. Dalším nebezpečím všech beta-blokátorů byl jejich účinek na vzestup plazmatické koncentrace glukózy a lipidů. Tyto metabolické nežádoucí účinky již beta-blokátory 3. generace na rozdíl od beta-blokátorů 1. a 2. generace nemají.

Na závěr práce uvádí autor tabulku s argumenty pro užívání jednotlivých beta-blokátorů a proti jejich užívání. Z této tabulky je rovněž zřejmé, že nejlepšími beta-blokátory jsou beta-blokátory 3. generace.

_________________________________________________________________________________________

Stoschitzky K. Betablockers in hypertension: acquiring a balanced view. E-Journal of the ESC Council for Cardiology Practice
Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky