Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 22. září 2021 | Svátek má Darina

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Protestuji proti zakládání komory nelékařů ČASem

Protestuji proti zakládání komory nelékařů ČASem

08.01.2012 21:33
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Monika Muroňová
"Tento týden jsem si v médiu určeném pro zdravotníky přečetla článek Tomáše Válka, že Česká asociace sester v čele s paní předsedkyní Juráskovou začala projednávat vznik nelékařské komory. To by nebylo až tak pozoruhodné, neboť tato instituce tento záměr avizovala, pozoruhodné však je, že z jednání byly vynechány ostatní profesní organizace," píše úvodem zdravotní sestra Monika Muroňová (foto).

A nejen vynechány, ale kupříkladu POUZP (Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků - pozn. red.) záměrně nepřizvány.

Na stránkách ČASu, ani na FB stránkách není žádné prohlášení či vyhlášení vedení asociace o záměru České asociace sester. Nikde žádná výzva ke spolupráci jiným organizacím, nikde jsem se nedočetla o tom, že by asociace vyzvala své členy nebo ostatní nelékaře ktomu, aby se ke vzniku a fungování komory vyjádřili.

Vyvstává otázka, jak je možné, že jedna zprofesních organizací, která nemá, co do počtu zdravotníků dostatečný mandát kzastupování všech nelékařských profesí, může sama od sebe vytvářet něco tak zásadního jako komoru nelékařů.

Nelékařů vČR je přes 80000, dle údajů udávaných ČASem má tato organizace 12000 členů. Jak je tedy možné, že není nikde veřejně vypsán záměr a nejsou osloveny další profesní organizace? Komora má zastupovat všechny nelékařské profese.

Co dalšího je spodivem, sama paní Jurásková se vdobě nedávné vyjadřovala ke zrušení lékařské komory, jaký je tedy opravdový zájem na vzniku komory nelékařské?

Ubylo ČASu tolik členů , že potřebuje rozšířit základnu, a to nejépe povinně? Dnes jsou poplatky za členství vasociaci velmi vysoké, členky neplatí jen za to, že jsou členkami, ale za svou odbornost a další, pokud si zvolí kraj. K tomu, jaký zasociace mají členové profit, se vyjádřit nemohu. Já za svého asi ročního působení jsem neměla žádný.

Jaký význam bude mít komora pro nelékaře, když při jejím vzniku stojí člověk, který se již dnes díky své funkci a příslušnosti ke straně, vazbám na MZ, spíše vzdaluje tomu, aby se zasazoval o zájmy sester.

Chci proti vzniku komory nelékařů, vtéto situaci a za takovýchto podmínek ohradit. Pokud má komora vzniknout, musí být dílem všech zástupců nelékařských profesí, jejich organizací, a její vedení, smysl, poslání by mělo být demokraticky projednáno všemi nelékaři. Její odbornost by měla být garantována odborníky zpraxe, kteří budou mít mandát zdravotníků svého oboru. Její fungování by mělo být transparentní a všem přístupné.

Milé sestry a všichni nelékaři, pokud vznik komory necháme pouze vrukou asociace sester, může se nám stát, že po vzniku komory již nebudeme mít šanci cokoli změnit.

Ohraďme se proti této svévoli ze stran zástupců České asociace sester...

Monika Muroňová

www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky