Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 27. květen 2020 | Svátek má Valdemar

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Restrukturalizace na špitální způsoby....

Restrukturalizace na špitální způsoby....

18.10.2011 09:01
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: MUDr.Tomáš Rozsíval
Praktiky, kterými nemocnice uměle zvyšují výkony, kdy zřejmě záměrně vytváří přetlak poptávky po péči, kritizuje ve svém komentáři lékař Tomáš Rozsíval (foto). Podle jeho názoru tak ambulantní specialisté v okolí nemocnice přicházejí o klienty a o práci.

Zatímco se v tisku intenzívně popisují metody šetření, intenzifikace, restrukturalizace a de facto úspory v nákladech léčení nás, pacientů, kterými jsme pochopitelně i my, lékaři, jiné nemocnice jsou mezitím skupovány zdravotnickými řetězci a dokonce komerčními pojišťovnami.

Prý pro to, aby si ujasnili finanční toky nemocnic, jelikož zdravotnictví je ekonomicky naprosto neprůhledné a složité. Na celostránkovém rozhovoru v dnešních LN si to ostatně každý může přečíst sám. A bude se divit.....

Podivně nám asi zní slova tohoto typu : ".....jak mohou do zdravotnictví přitéci další peníze, když zatím to šlo výlučně cestou úplatků....."

"......proč to neumožnit legálně, a tak, aby z těch peněz profitovalo i zdravotnické zařízení?

Trvat jen na standardu, to je , jako bychom chtěli dát všem stejná auta, přesto, že někdo má na audi a jiný na fabii........"

Nevím, zda cítíte v těchto slovech cosi neupřímného a cosi, co ve spojení s léčbou a celkově zdravotnictvím jaksi nejde dohromady. Možná je dnes už přece jen jiná doba a ti noví reformátoři už to takto necítí. A možná je to i pouze můj subjektivní vjem, kterým je nadán pouze někdo, kdo už dlouho ve zdravotnictví pracuje a léčí lidi.

Chtějí-li tito noví manažeři - ekonomové hi-tech provozovat nemocnice ve svém výlučném vlastnictví, potom začínáme již nějaký čas pozorovat hbité hemžení ve špitálech pod kůrou v tzv. neveřejném prostoru. Hemžení "á la kůrovec".

Začíná to hlavně u primářů, resp. zástupců, ale i sekundářů, kteří se hbitě zorientovali a všichni se začínají "vzdělávat" tak, aby dosáhli co nejvíce titulů před a za jménem.

Proto různí ti PhD, MBA, doc., apod. Oni očekávají, že jedině na základě těchto "plzeňských papírů na hlavu" se z nich stanou konkurence schopní a nepostradatelní lékaři, kteří v rámci nových vymožeností typu nadstandardů budou doporučováni jako ti nejlepší pro klienty zdravotních pojišťoven. Zapomínají na staré hlášky typu ".... no, vyhodit tě nesmějí, ale mohou tě doporučit jako nejlepšího....."

Co pozorujeme my z naší vzdálenosti v malých soukromých ambulancích v posledních několika letech? Ve většině nemocnic se množí jako houby po dešti v rámci těch různých malých operačních oborů jejich ambulantní části. Zaměstnaní lékaři se nevěnují tomu, proč jsou v nemocnicích zaměstnáni, tedy operativě, kurativě a co nejrychlejšímu obratu nemocných na lůžcích, což by bylo logické, ale naopak. Uměle prodlužují "obložnost", což bývával druhdy významný národohospodářský činitel v socialismu, jak prokázat vrchnosti, že jsem nepostradatelný.

Všichni si na ty hrůzy pamatujeme. Tehdy na odděleních tzv. sušili neuvěřitelné banality jen proto, aby
bylo oddělení oceněno odznakem brigády socialistické práce a primář shrábl tučnou odměnu.

Dnes, při systému platby ZP nemocnicím tzv. paušály, resp. DRG, mi dosti dobře není jasné, k čemu tyto aktivity směřují. Ledaže by měly ospravedlnit nadbytek lékařů, kteří na každém takovém oddělení pracují. Na 15 lůžek tam mají např. 8 lékařů, apod. Ti by se ovšem logicky měli věnovat výhradně hospitalizovaným pacientům, atd. atd., viz výše.

Místo toho se velmi často děje např. taková praxe, že všichni pacienti, kteří se z nějakých důvodů nechali ambulantně ošetřit v nemocnici, resp. i na ústavní pohotovostní službě nemocnice, jsou záměrně zváni pořád dokola na kontroly zpět do téhož lůžkového zařízení stejné nemocnice, ačkoliv tam organizačně nemají co dělat. Tito pacienti patří přece primárně do ambulantního systému.

V nemocnicích touto praxí tvoří zřejmě záměrně budovaný přetlak, v čekárnách se tam čeká na ošetření 4 - 5 hodin, zatímco v ambulanci kousek od nemocnice nemají ambulantní specialisté do čeho píchnout. Tedy do chvíle, než samotní takto zmanipulovaní "klienti" na to nepřijdou svým mozkem sami.

Možná i takto pojatá pseudoreforma by měla zodpovědné osoby upozornit na to podhoubí, které v tomto podivném systému nekontrolovatelně bují. a je toho zajisté více, o čem by se dalo psát.....

MUDr.Tomáš Rozsíval
OpavaCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky