Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 01. březen 2021 | Svátek má Bedřich
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jak je to se službami osvobozenými od daně?

Jak je to se službami osvobozenými od daně?

18.04.2012 07:30
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Daňová a účetní kancelář DATES
Prohlídky vstupní a výstupní nejsou od daně osvobozeny, ale průběžné prohlídky z titulu ochrany zdraví v rámci pracovního poměru už osvobozeny jsou. Ambulantní specialista se obrátil na poradnu Medical Tribune se žádostí o vysvětlení.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Jedná se o par. 58 zákona o DPH. V souladu s novými pojmy už v zákonu o zdravotních službách a návaz. předpisech a v souladu se Směrnicí Rady 2006/112ES. Novela zákona o DPH zavádí nový pojem zdravotní služba a vymezuje par. 2 a …

Zajímám se o služby, které od 1.4.2012 nelze považovat za osvobozené od daně. Posudky a administrativní úkony jsou dosti jednoznačné. Jsem ambulantní specialista a tedy provádím prohlídky vstupní, výstupní a průběžné (riziko hluku aj.) Pochopila jsem, že prohlídky vstupní a výstupní nejsou od daně osvobozeny, ale průběžné prohlídky z titulu ochrany zdraví v rámci pracovního poměru už osvobozeny jsou. Prosím Vás laskavě o vysvětlení, protože bude nutná evidence těchto úkonů v našem účetnictví.


Máte pravdu, že vsouvislosti spřijetím zákona o zdravotnických službách došlo i ke změně zákona o DPH. Ten pro osvobození od daně stanoví tři podmínky.

  1. Služba, která je poskytována je službou zdravotní, tj. uvedenou vzákoně 372/2011, případně vzákoně 373/2011. Jedná se tedy o zdravotní služby a specifické zdravotní služby.

  2. Činnost je poskytována poskytovatelem zdravotnických služeb a spadá do rozsahu oprávnění kposkytování těchto služeb.

  3. Jedná se o činnost sléčebným cílem, nebo o činnost chránicí lidské zdraví nebo o činnost úzce související svýše uvedeným.

Pokud jde o rozsah toho, co může vrámci své registrace poskytovat ambulantní specialista či praktický lékař a nebude to osvobozeno od DPH, pak zoblasti speciálních zdravotnických služeb půjde zejména o posudkovou činnost a činnost pracovně lékařské služby. Zde je důležité vyjádřit smysl těchto činností. Je-li smyslem poskytnutí posudku pro účely posouzení pro zaměstnavatele, zda uchazeč splňuje nároky kladené na zamýšlenou pracovní pozici, či zda zaměstnanec končící pracovní poměr netrpí některou z nemocí, kterou by mohl vbudoucnu uplatňovat jako nemoc zpovolání, nejde jistě o činnost splňující výše uvedenou třetí podmínku. Stejně tak posudky pro účely soudů, orgánů činných vtrestním řízení, odběry a zkoušky na přítomnost alkoholu či drog neslouží (alespoň ne přímo) kléčení či ochraně zdraví.

Podobně i zákroky estetické chirurgie a činnosti snimi související, nebo třeba bělení zubů apod., jsou-li vykonány čistě zestetických důvodů, nemohou být od daně osvobozeny.

Vámi uvedené průběžné prohlídky však jednoznačně slouží k ochraně lidského zdraví. Jde o to, aby se včas přišlo na případné poškození vlivem zátěžových faktorů, působících vpracovním prostředí a tím se jednoznačně jedná o prevenci, tedy činnost vzájmu předcházení chorob – tj. směřující kochraně zdraví.

Vždy tedy půjde o jasné vymezení, kčemu prováděná činnost směřuje. Byť slovo zdravotnické vyvolává dojem, že vždy se jedná o činnost slidským zdravím související a všechny činnosti prováděné lékařem vrámci registrace spadají pod pojem zdravotnické služby, nemusí jít vždy o takovou činnost, která vede kléčení či kochraně (prevenci). Jen činnosti mající tento účel jsou osvobozeny od daně.

VHradci Králové dne 16.4.2012

Pavel Vítek – daňový poradce č. 2756

Daňová a účetní kancelář DATESCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky