Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 20. červen 2021 | Svátek má Květa
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Kritéria pro ocenění praxí

Kritéria pro ocenění praxí

25.11.2010 08:10
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ing. František Elis
"Podle jakých kritérií se určuje cena zavedené praxe? Jsem fyzioterapeutka a jsem v jednání o převodu a koupi zavedené rehabilitační praxe. Vše už máme vyjednané, pouze na ceně se nemůžeme dohodnout. Finanční poradce majitele praxe navrhuje cenu na základě účetního ohodnocení a ne tržního za posledních 5 let. Je to správný postup?" ptá se čtenářka MT...

Prodej praxí - právní porardna MT

Odpovídá ing. František Elis

Zformulacedotazu předpokládám, že se jedná o praxi provozovanou fyzickou osobou a její převod k1.1.2011 plánujete uskutečnit smlouvou o prodeji podniku. Jsou-li tyto mé předpoklady správné nemohu než doporučit a to vzájmu obou účastníků transakce vycházet při stanovení kupní ceny ztržní hodnoty (ceny obvyklé) zjištěné na základě znaleckého posudku.

Pro podporu tohoto postupu si dovoluji uvést definice obou těchto pojmů:

Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/97Sb. rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku vobvyklém obchodním styku vtuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv avšak do její výše se nepromítají, vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku zosobního vztahu kněmu.

Tržní hodnotou (dle právního názvosloví též “obecnou cenou” věci) rozumíme vsouladu sEvropským sdružením odhadců TEGoVA (The European Group of Valuers of Fixed Assets) finanční částku, kterou je možno získat prodejem majetku mezi dobrovolně a legálně jednajícím potencionálním kupujícím a prodávajícím. Přitom obě zúčastněné strany mají zájem na uskutečnění transakce a nejsou ovlivněny jakýmkoliv nátlakem nebo zvláštní motivací typu nekalé soutěže, ať už ze strany kupujícího nebo ze strany prodávajícího, a znají všechna relevantní fakta o jmění.

Definice obvyklé ceny dle uvedeného zákona č. 151/97Sb. §1 je vpodstatě ve shodě spojmy používanými již vmezinárodně publikovaných metodikách tržního oceňování TIAVSC a TEGoVA.

Lze proto konstatovat, že cena obvyklá ve smyslu uvedeného zákona je shodná sdříve užívaným pojmem cena obecná nebo pojmem tržní hodnota.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky