Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nemocnice porušují zákoník práce. Jaké budou sankce?

Nemocnice porušují zákoník práce. Jaké budou sankce?

15.01.2012 16:31
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Iva Bezděková
Zdravotnická zařízení porušují zákoník práce. Tak zní výsledek rozsáhlé kontroly inspektorátu práce v pěti fakultních nemocnicích. Mladí lékaři nyní čekají, jaké sankce nemocnicím úřady udělí.

Mladí lékaři se rozhodli prosadit kontroly dodržování zákoníku práce na zdravotnických pracovištích. Inspektorát práce na jejich podnět ověřil případy několika desítek konkrétních lékařů zrůzných nemocnic ČR, kteří byli ochotni o těchto podmínkách vypovídat.

Nadřízení těchto lékařů však na ně vyvíjeli nátlak, aby své výpovědi stáhli, říká pro Medical Tribune předseda sdružení Mladých lékařů MUDr. Jiří Šedo…

Státní úřad inspekce práce (SUIP) kontroloval dodržování zákoníku práce už vroce 2010. Mladí lékaři však byli sezpůsobem jejího provedení velmi nespokojeni, zvláště je pobouřila laxnost přístupu Úřadu kcelé této záležitosti.

Nové vedení na ministerstvu práce a sociálních věcí vyslechlo námitky Mladých lékařů anařídil inspektorátu práce důslednější kontrolu.

Nová rozsáhlá kontrola Státního úřadu inspekce práce probíhala vjarních měsících roku 2011 vpěti fakultních nemocnicích v Praze a v Brně. Úřad prošetřil pracovní podmínky celkem 140 zaměstnanců – mladých lékařů v přípravě na atestaci. Na konkrétních případech zjistil, že dochází k porušování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání lékařů na tzv. částečné úvazky.

Mladí lékaři opakovaně upozorňovali na nekalou praxi, kdy fakultní nemocnice zaměstnávají lékaře na minimální úvazky(0,1 apod.), ačkoliv jsou nuceni vykonávat práci v rozsahu celé pracovní doby. Vlistopadu konečně MPSV zveřejnilo výsledky této kontroly.

„Za zvláště závažný nedostatek lze považovat nález, že u lékařů nebyla vedena ze zákona povinná evidence pracovní doby, což je samozřejmě osvědčený prostředek, jak zkomplikovat jakoukoli přesnou kontrolu porušování zákona,“ uvádí předseda sdružení Mladí lékaři MUDr. Jiří Šedo.

Přestože jde zatím o první takto rozsáhlou kontrolu skonkrétními výsledky, řada nejasností zůstává. Veřejnost například nemá informace o tom, jak byla kontrola konkrétně prováděna. Dále není zřejmé, jaká byla konkrétní výše sankcí a jakým nemocnicím konkrétně byly uděleny.

Máte kdispozici přesné výsledky této kontroly inspektorátu?

MPSV nás informovalo o výsledcích této kontroly stručným dopisem a vydalo ktomuto i tiskovou zprávu. Na naší informační schůzce snáměstkem Machotkou zMPSV jsme sice měli možnost seznámit se blíže se podrobnou zprávou SUIP ohledně výsledků kontroly, to nás však pouze utvrdilo vnašich pochybách ohledně toho, jak byla kontrola prováděna. Byli jsme velmi nemile překvapeni například tím, že SUIP ve zprávě tvrdil, že všichni kontrolovaní zaměstnanci byli písemně informováni o výsledcích šetření vjejich konkrétním případě, což je zcela nepravdivé tvrzení – řada kolegů nám potvrdila, že informováni nikterak nebyli, přesněji řečeno jsme nenašli jediného lékaře, který by tuto zprávu obdržel!

Nebudu vyjmenovávat další nesrovnalosti vtéto zprávě a indicie o nedůslednosti této kontroly, protože kontrola nakonec odhalila celou řadu vážných pochybení vpracovně-právní rovině a udělila sankce a nápravná opatření. Nyní žádáme přímo SUIP, aby nám poskytl informace o tom, jaká byla konkrétní výše sankcí a jakým nemocnicím konkrétně byly uděleny – odpověď bychom měli dostat začátkem února.

Vtiskové zprávě ohledně výsledků kontrol SUIP uvádíte, že se lékaři ocitali pod tlakem svých nadřízených ohledně toho, jak vypovídat. Odkud o tom víte?

Toto vlastně potvrdili sami inspektoři. Ve své zprávě uvádějí, že nikdo ze zaměstnanců, u kterých probíhala kontrola, nakonec svoji výpověď vpísemné podobě nestvrdil svým podpisem právě zobav o postih ze strany svých nadřízených – všechny výpovědi tedy nakonec proběhly vústní podobě. Písemná výpověď zaměstnance je sice poměrně důležitým důkazem svědčícím proti zaměstnavateli, nicméně nelze se divit obavám lékařů a já osobně mám pro tyto lékaře velké pochopení. Ostatně samo MPSV potvrdilo, že celý spis vedený kpřípadu včetně výpovědi zaměstnance je dostupný přinejmenším vodvolacím řízení zaměstnavateli, tudíž by se lékaři reálně mohli ocitnout vsituaci, kdy jim hrozila šikana jak od managementu nemocnic, tak od jejich přímých nadřízených. Zcela konsternován jsem však následně zůstal vpřípadě mé dobré známé – lékařky ochotné učinit cokoliv včetně podpisu pod svým písemným prohlášením. Ta mě totiž informovala tom, že jí konkrétně nebyla vůbec nabídnuta možnost podepsat se pod svoji písemnou výpověď – vtom případě by ji totiž dokonce sradostí podepsala! Co si tedy o tomto máme myslet?

Máte konkrétní informace o tom, že by vedení nemocnic vyvíjelo na mladé lékaře nějaký nátlak ohledně jejich výpovědí?

Ano. Znám se dobře osobně s některými kontrolovanými lékaři. Ti mě informovali, že ještě před rozhovorem s inspektory byli předvoláváni svými nadřízenými a ti jim jemně řečeno "doporučovali", jak mají vypovídat – není tedy divu, že poté odmítli podepsat svoji písemnou výpověď kvůli obavám. Nicméně jistě chápete, že nemohu zveřejnit jejich jména a odmítám specifikovat, v jakých zařízeních pracují.

Inspektorát práce ve svém nálezu zároveň upozorňuje na jednu podstatnou věc. Je podle něj nutné oddělit u studentů postgraduálního studia dobu skutečného studia a výzkumné činnosti od doby, kdy tito studenti-lékaři poskytují léčebně preventivní péči, za kterou jim náleží mzda. Jak konkrétně by podle ML měla tato změna vypadat v praxi? Na kom tato změna konkrétně závisí?

Náš právní názor se opírá o zákon č. 111/1998 O vysokých školách, který jasně říká, že za součást studia vdoktorském studijním programu nelze považovat výkon práce, a zaměstnanci tedy za výkon práce náleží dle Ústavy spravedlivá mzda. Proti tomu se pochopitelně staví akademici ve fakultních nemocnicích a ministerstvo zdravotnictví, kteří samozřejmě mají mimořádný zájem na tom, aby nepřišli o ultra-levnou pracovní sílu. Stále neproběhl žádný soudní proces, který by konečně správnost právního výkladu definitivně rozhodl. SUIP ve své zprávě o střetu těchto dvou pohledů zmiňuje. A jak jste již uvedla, vrámci kontroly se MPSV v podstatě staví na stranu našeho výkladu a vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, aby konečně situaci souběhu postgraduálního studia a částečných úvazků řešilo a oddělilo tedy jednoznačně práci od studia. I naše sdružení opakovaně vyzvalo Ministerstvo zdravotnictví kjednáním na toto téma – naposledy dopisem vprosinci minulého roku. Jsme ochotni hledat kompromisní řešení tohoto problému akceptovatelné oběma stranami, které by se vtělilo do velké novely zákona č. 95/2004 (o vzdělávání lékařů a jiných pracovníků), nicméně ministerstvo zaujímá zatím roli mrtvého brouka a nebo nás opět chce postavit před hotovou věc, čímž tedy hodně riskuje.

Do jaké míry jsou tedy dosavadní výsledky kontrol podle vás efektivní?

Přes všechno, co výše uvádím, považujeme efekt kontrol SUIP za velmi pozitivní. Pokud si totiž stále někdo myslí, že zdravotníci pracují v jakémsi zvláštním režimu a mají jiná práva než zaměstnanci v jiných odvětvích, mohl se přesvědčit, že tomu tak není, a i nemocnice musí dodržovat zákoník práce, jinak jim hrozí postih. Já se domnívám, že moje generace lékařů je často ochotná se pro své pacienty a pro pokrok v medicíně velmi obětovat a realizovat se vtomto náročném zaměstnání, ale možná o to hůře snášíme, když jsou pošlapávána naše práva, zneužívána naše ochota a za prostředky, které by měly podle práva náležet nám a našim rodinám, si naši nadřízení kupují luxusní automobily. Stím se těžko smiřujeme a cítíme, že vtomto nemůžeme uhnout – zpohledu společenského bychom to brali jako selhání.

-------

Iva Bezděková, www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky