Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 01. březen 2021 | Svátek má Bedřich
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jak účtovat stavební práce na ordinaci?

Jak účtovat stavební práce na ordinaci?

06.10.2011 09:14
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Pavel Vítek
Lékař hodlá koupit nemovitost, kde chce v přízemí domu zřídit ordinaci a v prvním pochodí byt. Nemovitost koupí jako fyzická osoba (tedy neplátce DPH). Jak mu bude stavební firma účtovat stavební práce - v jaké sazbě DPH? Domnívám se, že obytná část by měla být ve snížené, 10% sazbě. A ordinace?

Důležité je, o jakou nemovitost se jedná. Pokud jde o klasický rodinný dům, který splňuje definici rodinného nebo bytového domu, pak není nutné rozlišovat zpohledu DPH, na jakých částech nemovitosti budou prováděny stavební práce. Vždy se použije snížená sazba daně. Pokud jde o jinou nemovitost, pak je nutné rozlišit práce prováděné vbytě, který je vtéto nemovitosti umístěn a jen na ty se snížená sazba daně vztáhne.

Výklad pojmů nám pak dává §4 odst. 1 písm. z) zákona 235/2004 Sb. o dani zpřidané hodnoty vplatném znění takto: „Bytovým domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, rodinným domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, a v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví, a bytem soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.“.

Důležitý tedy bude výsledný stav po přestavbě. Bude-li více než polovina podlahové plochy sloužit pro bydlení, zachová si nemovitost status rodinného nebo bytového domu stím, že pak není nutno rozlišovat, na jaké části stavby se provádí stavební práce. Je tedy radno na toto myslet i při případném projektování přestavby či úpravy domu.

Pro úplnost ještě uvedu, že zpohledu daně zpříjmů, tj. uplatňování nákladů na případné opravy nemovitosti je vždy nutné, mít výdaje rozdělené na ty, které se vztahují ke společným částem nemovitosti a na ty, které se vztahují kbydlení a kprostorům určeným pro podnikání. U prvních lze výdaje uznat poměrem, u bydlení se nejedná o výdaje daňově uznatelné a u prostor pro podnikání pak jde o výdaje uznatelné plně. Pokud půjde o přestavbu, pak se bude jednat spíše o technické zhodnocení a následné odepisování nemovitosti. Jelikož je nemovitost celkem, pak tvoří jeden dlouhodobý hmotný majetek. Odepisuje se tedy jako celek a vypočtená výše odpisů se krátí poměrem podlahových ploch sloužících kpodnikání a celkových podlahových ploch.

Pavel Vítek – daňový poradce č. 2756

Daňová a účetní kancelář DATES

www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky