Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 27. květen 2020 | Svátek má Valdemar
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

MZ chystá elektronizaci zdravotnictví. Může stát až 6 miliard

MZ chystá elektronizaci zdravotnictví. Může stát až 6 miliard

12.10.2010 07:29
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Iva Bezděková
Ministerstvo zdravotnictví má v plánu převést veškerou papírovou dokumentaci ve zdravotnictví do elektronické podoby. Tato obrovská státní zakázka má vyjít zhruba na šest miliard korun. Už nyní přichází do projektu stovky milionů ročně. Jak bude elektronizace fungovat? Čtěte rozhovor Medical Tribune s náměstkem MZ Jiřím Schlangerem, který má tuto agendu na starosti...

Ministerstvo zdravotnictví ve svém vládním prohlášení tvrdí, že vrámci protikorupčních opatření zavede při nákupu státních zakázek elektronické aukce a tím i sníží celkové náklady na státní zakázky.

Tato myšlenka určitě zde je. Na druhou stranu ji ministerstvo zdravotnictví může realizovat jen vomezené míře. Nemůže rozhodně přikazovat používání elektronických aukcí pro všechny nákupy zveřejných peněz. Přímo řízené organizace mají právní subjektivitu, své ředitele, kteří rozhodují o způsobu hospodaření ve své nemocnici. Ministerstvo může tuto novou formu nákupů pouze doporučit. MUDr. Pavelka jako první náměstek ministerstva se na toto téma baví při každé příležitosti, kdy se sejde sřediteli přímo řízených organizací. Pan ministr se rozhodl, že aukce doporučí ředitelům svým dopisem. Můžeme doporučovat, kdy se tato aukce vyplatí, a kdy by sjejím použitím mohl být problém. Jsou komodity, u kterých se tento systém úplně využít nedá.

Ministerstvo tedy nechystá zavádění jednotného systému, který bude platný pro všechny přímo řízené organizace?

Ani nemůže. Takový systém může zavést pouze vrámci organizačních složek státu, resp. institucí, na které má přímý vliv jako jsou Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a koordinační středisko registrů (KSRZIS). U těch zase rozsah zakázek není velký.

Vláda ale krátce po volbách oznamovala, že korupci při zadávání státních zakázek omezí zavedením nového systému elektronické aukce. Takže ztěchto velkých plánů zatím není nic.

Média a veřejnost žijí trochu viluzích…některé uvedené organizace nejsou stát. Omezení korupce lze dělat nejen cestou elektronických aukcí, ale také transparentním řízením.

Vycházím zvládního prohlášení – „zavedením elektronických aukcí chceme snížit korupci ve zdravotnictví“.

Ano. Snížit je to pravé slovo. Teď jsou dvě možnosti. Buď si nemocnice vyvinou elektronickou aukci samy, nebo si vyberou firmy, které se tím profesionálně zabývají.

Už nyní některé nemocnice elektronické aukce při nákupech materiálů používají – například Motol, VFN. Představovala jsem si, že pokud ztoho vláda dělá téma, chystá zavést nový systém pro všechny nákupy ze státních peněz…

Ne. Vprogramovém prohlášení také stojí, že vláda chce odstátnit fakultní nemocnice, přímo řízené organizace. Takže by nemělo velký smysl, aby ministerstvo připravovalo nový projekt s dopadem na subjekty, které možná budou mít zanedlouho jinou právní formu a jiný vtah ke státu. Nemocnice se musí vrámci pravidel naučit hospodařit samy.

Co tedy máte nyní na ministerstvu za agendu? Co máte na starosti?

Koordinovat projekty informatiky. Nově vsouladu sProgramovým prohlášením vlády připravujeme projekt elektronického zdravotnictví, který má za cíl převést veškerou papírovou dokumentaci ve zdravotnictví do elektronické digitalizované formy, zajisti elektronické zpracování informací včetně všech procesů, které stím souvisejí – rozhodovací, regulační, atd.

Takže budete znovuoživovat IZIP?

IZIP je jeden zmožných produktů. Elektronické zdravotnictví je mnohem širší – týká se v podstatě všech dokumentů ve zdravotnictví – jejich pořizování, vyměňování a elektronické sdílení. Cílem je, aby uživatel měl kdispozici sítě a portály, přes které se dostane ke všem informacím, které kpráci potřebuje a na které bude mít právo podle přístupových pravidel. Zavést elektronickou preskripci, elektronickou identifikaci pacienta, vytvořit sministerstvem práce a soc. věcí elektronickou neschopenku a další.

Jaký je časový plán zavádění elektronizace?

To je trochu problém. Máme asi dvouleté zpoždění. Vroce 2008 se „vystřelilo zAurory“ a pak následovaly projekty, které nebyly zaměřené na veřejnost, ale spíše dovnitř rezortu na posílení infrastruktury státních organizací.

Co děláte vrámci toho projektu právě teď?

Zpracováváme podklady. Ty dosavadní neodpovídají aktuálnímu záměru například spolupráci rezortů zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Až je do pořádku dáme – to je záležitost týdnů – tak bychom začali řešit studii proveditelnosti a cost benefit analýzu.

Kolik bude taková elektronizace zdravotnictví stát?

To lze nyní říci pouze řádově. Můžeme odhadovat podle toho, na kolik byl podobný záměr projektován například na Slovensku. Tam se tento tendr připravoval za 6 až 7 miliard slovenských korun. U nás bychom tuto cenu chtěli snížit a navíc zahrnout do ní také náklady za jiné resorty, například ministerstvo práce a sociálních věcí – problematik nemocenského pojištění, sociálních služeb a dávek a podobně.

Kde chcete dnes vzít šest miliard?

Orgány, které spravují jednotlivé fondy EU a státní rozpočet – MZ, ministerstvo vnitra a MMR a MF o tomto projektu rozhodnou, až jim předložíme podrobnosti projektu. Musí se posoudit návratnost těchto financí. Právě proto provádíme studie proveditelnosti, cost benefit analýzy – za jakou cenu dostaneme jakou přidanou hodnotu.

Kde ale vezmete tyto miliardy, když dnes ve zdravotnictví chybí 10 miliard korun…

Projekt by byl financován zněkolika zdrojů. Na financování by se podílelo několik vládních rezortů, část nákladů by byly hrazeny z evropských peněz, tedy zIntegračních operačních programů a zurčité části by byl projekt financován ze státního rozpočtu. Je jasné, že realizace může přijít realizace až od roku 2012. Během následujícího roku utahovaní opasků musíme vystačit sprostředky, které má ministerstvo nyní kdispozici.

Takže už nyní jdou do projektu finance? Kolik?

Ano, už nyní jsou kdispozici peníze na přípravu projektu a na nezbytné činnosti jako například konsolidaci rezortních registrů. Řádově jde o stamiliony, které se čerpají už nyní. Stěmi můžeme už nějak počítat. Nejsme ale tak nemravní, abychom vzali staré papíry a předložili je jako nové. Do letošních Vánoc musíme předložit komplexní projekt. Nastane období projednávání rozpočtu na rok 2011, vláda začne hledat své finanční možnosti do let 2012 – 2014. Elektronizace zdravotnictví je projekt, který musí mít zajištěné financování na tři až čtyři roky dopředu. Nemůžete ho rozjet a pak vpůlce zastavit. To je tak velký projekt – možná proto si na něj předchozí garnitura netroufla - protože přesahuje rámec jednoho volebního období. I pro realizaci to není nic jednoduchého. Na Slovensku byli všichni soutěžitelé konsorcia firem – firmy se sdružovaly dohromady, aby projekt zvládly personálně, technicky a finančně.

Co tento projekt přinese zdravotníkům? Jak ušetří ředitelé nemocnic?

Nejvíce by tento systém měl být přínosný pro konkrétní zdravotníky a pacienty. Zdravotníkům přinese nový systém větší komfort – pohledem na obrazovku budou mít informaci o pacientovi, mohou si vyhledat i historii pacienta…

To samé slibuje IZIP. Celá elektronizace je tedy vzkříšení IZIPu ve velkém.

Částečně ano, ale ve vyšším rozsahu, vmnohem lepší kvalitě. Například když bude lékař chtít předepisovat lék, bude mít kdispozici kompletní informace o daném léku, o jeho kontraindikacích.

To ale není třeba vymýšlet – funguje to již dnes. Lékové databáze typu AISLP používají lékaři a lékárníci už řadu let…

Ano, ale když takové informace hledáte, musíte si otevřít novou webovou adresu, nový zdroj. Vnovém systému by měl lékař nabídku všech dostupných informace už ve chvíli, kdy tuto práci začne.

Co dalšího má tento systém přinést – například votázce papírování ve zdravotnictví?

Všechny informace budou zdravotníkům dostupné vřádu desetiny sekundy. Informace nabíhají uživateli velmi rychle podle toho, jak jsou poptávány, nevyhledává je složitě lékař, ale systém. Sestry i lékaři vnemocnici dnes tráví velké množství času opakovaným vypisováním částí dokumentace, nový systém jim tuto práci velmi usnadní.

Jak se tedy konkrétně změní situace sestřičce, která musí několikrát denně zapisovat do dokumentace údaje o bolesti, dekubitech, tlak pacienta a podobně?

Bude to samozřejmě zapisovat dále, ale bude existovat jednodušší rámec. Vnovém systému se nemůže žádný dokument ztratit, všechny budou autorizované. Bude zřejmé, kdo údaje zapsal, snadno se ukáže, že nějaký zápis chybí, tudíž chybí i příslušný lékařský či ošetřovatelský úkon. To přispívá kbezpečnosti pacienta, ale i samotných zdravotníků.

Říkal jste, že tento systém přinese konkrétní úspory. Jak třeba ušetří nemocnice či ordinace na základě tohoto systému?

Nejvíce bude tento systém zajímat pojišťovny jako správce veřejných peněz. Data o tom, které léky pacient užívá, umožní reálnou kontrolu – jak ze strany lékařů, tak revizních lékařů. Bude přehled o péči, kterou pacient čerpá a jaký je její efekt.

Jak chcete lékaře přimět ktomu, aby se do elektronizace zapojili? Právě na nedůvěře lékařů ksdíleným datům na internetu, projekty typu IZIP zatím ztroskotaly.

Jsou jen dvě možnosti. Buď lidi přesvědčíme mentálně nebo materiálně. Buď pro ně bude systém takovou přidanou hodnotou, že se ho budou rádi účastnit, nebo budeme motivovat subjekty finančně. Nejlépe působí kombinace obojího. Peníze ušetřené díky tomuto systému například na administrativních činnostech lze rozdělit mezi aktéry, a tím je pozitivně motivovat. VZP už ukázala, že umí motivovat nemocnice i ambulantní lékaře ktomu, aby začaly vyúčtování předávat elektronicky, aby více spolupracovali, aby pacienty objednávali a podobně..

Takže nový systém bude potřebovat ještě další finance ktomu, aby motivoval zdravotníky tento systém vůbec začít používat…

Vnemocnicích je situace zjednodušená tím, že mají už své vlastní systémy. Pojišťovny mohou změnit cenovou politiku vůči těm, kteří dodávají informace velektronické podobě, kteří jsou ve prospěch svých pacientů trvale připojeni na Internet nebo alespoň poskytují informace důležité pro záchranu života. Nejsložitější na celém projektu nebudou nové technologie. Největší problém bude motivovat účastníky systému ktomu, aby se do něj zapojili. Aby lékaři nepoužívali počítač pouze jako psací stroj, ale aby se napojili na internet. Aby informace poskytovali, ale také ve prospěch svých pacientů dostatečně nabídku informací využívali.

Budete nejprve motivovat a pak systém teprve zavádět? Nebo ministerstvo zavede systém za šest miliard a pak teprve zjistí, že o něj nenízájem?

Motivace musí být součástí celého projektu. Součástí projektu musí být úvaha o tom, jak zapojit lékaře na internet a podobně. Je třeba vymyslet, jaký to bude mít benefit pro lékaře, protože pro pacienty bude mít takový systém přínos tehdy, když vněm budou zapojeni prakticky všichni zdravotníci.

Jak bude tento projekt motivovat lékaře finančně?

Všechny projekty, které VZP dělá, jsou o penězích, motivují lékaře.

Ale třeba projekt Akord nemá u lékařů velkou podporu…

To je otázka zaměření projektu. Akord byl stavěn pro to, aby přinášel výhodu pacientům. Lékař zapojený do projektu je sice finančně zvýhodněn, ale některý projekt vzbuzuje třeba obavu lékařů ohledně sdílení dokumentace. Lékaři samozřejmě mají obavy ztoho, že dokumentaci uvidí také jiný lékař, posudkový lékař a revizní lékař. To je také o tom, co chce stát lidem nabídnout, sjakou bezpečností a podobně. Tyto debaty se vedou vcelé Evropě, naše republika není mimo kontext. Je to znak demokracie.

Můžete minimálně sledovat, sjakou ochotou se do projektu zapojují lékaři na Slovensku, kde už mají tendr hotový.

Slovensko má zatím projekt ve stádiu po ukončení soutěže o dodavatele. Nyní jednají o financování a proto i skonsorciem firem o revizi projektu a jeho nákladovosti. Na Slovensko také dolehla krize a u takových zakázek je potřeba hledat možnosti úspor. Určitě budeme sledovat, jak se situace na Slovensku vyvíjí. Každá zkušenost je dobrá a vEvropě jich na národní úrovni zase moc kdispozici není. Součástí slovenského projektu byla i studie zájmů slovenských lékařů. Čeští a slovenští lékaři mají ksobě velmi blízko, takže je možné čerpat ze slovenské studie, stejně čeští lékaři mohou průběžně hledat informace a ponaučení u slovenských kolegů. Informace neznají hranice.

Iva Bezděková, www.tribune.czCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky