Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. leden 2021 | Svátek má Zdeněk
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Chci prodat ordinaci, ale ne nemovitost

Chci prodat ordinaci, ale ne nemovitost

11.09.2011 10:32
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ing. František Elis
Jsem soukromý smluvní lékař a spolumajitel podílové jednotky – své ordinace, v budově svým podílem 16,5 %. Je možné ponechat si po ukončení podnikání jen část nemovitosti a ordinaci s vybavením a všemi závazky a povinnostmi převést na nově vzniklé s.r.o., které účelově založí kolega, který po mně ordinaci převezme? Je to z hlediska zákona a daní možné?

Jsem soukromý smluvní lékař OSVČ a spolumajitel podílové jednotky – své ordinace, v budově svým podílem 16,5 %. To celé je moje ordinace, čili obsah i slupka. Máme smlouvu na úhradu společných nákladů, každý do výše svého podílu na majetku (25% - 25% - 35,5% - 16,5%). Je možné tento "obsah" a "slupku" od sebe vzájemně oddělit a ponechat si jako lékař po ukončení podnikání jen "slupku", čili část nemovitosti a obsah, čili ordinaci s vybavením a všemi závazky a povinnostmi převést (pronajmout) na nově vzniklé s.r.o., které účelově založí kolega, který po mně ordinaci převezme? Je to z hlediska zákona a daňí možné? A co zásady prodeje praxí atd. Není to obcházení zákona? Ptá se čtenář Medical Tribune.

Odpovídá ing. František Elis.

Vážený pane doktore,

pokud vašemu dotazu správně rozumím tak ordinaci provozujete vnemovitosti, které jste podílovým spoluvlastníkem a máte vúmyslu svoje podnikatelské aktivity ukončit, ordinaci postoupit svému kolegovi, který za tím účelem založí s.r.o. a svůj podíl na nemovitosti, ve které je praxe provozována si ponechat.

Mohu Vás sklidným svědomím ubezpečit, že tento případný postup není vrozporu ani zdaňovými zákony ani se zásadami převodů (prodejů) lékařských praxí. Je však zVaší strany nutné dodržet určitý administrativní postup a časovou posloupnost což se pokusím nastínit vnásledujících bodech.

  1. Předpokládám, že spoluvlastnický podíl na nemovitosti máte zahrnutý do obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti. Pokud ano, a nemá být součástí převodu praxe, je nutné jej ztohoto obchodního majetku vyřadit. Stejně tak je nutné vyřadit zobchodního majetku další hmotný majetek, který nebude součástí převodu, např. osobní automobil.
  2. Takto „očištěnou“ ordinaci převedete, opět mohu pouze předpokládat, že smlouvou o prodeji podniku na jiný subjekt. ZVašeho pohledu není podstatné zda na fyzickou nebo právnickou osobu. Podstatné je aby došlo kpřevodu smluv se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě zdravotní péče čemuž musí předcházet výběrové řízení.
  3. Snovým provozovatelem praxe uzavřete nájemní smlouvu na užívání nebytových prostor, ve kterých je praxe provozována.
  4. Příjem zprodeje ordinace bude přiznán vdaňovém přiznání kdani zpříjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku ve kterém došlo kprodeji praxe jako příjem zpodnikání a zdaněn dle současně platné legislativy sazbou 15%. Tento příjem bude rovněž podléhat platbám sociálního a zdravotního pojištění.
  5. Příjem zpronájmu nebytových prostor ve kterých bude lékařská praxe provozována bude na základě daňových přiznání zdaňován rovněž sazbou 15%, nebude však, nedojde-li ke změně legislativy podléhat platbám sociálního a zdravotního pojištění.

Pokud nebudete odpověď na svůj dotaz považovat za vyčerpávající nebo na jejím základě vyvstanou zVaší strany další dotazy pokusím se o prostřednictvím redakce o případné doplnění.

http://www.tribune.cz/pravni-poradna/31-prodej-praxiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky