Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 19. červen 2019 | Svátek má Leoš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

IT ve zdravotnictví? Heuréka!

IT ve zdravotnictví? Heuréka!

Medical Tribune 25/2010
07.11.2010 11:32
Zdroj: Medical Tribune
Autor: red
Ve dnech 7. a 8. června se v Mariánských Lázních konala mezinárodní konference Symposium InterSystems 2010 s podtitulem "Moderní softwarové technologie pro aplikace s nápadem". Vedle dat týkajících se rozvoje společnosti si na sto účastníků především z řad vývojářů poslechlo odborné přednášky o novinkách v platformě pro vývoj regionálních a celostátních zdravotnických informačních systémů HealthShare. Hovořilo se také o výkonné objektové databázi Caché, o univerzální platformě pro rychlou integraci a vývoj Ensemble, o softwaru DeepSee a dalších. Nás však zajímaly především dopady na zdravotnictví.


Problémy se zdravotnictvím nejsou nic nového pod sluncem a slyšíme o nich v podstatě denně. Stále opakovaná negativa typu nekvalitní péče, rostoucích nákladů, špatného zabezpečení osobních dat pacientů či chyb v dokumentaci - to jsou jen některé z mnoha stinných stránek současného zdravotnictví. Je-li však snadné pouze kritizovat a poukazovat na nedostatky, ptejme se na to nejdůležitější: Proč tomu tak je? Co udělat, aby se zjednala náprava, když ne všech, tak většiny z těchto problémů?

Odpovědí může být zavedení propojeného zdravotního systému.

Oč jde? O vybudování softwarové infrastruktury k propojení a k výměně informací mezi zdravotnickými středisky a eventuálně také dalšími zainteresovanými subjekty, jako jsou například pojišťovny a správy sociálního zabezpečení. Kvůli tomu, že v našem zdravotnictví aktuálně toto propojení neexistuje, spousta úkonů se zbytečně dubluje, na něco se zase zcela zapomíná a často lékařům chybí to nejdůležitější - informace!

Ve světě propojeného zdravotnictví by tedy "zapojená" zdravotnická střediska, lékaři, případně další subjekty měli přístup k jedné databázi. O každém pacientovi by zde byla zaznamenána veškerá data týkající se jeho zdraví, tzv. zdravotní karta. Odklonem od papírových karet by se snížila chybovost a zvýšila efektivita léčby i provozu všech zúčastněných zařízení.

V čem je tedy problém?

Budování softwarové infrastruktury k propojení účastníků (Regional Health Information Organizations - RHIO) a k výměně informací mezi zdravotnickými zařízeními bylo vždy velmi komplikované a časově velmi náročné. Společnost InterSystems přináší inovativní řešení tohoto problému a nabízí rychlou cestu ke komplexně propojené zdravotní péči. Problém v ČR je tedy spíše na administrativní úrovni, ačkoli na té evropské se o propojeném zdravotnictví již nejen diskutuje, ale v mnohých případech i aktivně koná.

Oprávněně nyní můžete položit jednoduchou otázku: Jak víte, že to bude fungovat? Snadno, ve světě už je poměrně velké množství úspěšných příkladů propojených zdravotních středisek. Máme-li však ukázat na jeden jediný úspěšný příklad, nemůžeme jinak, než podívat se na sever, do Švédska. Tam sdílení zdravotní dokumentace postupně rozšiřují na celonárodní úroveň a zatím na implementovaný systém pějí jen a jen chválu (více viz rámeček).

Budoucnost podle InterSystems

Z dostupných fakt lze vyvodit poměrně kvalifikované závěry, jejichž platnost vydatně podporují pravidla statistiky. Jak tedy může vypadat Česká republika za takových pět až deset let? Mobilní přístroje (např.netbooky a smartphony) a mobilní sítě (např. WiMAX či LTE) budou běžnou součástí našich životů tak, jako jsou dnes například hodinky. Zařízení budou rychlá a inteligentní a sítě schopné přenášet ohromná množství dat budou pokrývat většinu obydlené planety.

Všechny technologie budou menší a levnější, tudíž dostupnější. Ve zdravotnictví budou plošně přijaty elektronické záznamy, což výrazně sníží náklady na zdravotní péči a provoz zdravotnických zařízení. Vzhledem k demografii to však přesto nebude dostačující, neboť - bude-li místní populace pokračovat v nastoleném trendu - poroste procento starších lidí v neproduktivním věku, kteří navíc více využívají zdravotnických služeb. Mnozí senioři a lidé s chronickými nemocemi budou neustále monitorováni (jejich stav i poloha) v pohodlí svých domovů, místo aby museli životy trávit v nemocničním prostředí.

V případě sebemenších výkyvů jejich vitálních funkcí bude okamžitě zalarmován ošetřující lékař, který podnikne patřičná opatření - všechna data budou přitom zanášena přímo do centrální databáze. Je těžké si představit svět, kde by se neosvědčilo propojené zdravotnictví, když z něj mohou profitovat všichni zúčastnění.

Co InterSystems nabízí v tomto ohledu?

Možností je hned několik. Především je to platforma HealthShare, která slouží pro vývoj regionálních a celostátních zdravotnických informačních systémů a nabízí rychlou cestu ke komplexně propojené zdravotní péči. HealthShare poskytuje obsáhlý soubor předem připravených komponent k rychlému rozběhnutí systému a intuitivní vývojové prostředí pro přidávání uživatelských funkcí, procesů a nových aplikací tak, aby vyšel vstříc originálním potřebám a požadavkům jakékoli informační výměny. Kromě toho nabízí interoperabilitu s naprostou většinou současných zdravotnických systémů.

Dále je zde pokročilý webový informační systém pro propojenou zdravotní péči, s nímž lze rychle využívat výhod elektronických záznamů o pacientech, Trackare.

Ten byl letos nasazen a je veřejně financován například ve Skotsku. Systém pomáhá zrychlit a zefektivnit péči, protože údaje vztahující se k pacientovi bylo třeba zadat do systému pouze jednou a ta byla okamžitě přístupná pověřeným osobám v ostatních zdravotnických zařízeních. Systém dále spravuje záznamy hospitalizovaných pacientů a pacientů s duševními chorobami, vyřizuje objednávky, zpracovává zprávy s výsledky a obsahuje nástroje na podporu činností v nemocnici.

K dispozici je rovněž celá řada volitelných modulů pro traumatologii a urgentní medicínu, pro elektronické recepty a pro podávání léků v rámci nemocnice, pro správu lékárny, porodnice, novorozeneckého oddělení a operační sály. Ve výčtu technologií vhodných pro oblast zdravotnictví je nutno zmínit také platformu pro bezproblémovou integraci a vývoj propojených aplikací Ensemble - ta staví na základě existujících aplikací a rozšiřuje jejich funkcionalitu.
Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky