Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 22. září 2021 | Svátek má Darina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Komora bude užitečná a demokratická, slibuje Jurásková

Komora bude užitečná a demokratická, slibuje Jurásková

25.01.2012 10:26
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Iva Bezděková
Česká asociace sester usiluje o vznik nelékařské komory. Jak zjistila redakce Medical Tribune, většina oslovených nelékařů se však k této iniciativě staví velmi rezervovaně...

Komora nelékařů má vedle zdravotních sester a porodních asistentek sdružovat všechny ostatní zdravotníky. VČR působí přes 155 tisíc pracovníků vnelékařských profesích.

Prezidentka ČAS Dana Jurásková si od této změny slibuje zejména sjednocení všech zdravotníků, lepší vyjednávací pozici při tvorbě zákonů a podobně. "Nelze komunikovat se 30 subjekty. Jsme připraveni spolupracovat a postupovat společně," vysvětluje nutnost vzniku komory nelékařů Dana Jurásková.

Nelékaři se ptají, proč tváří nově vznikající komory je právě prezidentka asociace sester.

„Vzhledem ktomu, že prvotní impuls ke vzniku komory vyšel zČAS, je logické, že počáteční aktivity jdou za asociaci sester. Nyní je konstruován přípravný výbor, který si na svém příštím setkání zvolí řádné vedení a všechny kroky ke vzniku komory tedy povede tento formální orgán. Vůdčí postavení ČAS vtuto chvíli končí,“ vysvětluje pro Medical Tribune Dana Jurásková.

Nelékaře samozřejmě zajímá, do jaké míry budou moci ovlivnit volbu vedení komory řadoví nelékaři. „ Fungování komory a tedy i volby do vedení mohou ovlivnit řadoví nelékaři tím, že vstoupí do komory a budou aktivní. Předpokládáme, že nejvyšší vedení komory bude volený orgán a ten vznikne řádnými volbami členů komory podle volebního řádu komory,“ odpovídá Jurásková a dodává:

„Volební řád je jeden zmnoha vnitrokomorových předpisů, který musíme připravit. „Podrobnosti o přípravě komory bude pravidelně zveřejňovat přípravný výbor. Předpokládáme vnik webových stránek a zveřejňování informací vodborném tisku.“

Dana Jurásková čtenářům Medical Tribune dále nabízí, že se pokusí odpovědět na všechny dotazy, které ktématu nelékařské komory vzejdou.

Máte dotazy týkající se vzniku nelékařské komory? Otázky posílejte na adresu: online@tribune.cz
Odpovědi Dany Juráskové budeme postupně zveřejňovat na stránkách
www.tribune

Bude komora opravdu užitečná?

Zdravotníci nejsou proti myšlence vzniku komory nelékařů zásadně proti. Nelíbí se jim však nedostatek informací. Zároveň se obávají, zda neexistují ještě další důvody vzniku takového sdružení, které veřejnost však nezná.

Bude členství povinné? Pokud bude dobrovolné, na jaké bázi? A kdo bude včele komory? Dokáží si nelékaři vybrat osobnost, která bude mít skutečnou podporu svých členů?

Dana Krásová, všeobecná sestra zPrahy se domnívá, že zakládání nelékařské komory je vsoučasné době nepodstatným krokem. Nelékaři by měli usilovat o mnohem důležitější změny, které bezprostředně ovlivňují jejich život.

„Myslím si, že v nynější situaci je zakládání komory ztráta drahocenného času. Máme velké starosti se vzděláváním, s dodržováním vyhlášek. Například velice chybí vyhláška o pevném personálním obsazení. Současný návrh vyhlášky, který je nyní připomínkován, je pro nelékaře velmi nevýhodný. Dále zůstává neřešenou otázkou postavení zdravotnického asistenta – současný stav je také velice nešťastný.

To jsou podle mne záležitosti, které by neměly být odkládány, ale řešeny ihned! A takových vážných problémů je mnohem více. Přestala jsem už věřit, že to kdokoli s námi myslí upřímně.Až nám bude předloženo více konkrétních informací a podmínek, je možné, že ho změním. Zatím mám pocit, že nám není nalito čistého vína,“ píše Dana Krásová na webu Osetrovatelstvi.info.

Lenka Šnajdrová, administrátorka tohoto serveru již dříve napsala na toto téma pro Medical Tribune komentář, ve kterém shrnuje věcné argumenty toho, jak by měla komora nelékařů vypadat, má-li být svým členům užitečná.

„Nejsem proti povinnému členství, ale doufám, že za svůj příspěvek komoře něco dostanu. Chci, aby komora vyjednávala o profesních standardech, o rozumném personálním vybavení a kompetencích nelékařů vzávislosti na jejich praxi a vzdělání, o dnech volna na celoživotní vzdělávání, aby se účastnila dohodovacích řízení. Taky chci, aby komora fungovala jako profesní sdružení, netřeba snad platit poplatek ještě někam jinam.

Taky chci, aby členství vkomoře společně snějakou rozumnou formou dalšího vzdělávání automaticky zaručilo prodloužení registrace, pokud ta bude pokračovat. Taky chci, aby mi komora poskytla vpřípadě potřeby právní ochranu,“ píše Lenka Šnajdrová.

Povinné či nepovinné členství?

Současné návrhy na vznik komory nelékařů se nelíbí ani zdravotní sestře Lence Bazalové. „Kdybych nevěděla, že za celou akcí stojí paní Jurásková, asi bych si řekla, že jde o dobrý nápad, spojit všechny zdravotníky-nelékaře a vytvořit jim lepší vyjednávací pozici kboji za lepší podmínky. Pominu fakt, že paní Jurásková, jako prezidentka České Asociace sester zastupuje pouhý zlomek znejpočetnější skupiny zaměstnanců ve zdravotnictví, přesto je médii i politickou reprezentací vnímána stále jako jediný subjekt, se kterým je cokoliv probíráno.

Nemohu ale pominout fakt, že paní prezidentka je ředitelkou fakultní nemocnice a už vůbec nemluvím o jejím členství vODS, která stojí již několik let za rádoby změnami, nazývanými reformou, které jsou pro občany ČR průšvihem od samého počátku. Dalším faktem je, že Česká asociace sester pomalu a jistě ztrácí své členy, a tak je třeba najít urychlené řešení. A hle, jsme u vznikající Komory nelékařů,“ domnívá se Lenka Bazalová.

Porodní asistentce Jiřině Weissové se nelíbí nedostatek informací, kterých nelékaři vtéto souvislosti mají. „Myšlenka Komory jako takové mi nepřipadá špatná, mají ji lékaři, lékárníci. Připadá mi ale velmi špatné, že nemáme informace. Někdo někde se (nebo si?) rozhodne založit Komoru a nedá ani ostatním možnost kvyjádření. Neseznámí je sklady, zápory. Jak můžeme mluvit jedním hlasem, když nevíme, o co jde? Spousta nelékařů není vžádné profesní organizaci. Kde mají jaký hlas? Kde a komu se mohou vyjádřit?“

Se vznikem povinného členství v komoře pro všechny nelékaře nesouhlasí Lucie Cihlová, která pracuje jako zdravotnický záchranář. „Je zde zcela zjevná ambice prezidia ČASu, že vyjednává paní Jurásková. Jako ředitelka nemocnice, členka výkonné rady ODS a jako prezidentka ČASu přeci nemůže být nezávislá. Nesouhlasím s tím, aby členství bylo povinné. Dále se mi nelíbí pojem nelékař, co si mám pod tím pojmem představit? Nejmocnější povinnou organizaci ve zdravotnictví? Takovéto nástroje se používali před rokem 89. Budeme pod tlakem povinného členství? Rozhodovat bude vedení komory?“

Mluvila by komora jedním hlasem?

Mezi zdravotníky zaznívají také pochybnosti o tom, není-li význam komor a jiných zdravotnických sdružení příliš přeceňován. Poukazují na to, že i stávající zdravotnické organizace jsou častokrát názorově velmi rozpolcené, nemluví jedním hlasem a nejsou schopné dosáhnout požadovaných změn.

„Komora nelékařů je jistě na stejném počátku a bude mít za cíl prosadit své zájmy a ochránit své členy proti změnám, kterých je stále více. Nic proti tomu nemám a naopak si myslím, že to je správná věc,“ odpovídá na dotaz Medical Tribune ředitel pražské záchranné služby Zdeněk Schwarz.

„Na druhou stranu bych to nepřeceňoval, podívejme se na jiné již existující sdružení (komory), jakou mají váhu ve společnosti nebo při prosazování svých zájmů. ČLK je dnes spíše odstavena od dění ve zdravotnictví. Co se týče našich záchranářů, tak ti již dávno mají svou Komoru záchranářů, ale je vidět, že nijak výrazně nezasáhli do tvorby zákona o ZZS.

Také je naším českým zvykem, že mnohá taková uskupení jsou rozpolcena minimálně na dva znesvářené tábory, které mají odlišné názory na další vývoj či koncepční materiály. Takže se jedná nejspíše o obranný pakt proti nové legislativě vycházející zkoncepce MZ, která naše dobré zdravotnictví stále více deformuje a kazí,“ uzavírá Schwarz.

Podobné otázky si klade také fyzioterapeut Mgr. Tomáš Pelc, zástupce šéfredaktora serveru serveru Fyzioterapeuti.cz. „Souhra či pospolitost zdravotníků je věc prospěšná, a to nejen pro pacienta, ale samozřejmě i pro širší mezioborovou organizovanost, stavovské public-relations, kolegiální vztahy, sílu pro hájení profesních práv, a mnoha dalších důvodů.

Otázkou je, zda bude v případě komory, naše jednota opravdová nebo jen zdánlivá a jestli se dá mezioborová vstřícnost diktovat shora. Rozmanitost profesí a oborových zájmů ve zdravotnictví je jedna z největších co se týká lidských činností obecně.

Sestavení spravedlivých a srozumitelných stanov pro všechny obory se jistě stane prubířským kamenem vzniku i dlouhodobého fungování zamýšlené komory. Na škodu by jistě nebylo vymyšlení procesních pravidel, dávajících prostor i svébytnosti zúčastněných odborností. Tvůrci komory totiž rozhodnou o tom, zda bude komora přínosem nebo bude proklínána vlastními členy, jako je tomu v případě jiných komor,“ domnívá se Tomáš Pelc.

Komoru nelékařů potřebujeme

Radiologický asistent Mgr. Petr Máca vznik komory nelékařů za současné situace podporuje. „Jdu možná proti většinovému názoru, ale já soukromě vznik komory beru jako krok dopředu. Jedině zákonem dané samosprávné řízení povolání může zajistit autonomii. Pracovní komise připravuje zákon o komoře, která takovou nezávislost zajistí. Komora není dalším direktivním nástrojem pro ovládnutí početné skupiny obyvatel. Právě naopak.

Zákonem zřízená komora nutně musí být obligatorním připomínkovým místem legislativy, vztahující se ke zdravotnickým povoláním. Dnes je vpodstatě na libovůli úředníků, koho ke kterému jednání přizvou. A tak třeba o zásadních změnách pro zdravotní sestry nemusí být nikdo ze sester nijak informován. Že se tak zpravidla neděje, je jen jakési zvykové právo, uvádí Petr Máca pro Medical Tribune a dodává:

„Má-li vzniknout jedna velká komora, musí být zajištěna ochrana i početně menších profesí. Menší povolání pak dostanou šanci při obhajobě svých oprávněných zájmů získat oporu ve velké komoře. Sám pracuji vjedné relativně menší profesi. Oceňuji, že se iniciátorům vzniku komory podařilo dostat kjednomu jednacímu stolu zástupce všech povolání, vyjma klinických psychologů,“ uzavírá Máca.

Iva Bezděková, www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky