Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nanoknife se uplatňuje i v urologii

Nanoknife se uplatňuje i v urologii

Medical Tribune 22/2011
10.10.2011 14:53
Zdroj: Medical Tribune
Autor: ton
Na urologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) byla minulý měsíc provedena další z řady specializovaných operací zhoubných nádorů pomocí přístroje nanoknife. Úspěšně byla operována pacientka s nádorovým postižením obou ledvin. Článek z aktuálního vydání Medical Tribune.

Na urologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) byla minulý měsíc provedena další z řady specializovaných operací zhoubných nádorů pomocí přístroje nanoknife. Úspěšně byla operována pacientka s nádorovým postižením obou ledvin.

Jednalo se o pacientku, ročník 1958, která měla před devíti lety provedenou hysterektomii a adnexektomii pro karcinom děložního čípku a adjuvantní radioterapii. Po letech od léčby prokázalo kontrolní CT ložiska v obou ledvinách, vpravo kolem 5 cm, vlevo o něco menší, ale mezorenálně lokalizované (tedy nepříznivé pro ev. záchovný resekční výkon na ledvině). Dle CT se nedalo jednoznačně říci, zda se jedná o metastázu karcinomu čípku nebo primární nádor ledviny s metastázou do ledviny kontralaterální (a tedy duplicitu).

Jednou z možností by za normálních okolností byla indikace pacientky (v rámci onkologické radikality) k oboustranné nefrektomii, neboť nádory se nacházely v blízkosti přívodných a odvodných cév ledvin. Znamenalo by to ovšem nutnost hemodialýzy s výraznou restrikcí tekutin a velmi nejistou perspektivu získání náhradního orgánu (nádorové onemocnění, stp. operaci v pánvi). Omezení kvality života by bylo značné.

Další alternativou by byla pouze symptomatická a paliativní léčba. „Rozhodli jsme se tedy pro provedení nefrektomie na jedné straně a ze stejného přístupu jsme vypreparovali druhostrannou ledvinu s mezorenálně uloženým tumorem. U té jsme poté provedli peroperační sono 10MHz sondou a ozřejmili velikost a rozsah tumoru a vztah k cévám a dutému systému. Tumorózní ložisko jsme následně ošetřili metodou tzv. ireversibilní elektroporatizace za pomoci nanoknife,“ vysvětluje MUDr. Zdeněk Otava z Urologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Dodává, že se pacientka několik dní po operaci cítí dobře, má dobrou spontánní diurézu a z JIP byla přeložena na standardní oddělení.

„Prognóza nemocné stran vývoje renálních funkcí se zdá příznivá, pacientka pravděpodobně nebude potřebovat dialýzu. Onkologická radikalita bude prověřena zobrazovacími metodami s odstupem času. Nemáme informaci o tom, že by se obdobný výkon kdekoli na světě provedl,“ doplňuje MUDr. Otava.

Výhody, které použití ireversibilní elektroporatizace přináší, měly pro pacientku zásadní význam. Na rozdíl od jiných podobných metod není okolí ložiska v případě použití nanoknife postiženo tepelnou energií, která by mohla nadměrně poškodit okolní tkáně, zejména cévy. Principem metody je užití elektrické energie o vysokém napětí (3 000 V) v krátkých pulsech (desítky až sto mikrosekund), což vede k likvidaci buněčných membrán. Elektrické pole je v tkáni vytvořeno pomocí elektrod zavedených do tkáně.

Nádorové buňky poté podléhají buněčné smrti a rozpadu. Díky tomu je možné v některých případech odstranit i nádory v blízkosti cév vyživujících orgán s nádorovým ložiskem, a zachovat tak jeho funkci, což nebylo dosud známými metodami možné. „Lze ještě doplnit, že nanoknife jsme již u našich urologických pacientů v nedávné minulosti využili díky doc. Janíkovi, přednostovi Radiologické kliniky FNKV, u jiné naší pacientky s tumorem solitární ledviny, výkon byl tehdy prováděn jím pod kontrolou CT a proběhl bez komplikací,“ uzavírá MUDr. Otava.

autor: ton

Medical TribuneCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky