Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Mladí lékaři chtějí podobnou platovou tabulku jako mají Němci

Mladí lékaři chtějí podobnou platovou tabulku jako mají Němci

24.09.2010 07:58
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Mladí lékaři o.s.
Mladí lékaři o.s. předkládají vlastní návrh nové podoby platové tabulky pro zdravotníky. Navrhovaný způsob odměňování lékařů ideově vychází ze struktury jednotné mzdové tabulky pro lékaře platné v SRN...

Návrh ML o.s. na úpravu platových tarifů lékařů v ČR

Na základě veřejné výzvy MZ k předložení návrhů nové podoby platové tabulky pro zdravotníky, považujeme jako organizace zastupující zájmy mladých lékařů za povinnost předložit vlastní návrh na platové ohodnocení lékařů.

Návrh občanského sdružení Mladí lékaři ideově vychází ze struktury jednotnémzdové tabulky pro lékaře platné vSRN (ke stažení ZDE - Tarifpolitik).

2009

Německo
Průměrná mzda 3141€
zdroj

Mzda při 42hod pracovním týdnu
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
Lékař bez specializace 3891,94 4112,54 4270,1 4543,22 4868,86
násobek průměrné mzdy 1,2391 1,3093 1,3594 1,4464 1,5498
1.rok 4. rok 7. rok 10.rok
Lékař specialista 5136,73 5567,42 5945,58 6158,1
násobek průměrné mzdy 1,6351 1,7724 1,8929 1,9605
Vedoucí lékař 6434,04 6812,21 7353,19
násobek průměrné mzdy 2,0484 2,1687 2,341
Přednosta/Primář 7568,54 8109,52 8540,21
násobek průměrné mzdy 2,4096 2,5817 2,7189

Česká republika
Průměrná mzda 23 598 Kč

Tabulka po přepočítání koeficientů
Mzda při 42hod pracovním týdnu
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
Lékař bez specializace 29240 30897 32080 34132,5 36573

1.rok 4. rok 7. rok 10.rok
Lékař specialista 38586 41824 44668 46264

Vedoucí lékař 48338 51178 55242

Přednosta/Primář 56861 60922 64162

2010

Německo
Průměrná mzda (I.Q/2010) 3178€
zdroj

Mzda při 42hod pracovním týdnu
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
Lékař bez specializace 3891,94 4112,54 4270,1 4543,22 4868,86
násobek průměrné mzdy 1,22465 1,294 1,3436 1,4296 1,532
1.rok 4. rok 7. rok 10.rok
Lékař specialista 5136,73 5567,42 5945,58 6158,1
násobek průměrné mzdy 1,6163 1,752 1,871 1,9377
Vedoucí lékař 6434,04 6812,21 7353,19
násobek průměrné mzdy 2,0246 2,14356 2,3138
Přednosta/Primář 7568,54 8109,52 8540,21
násobek průměrné mzdy 2,3815 2,5518 2,6873

Česká republika
Průměrná mzda (2/2010) 23 513 Kč

Tabulka po přepočítání koeficientů
Mzda při 42hod pracovním týdnu
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
Lékař bez specializace 28795 30426 31592 33614 36022
násobek průměrné mzdy 1,22465 1,294 1,3436 1,4296 1,532
1.rok 4. rok 7. rok 10.rok
Lékař specialista 38004 41195 43993 45561
násobek průměrné mzdy 1,6163 1,752 1,871 1,9377
Vedoucí lékař 47604 50402 54406
násobek průměrné mzdy 2,0246 2,14356 2,3138
Přednosta/Primář 55996 60000 63186
násobek průměrné mzdy 2,3815 2,5518 2,6873

Určujícím parametrem pro výši tarifní mzdy lékaře je v našem návrhu průměrná mzda ve státě násobená variabilním koeficientem, jehož absolutní hodnota je dána kvalifikací, pozicí a délkou praxe daného lékaře.

Nevelké rozdíly přímého daňového zatížení mezi ČR a SRN vzhledem kjiž dnes vČR fungujícím tržním cenám stáží, postgraduálních kurzů a poplatkům za atestaci nepovažujeme za rozhodující.

Naopak adekvátní ohodnocení lékařů by výrazně pomohlo odstranit smlouvy s pokutami ze strany zaměstnavatelů (kvalifikační dohody a rezidentury), lékařům známé pouze v Estonsku, Litvě, Lotyšku, Slovinsku aChorvatsku, a taktéž by výrazně přispělo křešení nevyhovujícího systému financování specializačního vzdělávání lékařů vČR.

Zporovnání reálných hrubých tarifních platů lékařů v ČR a SRN za standardní pracovní dobu je jasně patrno, že nastupující lékař absolvent sponzoruje zdravotní systém ČR měsíčně částkou přes deset tisíc korun.

Na rozdíl od nyní platného podprůměrného platového ohodnocení mladého lékaře vČR pokládáme náš návrh za sociálně vyvážený – a to jak sohledem knárokům společnosti na kvalitu a odpovědnost naší práce, tak i vsouvislosti sohodnocením státních zaměstnanců vjiných odvětvích, vč. mladých učitelů, soudců, státních zástupců apod.

Podstatnou předností našeho návrhu je výše platu daná násobkem průměrné mzdy, což určuje jasná a tranparentní pravidla pro valorizaci mezd dle aktuální výše průměrné mzdy. Případná další ekonomická krize či konjunktura se tak odrazí i na mzdách lékařů, a to jak směrem dolu tak nahoru dle ekonomické výkonnosti státu – v tom spočívá solidární prvek našeho návrhu s ostatními zaměstnanci státního i nestátního sektoru.

Plně souhlasíme snavýšením možnosti osobního ohodnocení až o 100% základního tarifu, které umožní zaměstnavateli adekvátně odměnit klíčové a nepostradatelné lékaře, tj. ty, kteří by zásluhou svých schopností a erudice našli bez problémů uplatnění v zahraničí.

Domníváme se, že finanční zdroje kpokrytí nákladů navrhovaného řešení tarifních mezd lékařů lze nalézt již aktuálně vsamotném zdravotním systému, a to zejména hospodárnějšími nákupy zdravotnické techniky, uváženými investicemi do infrastruktury zdravotnických zařízení a změnou lékové politiky státu.

Hledání zdrojů vjiž nyní ostudné výplatní pásce je pro mladé lékaře nepřijatelné a vede zákonitě u řady kolegů kodchodu do zahraničí či zaměstnání mimo zdravotní sektor.

Předsednictvo Mladí lékaři, o.s.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky