Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 26. září 2021 | Svátek má Andrea

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

*Komora nelékařů? ANO, ale...

*Komora nelékařů? ANO, ale...

25.01.2012 08:14
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Mgr. Tomáš Pelc
"Souhra či pospolitost zdravotníků je věc prospěšná, a to nejen pro pacienta, ale samozřejmě i pro širší mezioborovou organizovanost," píše fyzioterapeut Tomáš Pelc (foto), jenž záměr vytvořit nelékařskou komoru nezatracuje. Podle něj je však otázkou, zda v tomto případě bude jednota opravdová nebo jen zdánlivá...
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Souhra či pospolitost zdravotníků je věc prospěšná, a to nejen pro pacienta, ale samozřejmě i pro širší mezioborovou organizovanost, stavovské public-relations, kolegiální vztahy, sílu pro hájení profesních práv, a mnoha dalších důvodů.

Otázkou je, zda bude v případě komory, naše jednota opravdová nebo jen zdánlivá a jestli se dá mezioborová vstřícnost diktovat shora. Rozmanitost profesí a oborových zájmů ve zdravotnictví je jedna z největších, co se týká ucelených lidských činností obecně.

Sestavení spravedlivých a srozumitelných stanov pro všechny obory se jistě stane prubířským kamenem vzniku i dlouhodobého fungování zamýšlené komory. Na škodu by jistě nebylo vymyšlení procesních pravidel, dávajících prostor i svébytnosti zúčastněných odborností. Tvůrci komory totiž rozhodnou o tom, zda bude komora přínosem nebo bude proklínána vlastními členy, jako je tomu v případě jiných komor...

Osobně vidím největší riziko pro stávající i nová profesní uskupení ve zprvu nenápadném odklonu volených zástupců od každodenních problémů a názorů členské základny. Následuje nevyhnutelné prohlubování skepse a apatie profesionálů, decimující vřelý zájem o profesní záležitosti i samotné konstruktivní prooborové myšlení.

Jde přitom o organizace, které jsou demokratické, a tedy i tvořené námi samotnými, takže si za jejich neschopnost můžeme sami, případně můžeme poděkovat naší neschopnosti demokraticky prosadit svůj názor a svá přání.

*Možná, že současná nepopulárnost profesních a odborových organizací vyplývá hlavně z jejich historického nebo politického zprofanování. Vždyť i samotné slovo "odbory" téměř nikomu nevoní a profesní organizace, komory či unie připomínají svou členskou základnou spíše víkendové zájmové spolky zahrádkářů, a i ti mají možná více členů registrovaných a hlavně prooborově aktivních.*

*Dokážu si představit i povinné členství v komoře, s tím, že komora na svůj provoz spotřebuje například 25% z členských příspěvků a 75% odvede na činnost příslušné profesní organizace, klubu či unie, k níž se daný člen aktivně hlásí. V ní se pak daný profesionál může, ale nemusí angažovat...

Pokud se neangažuje, ponechá celý členský příspěvek Komoře. Povinností ke Komoře a dobrovolností k profesní organizaci by zůstal ponechán doslova demo-kratický prostor k chtěnému(!) aktivnímu rozvíjení profesní hrdosti a prosazování skutečně praktických oborových zájmů.

Zastřešující Komora by pak dobře sloužila a odvedla důležitou právní, administrativní a politickou práci, která jinak zdravotníky znechucuje a odhání od jejich poslání. Zároveň by Komora dala jasně najevo, jak to myslí se současnými profesními organizacemi.

-----

autor: Mgr. Tomáš Pelc, je zástupcem šéfredaktora serveru Fyzioterapeuti.cz

www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky