Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 26. září 2021 | Svátek má Andrea
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Diabetická autonomní neuropatie

Diabetická autonomní neuropatie

Medical Tribune 26/2010
14.11.2010 10:38
Zdroj: Medical Tribune
Autor: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., Interní klinika FN v Motole a 2. LF UK v Praze
V dnešní části seriálu MT se prezident Diabetické asociace ČR prof. Milan Kvapil věnuje úskalím, na jaká lékař naráží při nutnosti řešit příznaky diabetické autonomní neuropatie. Problém je v tom, že jejich souvislosti jsou velice komplexní, takže terapeutický cíl, jenž má zlepšit pacientovu komplikaci, může být dokonce příčinou jeho záhuby.

Série odborných článků v oboru diabetologie - všechny díly ZDE

Teorie chaosu do jisté míry zvědečtila memy putující tisíciletí lidskou kulturou v podobě poučení předávaných z otců na syny, z matek na dcery a také napříč pohlavími. Jestli jsem pochopil dobře, říká tato teorie, že to, co vypadá na první pohled jako chaos, podléhá zákonům, tedy, že neřád má vlastně jakýsi řád. Také říká, že z malých příčin mohou být velké následky. Porovnejme to s úslovími - není kouře bez ohně; vše souvisí se vším; když se kácí les, létají třísky - řekl bych, že v moudrosti věků je zaklet vědecký poklad.

V základní regulaci organismu se mezi sebou přetlačuje sympatikus a parasympatikus. Trvale. Výsledkem je oscilace funkcí kolem optimálního bodu, který nejlépe odpovídá aktuální potřebě organismu. V běžné praxi neměříme aktivitu autonomního nervového systému přímo, ale jeho stav odvozujeme od nepřímých ukazatelů - třeba od tepové frekvence a její variability.

Chaos vznikne v organismu tehdy, když dojde k poruše autonomního nervového systému. A diabetes je jednou z velmi častých příčin jeho dysfunkce. Sama o sobě se diabetická autonomní neuropatie přihlásí příznaky poruchy funkce řízených orgánů. Některé projevy jsou notoricky známé - urputný průjem, návaly pocení. Jsou to obvykle ty příznaky, které imperativně vedou nemocného k lékaři.

Jiné jsou méně známé, jejich souvislosti byly objeveny relativně nedávno. Jako například vztah mezi kardiální autonomní neuropatií a mortalitou - je prokázáno, že kdo má kardiální autonomní neuropatii, má nejen vyšší riziko ortostatické hypotenze (sympatikus nedovede kompenzovat hypotenzi po postavení z polohy vleže), fixní RR interval, ale také významně vyšší riziko náhlé smrti.

O jiných důsledcích se sice v učebnicích někdy píše, ale jsou vnímány jako důsledky "akademické", tedy nemající praktický význam. Opak je pravdou. Malá porucha ve schopnosti promptně reagovat změnou průměru zornice na osvit znamená, že řidič diabetik s autonomní diabetickou neuropatií může být více a déle oslněn při noční jízdě autem, a tak může být tato komplikace diabetu (zdánlivě nemající klinický význam) příčinou i tragické nehody. Malé příčiny velkých důsledků.

Projevy orgánové dysfunkce jsou klinickými symptomy, které upozorňují na vysoké riziko ohrožení pacienta. Nelze je léčit jinak než zlepšenou kompenzací, a to je současně cesta ke zvýšení rizika hypoglykémie. Hypoglykémie u těchto pacientů nastupuje rychle, bez varovných příznaků, je těžší. Může být příčinou smrti.

Terapeutický cíl, jímž chceme vylepšit komplikaci pacienta, tak může být příčinou jeho záhuby; v minulosti častokrát se opakující situace i v jiných oborech medicíny, nyní naštěstí s postupujícím poznáním vzácná. V diabetologii je to však situace tristní - jedinou účinnou cestu, jak vylepšit autonomní neuropatii, zlepšení kompenzace, nelze v praxi vlastně plně využít.

Autonomní neuropatie začíná nenápadně a má kritické důsledky. Avšak i v chaosu, který vzniká v lidském těle po závažné poruše vegetativního nervstva v rámci autonomní diabetické neuropatie, lze najít nějaká pravidla. Možná tedy i na tuto situaci lze vztáhnout teorii chaosu - i když mi není zcela jasné, má-li to praktické důsledky.

Co je však jisté, je skutečnost, že léčba pacienta s diabetickou autonomní neuropatií je nejsvízelnější, a odvážím se tvrdit, že z hlediska poměru závažnosti důsledků a incidence je jednou z nejméně zvládnutých oblastí medicíny. Asi proto jí bude lepší důsledně předcházet snahou o kvalitní léčbu poskytnutou z rukou odborníka.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky