Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 26. únor 2021 | Svátek má Dorota

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Čas přisprostlé slušnosti

Čas přisprostlé slušnosti

11.01.2011 09:22
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: prof. MUdr. Jan Žaloudík
"Po období arogance a epizodě překlenovací indolence zde máme nyní čas slušnosti. Je stále lépe. Jenže nová slušnost je přisprostlá. Přitom pro slušné chování stačí málo. Respektovat přijatá zákonná ustanovení, ctít pravidla slušné komunikace a flagrantně nelhat," píše prof. MUDr. Jan Žaloudík...

Vnašich představách má být představitel slušný. Je-li konečně představen představitel představující představu, představuje i představitelné představy o změnách. Ty se zdaleka netýkají jen platů lékařů. Naděje jsou vkládány především do návratu respektu kzákonným pravidlům, slušné komunikaci a nelhaní Zároveň však existují i limity jednání slušného člověka vneslušném světě.

Slušný člověk mnohému neslušnému nezabrání, protože je slušný. A mnohé slušné neprosadí, také protože je slušný. Nabízí se otázka, zda konání lidí označovaných za neslušné, třeba, že s díky odcházejí, není nakonec slušnější než neslušné konání slušného člověka, který žongluje spravdou a trpělivostí. Neboť i slušnost může být deklarativní a zdánlivá. Materializuje se teprve konáním. Nematerializovaná slušnost se zpravidla stane tak či onak přisprostlou.

Je přisprostlé platit mladým lékařům za částečný pracovní úvazek a vyžadovat nezaplacenou práci úvazku plného. Je přisprostlé nutit mladší kolegy platit za předávání zkušeností od kolegů starších, kteří za to svým učitelům neplatili nic. Je přisprostlé žádat platby za atestace.

Je přisprostlé vydírat mladé nevolnickými kvalifikačními dohodami. Je přisprostlé manipulovat spřesčasy a mlžit o právu v bezpráví. Je přisprostlé tvrdit, že prostředky nejsou tam, kde kvete bulimie parazitujících, přežraných a mlaskajících na úkor konajících a produkujících. Je spíše sprosté než pouze přisprostlé tvrdit, že návratem kpořádku utrpí pacient, jemuž se lékař stává vněkterých mediálních kreacích dokonce nezodpovědným nepřítelem.

Není možná přisprostlé, jen technicky hluboce naivní, věřit, že těžká funící parní lokomotiva se sama od sebe pohne bez zvýšení tlaku vkotli. Je však přisprostlé to opakovat veřejnosti a realitu nahrazovat reformační vírou. Je přisprostlé neodpovídat na dopisy a výzvy, jak bylo již dříve představiteli zavedeno a současnými představiteli udržováno, neboť je to pohodlnější. Je velmi přisprostlé vrážet klíny mezi lékaře nemocniční a ambulantní, státní a privátní, praktiky a specialisty, lékaře a sestry, nemocnice krajské a fakultní, ostatně i mezi zdravotníky a veřejnost.

Není možná přisprostlé říkat, že odcházející lékaři aspoň získají vzahraničí zkušenosti, že takto vlastně zbude na vyšší platy pro ty, kteří zůstanou, že se aspoň pohne restrukturalizace nemocnic a některé se mohou zrušit či utlumit, že se prostě bude jen déle čekat na neakutní operace, že odcházející nahradí vnemocnicích lékaři praktičtí či východní, že lze konec konců i vyhlásit stav ohrožení a lékaře kpráci přinutit.

Je však přisprostlé, když se vše toto rozporuplné ozývá zjedněch odpovědných úst, střídavě vrůzných dnech a relacích. Jako bychom hráli nějakou hru nervů na přehazování odpovědnosti tu na nezodpovědné lékaře, tu na ředitele nemocnic, tu na hejtmany, a nad nimiž všemi se bohorovnou Vládou rozpočtové odpovědnosti buduje nová doba.

Přisprostlost slušnosti vrozkladu už pak jen podtrhuje, když populární moderátoři jakobínsky titulují doktory, primáře, docenty a profesory občanským titulem pane a paní. Chtějí asi mít i nad svými chorými těly a dušemi nijak netitulované občany, které lze k práci přinutit a za protest vyplísnit. Ano, to všechno je jen slušně přisprostlé. Není to až tak sprosté, aby to bylo žalovatelné nebo knepřežití. Jsou to všechno jen patníky při smutné cestě ke slušnému rozkladu vztahů a hodnot.

Doktoři neodcházejí nijak překvapivě. Byli již odejiti léty zacházení s nimi i jakobínsky titulárně. Zůstanou tedy více rozptýleni mezi občany jak si doba přeje, jistě více vtuzemsku než vzahraničí. Jako jiní občané, pánové a paní, se nepochybně uživí. Mají docela solidní obecné vzdělání ukončené maturitou, jsou vyučeni až kpromoci, dokonce i popromočně.

Mohou učit zdravovědu, pomáhat vkurzech, ve státní správě, stát se politiky, poradci, podnikateli. Někteří mají i nové vzdělání MBA a mohou tedy leccos kvalifikovaně zařídit, vytelefonovat, nakupovat, skladovat, zhodnocovat, prodávat, případně vyspekulovat.

Mohou být nezávislí na veřejných zdrojích i názorech médií, soběstačnější, užívající si volna na golfu, tenisu či vposilovnách těla namísto dřívějšího posilování mozku stálým studiem a namísto přesčasových služeb. Charitativní nepochybně také budou, ale jen jako jiní občané příležitostně, nikoli každodenně jako dosud. Případně budou i nezaměstnaní, ale přesto zajištění jako mnozí jiní, třeba vneregistrovanými aplacenými aktivitami.

Když trpí slušnost, začne přetahování o morálku. Kdo a co je morálnější nebo úplně nejmorálnější. Rozhodnou to jako obvykle mediální zkratky. Třeba je-li méně či více morální nepohodlně odcházet, být pohodlně jako nepohodlný odejit, znovu nuceně nasazen nebo naopak přicházet s věčnými sliby reforem a pohodlně odcházet sjejich nenaplněním?

Vždyť nenaplnění reforem, jak již víme, ještě neznamená nenaplnění osobních zájmů či kapes reformátorů. U reformátorů poctivých může jít třeba jen o naplňování se pýchou nadplněním nesplněného. Kdo ví ? Neboť zařazovat otázky po naplňování morálky a slušnosti do testů pro maturanty, mediky či atestanty zatím nemáme ve zvyku. Bojíme se asi odpovědí. Mohlo by to totiž dopadnout všelijak…

Ale přece jen se mi do závěru vkrádá zkusmá otázka testu a sní i darebná, leč správná odpověď: „Co zůstane, když medicíně amputujete slušnost ? – Prosperující masný, farmaceutický, stavební a strojní průmysl a přisprostle slušní představitelé.“

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky