Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Protikorupční opatření MZ jsou velmi naivní

Protikorupční opatření MZ jsou velmi naivní

29.01.2011 12:31
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ing. Ludvík Hovorka
„Představa pana ministra, že pouhé vlastní zásady, včetně kritéria potřebnosti hospodárnosti a efektivity v přímo řízených organizacích postačí k zamezení korupce, je velmi naivní a připomíná někdejší úsměvný morální kodex budovatelů komunismu,“ píše v komentáři pro Medical Tribune ing. Ludvík Hovorka, bývalý poslanec KDU-ČSL…

Redakce Medical Tribune požádala o názor na zamýšlená protikorupční opatření ministerstva zdravotnictví některé odborníky. Vuplynulém týdnu si mohli čtenáři přečíst odpovědi ředitele Transparency International Davida Ondráčky a odborníka na veřejné finance doc. Jana Pavla. Nyní přinášíme názor ing. Ludvíka Hovorky, který opakovaně poukazoval na řadu případů nevyjasněných toků financí včeském zdravotnictví.

Komentář

Je to poprvé, kdy ministerstvo otevřeně přiznalo, že korupce ve zdravotnictví existuje i jinde než mezi lékařem a farmaceutickou firmou a mezi lékařem a pacientem. To jistě znamená malý posun správným směrem, i když spíše jen vynucený lékaři. Navrhovaná opatření jsou však minimální a nepřinesou podstatné úspory a vymýcení rozsáhlé korupce ve zdravotnictví.

Skutečně účinná opatření

Jaká protikorupční opatření by tedy bylo nutné přijmout, aby byla skutečně účinná?
1)zásadní přehodnocení systému cenotvorby a úhrad léčivých přípravků, zjednodušení správního řízení při stanovování úhrad léčiv. Při hodnocení léčiv je nutno porovnávat nejenom náklady, ale i přínosy léčiv, je nutné povinné prokazování účinnosti nově zaváděných léčiv, zásadní zrychlení revizí léčivých přípravků, minimalizace rozhodování SÚKLu podle vlastních nelegislativních opatření technické povahy.

2)přesné a oddělené sledování spotřeby léčiv a nákladů na léčiva, nejenom vlékárnách, ale i vnemocnicích. Nepovažuji za únosné, aby jedna jediná instituce, resp. jeden člověk rozhodoval současně o registraci léčiv, stanovení jejich ceny a o stanovení podmínek a rozsahu úhrady, tj. rozsahu hrazení léčiv zdravotními pojišťovnami, tedy o celé jedné třetině výdajů zdravotního pojištění, tj. o 65 miliardách korun!

3)důsledné oddělení zdravotních pojišťoven od zdravotnických zařízení, zdravotní pojišťovny a zdravotnická zařízení musí být od sebe odděleny formálně i fakticky.

4)zpřísnění a rozšíření taxativního vymezení střetu zájmů pro členy statutárních orgánů zdravotních pojišťoven

5)zákonné zakotvení principu hospodárnosti, účelnosti a efektivity do výběrových řízení,

6)zákaz stanovováních minimálních obratů soutěžitelů jako kvalifikačních předpokladů

7)narovnání pokřivených dodavatelsko-odběratelských vztahů v nemocnicích, sjednocení úhradových mechanismů pro všechna zdravotnická zařízení, zákaz poskytování zpětných bonusů dodavatelskými firmami (levně nakoupí, draze prodají nemocnici, nemocnice vykáže vysoké ceny pojišťovně a pojišťovna je uhradí, nemocnice a fyzické osoby pak inkasují část marže ve formě bonusových plateb nebo ve formě naturálií - část léčiv a matareiálu zdarma)

8)přehodnocení veřejných zakázek za roky 2006 – 2010 na ministerstvu i vpřímo řízených organizacích

9)zastavení nesmyslného slučování zdravotních ústavů a omezování primární prevence

10) distribuce očkovacích látek vsouladu se zákonem O ochraně veřejného zdraví, tj. prostřednictvím hygienických stanic

11) výměna managementu některých přímo řízených nemocnic a zastavení nesmyslných a ztrátových outsourcingů činností

12) zastavení nesmyslných projektů typu IZIP, Akord, Řízená péče, Koordinovaná péče, Karta života apod., zastavení projektu centrálního úložiště dat SÚKLu


Představa pana ministra, že pouhé jakési vlastní zásady, včetně kritéria potřebnosti hospodárnosti a efektivity vpřímo řízených organizacích postačí kzamezení korupce je velmi naivní a připomíná někdejší úsměvný morální kodex budovatelů komunismu.

Pokud vzákoně nebude zakotveno, že každý manažer musí postupovat péčí řádného hospodáře a pokud nebude zakotveno kritérium účelnosti, efektivity a hospodárnosti ve výběrových řízeních, nebude nic vymahatelné.

Ostatně, pokud by pan ministr mínil svá slova vážně, pak by už dávno muselodvolat celé vedení nemocnice Na Homolce, včetně firem, které zde vykonávají podivné outsourcingy činností a vymáhat škody.

Je chvályhodné, že chce analyzovat potřebnost veřejných zakázek a plánovat zakázky na rok dopředu. Měl by si však udělat analýzu zakázek ministerstva a přímo řízených organizací za uplynuléčtyři roky. Pak nutně zjistí, že byla vypsána řada veřejných zakázek ve velkých nemocnicích ve stamilionových až miliardových hodnotách na čtyři roky dopředu! I tam by měl především zkoumat jejich potřebnost, efektivitu a skutečné plnění.

Nevyřešené kauzy

Bohužel zde i dnes zůstává řada kauz, ke které zůstávají nedořešeny. Například podivné rozhodnutí vlády pana Topolánka, učiněné 4 dny před koncem funkčního období o privatizaci tkáňové banky formou založení společných podniků ČR sfirmou PrimeCell,a.s. - Národního tkáňového Centra,a.s. Brno a Centra buněčné terapie a diagnostiky,a.s. Ostrava, ve kterých má stát 20 a 24 %, převod distribuce očkovacích látek zhygienických stanic na konsorcium Phoenix-Avenir vrozporu se zákonem na ochranu veřejného zdraví, slučování zdravotních pojišťoven Agel sHZP a ČNZP a odsouhlasení těchto fúzí ministerstvem zdravotnictví, tzv. restrukturalizace hygienických stanic a zdravotních ústavů a utlumování primární prevence, snaha o vyvedení ziskových laboratoří ze zdravotních ústavů, naprosto netransparentní postup vytvoření odborných center na základě podivných auditů, tím de facto předurčení, které nemocnice mohou čerpat prostředky zevropských fondů a které nikoliv.

Dalším příkladem je snaha o likvidaci Úrazové nemocnice Brno, tolerance, či snad přímo podpora podivných outsourcingů činností vnemocnici Na Homolce vjakémsi pilotním projektu přímo řízených organizací, tolerance podivného systému dceřiných firem a jejich propojení sexterními firmami ve stejné nemocnici.

Projekty IZIP,všechny druhy řízených péčí pojišťoven, které nemají opory vzákonech. Projekt centrálního úložiště dat SÚKLu za 123 mil. Kč (sbírání veškerých dat ze všech receptů, včetně citlivých dat o pacientech a jejich diagnózách) budovaný opět vrozporu se zákonem a prosazovaný ministerstvem vzákonu o léčivech vroce 2010.

Mechanismus prosazení těžkopádného systému stanovování úhrad léčiv bez řádného schvalování vřádném legislativním procesu, prosazený jako přílepek kzákonu o Stabilizaci veřejných rozpočtů vsrpnu 2007, který destabilizuje systém veřejného zdravotního pojištění.

Přehledná tabulka cen přístrojů

Pan ministr oznámil obnovení činnosti přístrojové komise při ministerstvu zdravotnictví, to je jistě chvályhodné. Nelze však udělat tlustou čáru a říct, od teď už bude všechno čisté. Ministr musí vysvětlit, proč a kým byla přístrojová komise zrušena vroce 2006.

Ministerstvo také musí předložit přehlednou tabulku přístrojů, pořizovaných do nemocnic vletech 2006 – 2010, kterou si několikrát vyžádal Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny PČR po tehdejším náměstku Šnajdrovi a který ji nikdy nepředložil.

Celý program pořizování nákladné zdravotnické techniky vletech 2006 – 2010 si zaslouží pozornost ministerstva financí, NKÚ a orgánů činných vtrestním řízení.

Pan ministr financí Kalousek pak bude muset podat vícero trestních oznámení než jenom vpřípadě Krajské zdravotní, protože se jednalo o systémové vyvádění prostředků při těchto programech a případů předražení přístrojů je celá řada. Pan premiér Nečas se vyjádřil, že zdravotnictví nesmí být černou dírou.Pokud to myslel vážně, stejně jako svá hesla na předvolebních billboardech, že nestrpí korupci ve vládě, ani vODS, pak může začít. Práce bude mít dost na celé funkční období. Měl by začít u těch, kteří zdravotnictví ve skutečnosti řídili vuplynulých čtyř letech. Lékaři ho vjeho úsilí jistě podpoří.

ing. Ludvík Hovorka, www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky