Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 28. únor 2020 | Svátek má Lumír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nová diabetologie – nová teorie pro praxi

Nová diabetologie – nová teorie pro praxi

18.04.2012 17:47
Zdroj: www.tribune.cz
Dovolte, abychom Vás informovali o připravované knize s pracovním názvem "Nová diabetologie – nová teorie pro praxi". Autorem textu je prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., uznávaný diabetolog a prezident České diabetologické asociace. A co nás vedlo k úvahám o jejím vydání a co můžete od nové knihy očekávat? Čtěte dále...

Vposledních letech se hodně změnilo a pokročilo poznání diabetu; ve chvíli, kdy se věci mění, je třeba na změny reagovat; nových informací je skutečně hodně; také pacientů sdiabetem je nepochybně velké množství astále přibývají. Dobrou zprávou je, že se vedle nových patofyziologických poznatků se vposlední době objevují i nové léky, což dohromady naprosto zásadním způsobem mění názor na terapii a na celou koncepci péče o diabetiky Tyto úvahy stály u zrodu seriálu článků snázvem „ Nová diabetologie“, se kterými se mohli čtenáři vposledních dvou letech setkávat vMedical Tribune a vekterých se prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., snažil na základě současných poznatků poněkud revidovat a upřesnit zažité postupy vdiagnostice a léčbě diabetiků a čtivým způsobem shrnout novinky v poznání patofyziologie a možnostech léčby diabetu.

Vzhledem ktomu, že seriál vzbudil již vdobě publikace na stránkách MT velký ohlas, rozhodli jsme se vydat jednotlivé díly vucelené knižní podobě.

Připravovaná kniha není určena primárně pro diabetology specialisty, ale spíše pro všechny ostatní lékaře, kteří se na péči o diabetologického pacienta podílejí a mají zájem získat nové praktické poznatky a informace vtéto oblasti, i když také diabetologové mohou vknize získat mnoho praktických poznatků. Dá se předpokládat, že kniha osloví převážně, všeobecné praktické lékaře, internisty, popř. kardiology a nefrology a další.

Prof. Kvapil se systematicky vjednotlivých kapitolách věnuje všem oblastem souvisejících spatofyziologií, diagnostikou a léčbou diabetu jako takového i jeho nejvýznamnějších komplikací. Texty ve stručnosti představují dnešní úroveň poznání vjednotlivých oblastech a soustředí se na praktické důsledky zavádění těchto nových poznatků do každodenní praxe. Nejedná se primárně o podrobný souhrn diagnostických a terapeutických doporučení, přínos knihy by měl být převážně vtom, že vní mohou čtenáři spíše hledat odpovědi na množství praktických otázek, které si lékař klade při rutinní péči o diabetika.


I když jsou na trhu kdispozici také další knižní novinky zoblasti diabetologie, čtivý a zábavný styl sdůrazem na praktické stránky péče o diabetologa, který prof. Kvapil při psaní článků zvolil, je samozřejmě spolu sjeho zkušenostmi a znalostmi zárukou, že by zájem o knihu měl být mezi čtenáři veliký.

----------------------------------------

Předmluva

Když jsme se přede dvěma roky domluvili sredakcí Medical Tribune na seriálu krátkých článků o diabetologii, netušil jsem, že se natáhne do délky zvící přes půl sta dílů. Zadání bylo jednoduché, vkrátkých statích spíše esejistického pojetí a slohu přiblížit nový vhled do diabetologie, tak jak se konstituoval díky objevům minulého desetiletí. Ukázat ve formě přístupné široké lékařské veřejnosti, že péče o pacienty sdiabetem je mnohem složitější, než jenom léčba glykémie, ukázat, že doba nazrála pro změnu přístupu vléčbě diabetiků natolik zásadní, že je oprávněné hovořit o „Nové diabetologii“.

Vznikl soubor článků, které se zabývají zejména praktickými aspekty a souvislostmi léčby diabetu. Jejich poskládání do knihy je jistě přirozeným krokem, protože informace jsou stále aktuální a pojetím je knižní zpracování přístupné pro lékaře bez rozdílu odbornosti. Formát knihy pak nabízí nekomplikovaný přehled základů diabetologie krychlé orientaci. Možná někdy i strochou nadhledu či odlehčení u tak závažného tématu, jakým diabetologie jistě je.

Diabetes dlouhou dobu nebyl až tak mediálně atraktivním tématem, velká část nemocných svou chorobu skrývá, stydí se za ni, jiní svou nemoc bagatelizují. Stejně tak lékaři, protože mají přirozenou tendenci vprvé řadě řešit alarmující příznaky a stavy, mají sklon podceňovat „lehké zvýšení glykémie“ – vždyť pacient se cítí dobře, že. Nicméně, objektivní údaje říkají, a to platí nyní prakticky pro celý svět, že diabetem je vhodné se zabývat, už jenom ztoho prostého důvodu, že medicínské, ekonomické a sociální dopady této nemoci vprognózách hrozí katastrofou. A tak již také všímaví lékaři nebagatelizují „lehce zvýšenou glykémii“, protože vědí, že důsledná intenzivní terapie je nejlepší prevencí komplikací.

No, a protože jsem přesvědčen o tomtéž, že nová koncepce přístupu, tedy „Nová diabetologie“ je jedním zmožných důležitých prvků, které dopady diabetu mohou významně až zásadně omezit, nabízím – přečtěte si celou knihu, nebo jenom pro Vás zajímavé kapitoly, a zamyslete se. Informace jsou zde, stačí je pouze vstřebat a využít vkaždodenní praxi. Zkuste to.

Není to můj výmysl, a nemusíme přehánět či hledat usilovně zdůvodnění pro podporu tvrzení, že péče o pacienty sdiabetem je jednou znejvětších výzev současné medicíny. Ať se podíváte zjakékoliv strany, diabetes prostě problém je.

Váš Milan Kvapil

-------------------------------------------------------------------------

Jednotlivé kapitoly:

Proč o diabetu právě nyní

Stanovení diagnózy diabetu

Dvě diagnózy, dva problémy

Kolik je vlastně vČeské republice diabetiků?

Náklady na léčbu diabetu

Komplikace diabetu

Hypoglykémie

Cíle léčby diabetu a význam kompenzace pro prevenci komplikací

Glykovaný hemoglobin – absolutní parametr pro „Novou diabetologii“

Co přináší projekt Valetudo

Význam postprandiální hyper/glykémie pro „Novou diabetologii“

Postprandiální glykémie II

Diabetes mellitus a ICHS

Diabetes a LDL cholesterol

Jsou hypertenze a diabetes sourozenci?

Jak léčit hypertenzi u diabetika?

Specifické komplikace diabetu

Diabetická retinopatie – klinické aspekty a nové možnosti prevence

Diabetická nefropatie – kontinuální vývoj změn v čase

Diabetická nefropatie aneb Není proteinurie jako proteinurie

Diabetická nefropatie: kdy, jak a co v terapii

Diabetická polyneuropatie – tichá a nebezpečná

Diabetická polyneuropatie – prevence syndromu diabetické nohy

Diabetická autonomní neuropatie

Hrozivý výsledek syntézy rizik u diabetu: Syndrom diabetické nohy

Farmakoterapie diabetu 2. typu – metformin? metformin!

Farmakoterapie diabetu 2. typu – gliptiny aneb Sitagliptin byl první

Farmakoterapie diabetu 2. typu – sulfonylurea není jedna jako druhá

Farmakoterapie diabetu 2. typu – je potřeba nová léčba?

Farmakoterapie diabetu 2. typu – akarbóze se to vČesku nepovedlo

Farmakoterapie diabetu 2. typu – glitazony jako účinná intervence inzulinové rezistence

Glifloziny: univerzální lék pro pacienty sdiabetem?

Farmakoterapie diabetu 2. typu – glitazary vdruhém kole

Farmakoterapie diabetu 2. typu – agonisté receptoru pro GLP-1

Farmakoterapie diabetu 2. typu – exenatid a liraglutid

Titrace bazálního inzulinu jako průlom v terapii diabetu 2. typu

Farmakoterapie diabetu 2. typu – analoga pro režim bazálního inzulinu

Režimová opatření vléčbě DM 2. typu aneb Svár mezi přáním a realitou

Intenzivní terapie pacientů sdiabetem 1. typu

CSII jako vrchol technologie pro intenzivní terapiidiabetu 1. typu

Selfmonitoring aneb Sebesledování glykémie: zlom vléčbě diabetu

Selfmonitoring glykémie u pacientů sdiabetem 2. typu: diabetes se sám od sebe nevyléčí

Edukace aneb Diabetologie je tu pro pacienty, a ne naopak

Edukace správně a nesprávně

Edukace edukátorů: klíč kúspěšné terapii diabetu

Terapie diabetu 2. typu: 10 základních principů

Inzulín až navěky

Inzulin vléčbě diabetu 2. typu

Postavme studii UKPDS muzeum

Perspektivy farmakoterapie diabetu 2. typu

Budoucnost diabetu a diabetologie

A co na to pacient?

www.tribune.czCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky