Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 28. únor 2020 | Svátek má Lumír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Polyuretanové krytí s hydrogelem

Polyuretanové krytí s hydrogelem

Medical Tribune 4/2011
07.03.2011 14:53
Zdroj: Medical Tribune
Autor: red

Na workshopu vystoupil prof. Dr. Hans Smola, MD, z Kliniky dermatologie univerzity v Kolíně nad Rýnem v Německu, který pohovořil o samotném produktu, a Mgr. Lenka Gavlasová z Kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava, která představila jednotlivé kasuistiky pacientů léčených krytím HydroTac.

HydroTac patří mezi vlhká krytí, která pracují na principu udržení rány v optimálně vlhkém prostředí; podporuje granulaci a epitelizaci rány. V ráně se udržuje konstantní teplota, krytí zároveň odvádí exsudát a rána není při převazu traumatizována. HydroTac navíc ještě obsahuje polyuretanovou pěnu tvořící tenký film na povrchu, jenž brání sekundární infekci, zároveň však dovoluje ráně volně dýchat.

Hybridní polymer polyuretanového hydrogelu váže až 60 % molekul vody. Po aplikaci krytí na ránu se molekuly začnou postupně uvolňovat a aktivně ránu hydratovat. Polyuretanové jádro současně zajistí absorpci přebytečného exsudátu a jeho uzamčení uvnitř materiálu. Snadného přilnutí na oblast rány se dosahuje efektem Initial Tack, kdy hydrogelová vrstva přilne natolik k ráně, že se celé krytí po ráně neposunuje, a nedostane se tak mimo její oblast. Přitom není potřeba dalšího materiálu k fixaci, neboť krytí má po celém obvodu samolepicí okraj.

Krytí lze kdykoli vizuálně zkontrolovat bez toho, že by bylo potřeba je sejmout. Obvaz je možné z rány kdykoli bezbolestně a bezezbytku odstranit díky tomu, že gelová vrstva zabrání jeho přilepení ke tkáni. HydroTac je indikován zejména v průběhu granulační a epitelizační fáze hojení ran s mírnou až střední exsudací. Vysoká míra retence exsudátu i pod tlakem navíc znamená, že HydroTac je vhodný i pro kombinaci s kompresivní terapií.

redCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky