Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 26. září 2021 | Svátek má Andrea

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nebude nelékařská komora jen nefunkčním molochem?

Nebude nelékařská komora jen nefunkčním molochem?

22.01.2012 14:19
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Monika Muroňová
"Název Komora nelékařů se mi nelíbí, slovo nelékař je podivné. Považuji se za zdravotníka, za zdravotní sestru," píše s odkazem na záměr založit nelékařskou komoru zdravotní sestra Monika Muroňová (na snímku). Klade si otázku, do jaké míry bude funkční spolupráce 26 profesních organizací, které byly přizvány.

Název Komora nelékařů se mi nelíbí, slovo nelékař je podivné. Považuji se za zdravotníka, za zdravotní sestru.

Nejsem příznivcem čehokoli multioborového (a skoro se bojím, že je to trend dnes ve zdravotnictví preferovaný, ale k tomu jindy), myslím si, že aby člověk byl úspěšný, dělal dobře svou práci, měl by se věnovat svému oboru, aspoň, co se zdravotnictví týká.

Záměrem je, dle veřejných sdělení, sdružit nelékařské obory pod jednu komoru. Já osobně v tom vidím trochu problém. Ke spolupráci bylo přizváno 26 profesních organizací. Otázkou je, zda je možné se věnovat a zastupovat všechny obory, které pod tento pojem patří, důsledně a bránit zájmy všech profesí, které by komora měla zastupovat. Je to v takovém množství reálné?

Zdravotníků je 150 657.

Jak rozsáhlé by muselo být představenstvo? Jakou by to představovalo zátěž pro členy?

Také si nejsem jistá, jestli sestry jako jedna z profesí komoru potřebují.

Z hlediska vzdělávání je tady NCONZO, které také vede registr sester pracujících bez odborného dohledu. Dle hlediska profesního je tady ČAS a POUZP a další organizace sdružující různé zdravotnické profese.

Organizací, která má zákonné právo připomínkovat nové zákony, vyjednávat s MZ, zaměstnavateli a zdravotníky zastupuje, je Odborový svaz zdravotnictví.

Potřebují sestry další dohled a finanční zátěž? Je vznik komory v této době pro zdravotníky to nejpalčivější?
Jaký je názor ostatních zdravotníků z jiných profesí?

V čem osobně spatřuji problém je to, že iniciátorem je Česká asociace sester, podrobnější výstupy z jednání nejsou veřejně přístupné.
Tato organizace nesdružuje všechny sestry, byť se dá předpokládat, že komora nelékařů by se týkala všech. Proto by se k vzniku komory měly mít možnost vyjádřit i ti, které nejsou organizováni ani v asociaci, ani jinde.

Bylo zveřejněno, že iniciování vzniku komory odsouhlasilo předsednictvo, ale nikde jsem se nedočetla názory řadových členů. Proč nejsou zveřejněna jména zástupců ostatních organizací účastnících se jednání?

Vzhledem k dnešním možnostem oslovení většího množství lidí na sociálních sítích je toto znepokojující. Obzvláště, když i samotný ČAS má své FB stránky.

Nikde nebylo zveřejněno , jestli se jednání mohou účastnit i zdravotníci, kteří nejsou členy žádné organizace, což považuji za diskriminační.

Žádná jiná profesní organizace kromě ČASu nezveřejnila svůj názor na komoru, je zde stále prezentován pouze výstup paní Mgr. Juráskové PhD,otázkou je, zdali ostatní dostaly prostor, aby se vyjádřit mohly.

Ze stránek Komory záchranářů je zřejmé, že s komorou nelékařů nesouhlasí. POUZP není ani k jednání přizvána.

Jak je to s dalšími profesními organizacemi? Souhlasí? Spolupracují?

A pro mne osobně otázka, proč jsme informováni až potom, kdy se něco tak zásadního tvoří a ne před tím?

-------

autor:Monika Muroňová

www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky