Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 01. březen 2021 | Svátek má Bedřich
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Mají rodiče studenta nárok na daňovou úlevu?

Mají rodiče studenta nárok na daňovou úlevu?

15.03.2012 07:14
Zdroj: Daňová a účetní kancelář DATES
Autor: Pavel Vítek
Dálkově studuji VOŠ a zároveň jsem vedená na úřadě práce. Dle školy nemám statut studenta při této formě studia. Chtěla bych se tedy zeptat, zda rodiče mají nárok na daňovou úlevu. Dotaz do poradny Medical Tribune.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Nárok na takzvané daňové zvýhodnění je upraven v §35c zákona 586/92 Sb. o dani z příjmu v platném znění. Důležité pro posouzení nároku na uplatnění je, zda jste osobou vyživovanou dle § 35c odst. 6 zákona. Ten se u zletilých osob soustavně se připravujících na budoucí povolání odkazuje na § 12 až 15 zákona 112/95 Sb. o státní sociální podpoře.

Tento zákon stanoví že:

"(1) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje:a) studium na středních a vysokých školách v České republice, 10) s výjimkou
1. studia za trvání služebního poměru,
2. dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno podle § 10 nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, "

Z výše uvedeného vyplývá, že nárok na daňový bonus ve vašem případě rodiče nemají.

Pavel Vítek - daňový poradce č. 2756

Daňová a účetní kancelář DATES

www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky