Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 27. listopad 2020 | Svátek má Xenie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Dražší kyslík - byznys nebo větší bezpečnost?

Dražší kyslík - byznys nebo větší bezpečnost?

31.03.2011 19:02
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Iva Bezděková
Ceny medicinálního kyslíku jsou nehorázné, stěžují si záchranné služby. Poté, co se před třemi lety stalo z kyslíku léčivo, vzrostla jeho cena až na trojnásobek. Jde přitom o tentýž plyn, který je vyráběn stále stejným způsobem, říkají zdravotníci. Firmy se brání – výroba a distribuce kyslíku je nyní bezpečnější...

„Není-li to CONOXIA®, je to jenom kyslík,“ hlásá heslo společnosti Linde Gas. Nemocnice a záchranné služby odebírají životadárný plyn právě od této firmy. Co vlastně „obyčejný“ kyslík prodražilo na trojnásobek? Za co platí dnes nemocnice a záchranky několikanásobně vyšší ceny?

Vroce 2008 vydalo ministerstvo zdravotnictví vyhlášku, kterou se zkyslíku používaného pro medicinální účely stalo léčivo. Od té chvíle smějí nemocnice a záchranné služby používat pouze kyslík, který je registrovaný jako humánní léčivý přípravek.

Tato registrace rázem zvýšilanáklady na kyslík na několikanásobek (viz tabulka níže). „Ceny medicinálního kyslíku osobně považuji za nehorázné a nesmyslně zatěžující rozpočty záchranných služeb a nemocnic,“ uvedl pro Medical Tribune předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb, MUDr. Marek Slabý. „ Z téhož medicinálního plynu, který je stále stejným způsobem zpracováván a plněn do tlakových lahví stejnou firmou, se stalo léčivo s názvem Conoxia.“

Stejný názor má také ředitel pražské záchranné služby MUDr. Zdeněk Schwarz: “Dlouhodobě mezi řediteli záchranných služeb diskutujeme o cenách kyslíku, protože to jsou významné položky v našem rozpočtu. Dříve to byl normální kyslík za menší cenu. Později z kyslíku udělali léčivo a cena se vyšplhala vysoko.“

Co tedy činí z „obyčejného“ kyslíku léčivo? Změnil se charakter medicinálního kyslíku, způsob jeho výroby a kontroly? Odpověď Státního ústavu pro kontrolu léčiv naznačuje, že procesy jsou prakticky stále stejné.

„Registrace medicinálního plynu jako léčivého přípravku nemusí ovlivnit přímo charakter nebo způsob výroby. Na druhou stranu, medicinální plyny v pozici registrovaných léčivých přípravků mohou pro některé výrobce znamenat významný zásah do zajištění jakosti a bezpečnosti výsledného produktu,“říká mluvčí SÚKL Veronika Petláková.

Linde: milionové investice do bezpečnosti provozu

Firma Linde Gas vysvětluje, proč ceny medicinálního kyslíku tak výrazně stouply. Registrace kyslíku coby humánního léčiva ssebou nese nároky na vyšší bezpečnost, což znamená milionové investice. Firma musela podle svých slov investovat částky do kvalifikovaných pracovníků, výrobních prostor, zařízení, výroby a kontroly jakosti, do značení nádob s medicinálními plyny, systému reklamací a stahování léčiv zoběhu.

„Všechny lahve byly zavedeny do databáze obalů Linde Gas a označeny čárovým kódem. Pomocí této databáze je možné do několika hodin zjistit, kde selahve vdané chvíli nacházejí a vpřípadě například nevyhovující kvality je stáhnout od zákazníků,“ uvádí ing. ErnaJaklová zfirmy Linde a dodává:

„V naší firmě funguje celosvětový systém farmakovigilance skvalifikovanou osobou vcentrále ve Švédsku. Tento systém zajišťuje přenos informací o nežádoucích účincích medicinálních plynů během několika hodin do všech států, kde jsou medicinální plyny registrovány. Registrační dokumentace musí odpovídat požadavkům EU. Jde o několik set stran údajů o výrobě, kontrole, ale i o klinických studiích a stabilitních studiích. Náklady na vytvoření této dokumentace si netroufám odhadnout.“

Na otázku, co tedy činí z„obyčejného“ kyslíku Conoxii, zástupkyně firmy Linde odpovídá: “Způsob použití medicinálního kyslíku vychází z rozsáhlých klinických základů. Podle evropské legislativy - směrnice 2001/83 EC a 2003/94 EC, musí výroba medicinálních plynů probíhat v certifikovaných výrobních zařízeních, pod dohledem kvalifikované osoby. Výrobní zařízení musí být validována. Výrobce musí mít popsaný systém dohledatelnosti šarží a farmakovigilanci. Obecně řečeno, pokud by nebyl registrovaný kyslík, nebylo by možné dodávat do zdravotnických zařízení žádný jiný plyn, neboť žádný jiný plyn nesplňuje legislativní požadavky.“

Zbytečně složitý proces?

Zdravotníci těmto vysvětlením nedůvěřují. Poukazují na to, že i před rokem 2008 byla výroba a distribuce kyslíku bezpečná a kontrolovaná. „Léčivo s názvem Conoxia z kyslíku udělal SÚKL. Pokud vím, jinde v Evropě je to pořád kyslík a řeči o tom že se z měsíce na měsíc změnilo jeho čištění, zpracování a podobně jsou jen mlžením, které má zastřít skokové navýšení ceny totožného produktu pouze s jiným názvem,“ říká MUDr. Slabý.

Samotný SÚKL de facto připouští, že výroba a distribuce kyslíku byla kontrolována i před tím, než se zněj stalo léčivo. „Před registrací byl medicinální kyslík regulován v režimu léčivé látky. Výrobci tedy měli povolení k výrobě léčivých látek. Do konce roku 2003 všichni výrobci požádali o vydání certifkátu správné výrobní praxe pro výrobce léčivých látek avšichni tudíž byli inspektováni našimi inspektory,“ uvedla vjedné zsvých odpovědí mluvčí SÚKL Veronika Petláková.

Omezená konkurence

Podle MUDr. Slabého má firma Linde Gas vsoučasné době de facto monopolní postavení firmy na trhu. „Conoxii dodávají už pouze dva další dodavatelé, kteří ovšem přešli na stejnou cenu a navíc jsou dodavateli pro ZZS pouze ve dvou krajích. Když byly osloveni, nejevili ochotu vyhovět záchranným službám v jejich požadavcích, čímž fakticky podrželi konkurenci. Nejde totiž jen o samotné plnění lahví, ale i jejich distribuci I náš největší dodavatel není ochoten rozvážet tlakové lahve a významně zredukoval počet výdejních míst, takže ZZS jsou nuceny rozvážet si sami tlakové lahve z 1-2 míst vkraji,“ poznamenává Slabý.

Podobně to vidí také MUDr. Schwarz: „Existuje zde nepřímo monopol firem, je jich na trhu málo. Můj názor je takový, že stačilo lidem podávat běžný kyslík a není potřeba pouze medicinální. Potom by jeho cena výrazně klesla a mohl by jej dodávat kterýkoliv dodavatel, vytvořil by se trh a konkurence.“

Stím, že by na trhu smedicinálními plyny neexistovala konkurence, SÚKL nesouhlasí. „Jednali jsme s asociacemi výrobců medicinálních plynů (ČAPT) od roku 2003 a na nutnost registrovat medicinální plyny jsme opakovaně upozorňovali. V souvislosti s registrací medicinálních plynů SÚKL také poskytl řadu konzultací.Kyslík mají registrovanýkromě společnosti Linde také společnosti Air Products, Siad a Messer. Zpohledu SÚKL bylo tedy nastaveno vše pro plynulou registraci medicinálních plynů a vytvoření konkurenceschopného prostředí,“ uvádí mluvčí lékového úřadu.

Iva Bezděková, www.tribune.cz

Zvýšení cen kyslíku

Porovnání vývoje nákladů na kyslík včetně nájemného za láhve (zdravotnická zařízení si musejí při odběru medicinálního kyslíku také pronajímat lahve od výrobce. Pronájem lahví činí nemalé částky).

2007

2009

nárůst

(%)

ZZS Středočeského kraje

3 183 202,87

6 695 346,12

3 512 143,25

110

ZZS Jihomoravského kraje

3 144 706,98

4 111 894,89

967 187,91

31

ZZS Jihočeského kraje

1 847 910,67

2 475 446,84

627 536,17

34

ZZS Olomouckého kraje

585 977,00

984 944,00

398 967,00

68

ZZS kraje Vysočina

944 710,18

3 416 290,25

2 471 580,07

262

ZZS Karlovarského kraje

1 397 090,62

2 751 397,05

1 354 306,43

97

ÚSZS Moravskoslezského kraje

785 773,00

3 089 719,00

2 303 946,00

293

ZZS Pardubického kraje

322 960,10

1 485 896,76

1 162 936,66

360

ZZS Královéhradeckého kraje

774 537,00

1 125 141,00

350 604,00

45Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky