Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 27. květen 2020 | Svátek má Valdemar

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Riziko si říká smrt

Riziko si říká smrt

23.04.2012 08:36
Zdroj: ww.tribune.cz
Autor: Tomáš Rozsíval
Ano, nějakou dobu jsem čekal, zda se v médiích, případně v odborné diskuzi objeví nějaký zásadní názor na medializované úmrtí malé dívenky po tonsillotomii. Celou nešťastnou příhodu považuji za natolik závažnou, že se doslova dotýká "duše" každého lékaře, píše úvodem své zamyšlení opavský lékař Tomáš Rozsíval.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Řečeno strohými čísly statistiky, stává se v určitém procentu případů, že dojde k pooperačním komplikacím a dokonce ke smrti. Otázka ovšem zní zcela opačně. Je vůbec nutné, aby docházelo byť jen ke statisticky zlomkovým rizikovým komplikacím, které navěky zničí mladý život a poznamenají osudy mnoha lidí kolem takového případu ? Domnívám se, že nikoliv, resp. nikoliv nutně !

Ponecháme-li stranou roli rodičů jako laiků, byť je to pro ně osud nejkrutější, musíme nutně narazit na roli lékaře, odborníka, který příslušný zákrok indikuje a jako deux e machina je hybatelem osudů všech zúčastněných.

Ještě před dvaceti, pětadvaceti lety se zákroky na tonsillách u malých dětí prováděly téměř jako na běžícím páse, protože o imunologii a vlivu tonsillární tkáně na vývoj imunitního systému u dětí byla celkem malá povědomost. Operovalo se z důvodu tzv. likvidace fokusu, téměř u každého, komu zjistili v kultivačním stěru z tonsill zlatého stafylokokoka, resp. beta hemolytického streptokoka.

Takový dětský pacient byl indikován k tonsillectomii, později k tonsillotomii , unilaterální tonsillectomii a tzv.preventivní likvidaci "fokusu" takřka automaticky. Posledním výkřikem dneška jsou laserové operace, kde ovšem zase mnohdy není ani provedeno histologické vyšetření "patologického" vzorku tkáně. Riziko je nezměřitelné. Vždy v minulosti, i dnes záleželo na "osvícenosti lékaře". Někteří by nejraději každého potencionálního operanda protáhli, skoro bych řekl atomovým reaktorem, jen aby zlikvidovali "fokus".

Léčila se bakterie, neléčil se pacient. S tím zákonitě narůstal počet komplikací, protože každý invazivní zákrok na jakémkoliv živém organismu sebou nese již dávno popsaná rizika. Rizika časná, rizika pozdní, atd. Všichni lékaři se o tom učili, celé generace byly konfrontovány i s rizikem smrti po neztišitelném krvácení pozdního typu. S tím samozřejmě souvisí i dnešní stav a nezodpovědný tlak organizátorů zdravotnictví na krátkodobé hospitalizace v blahém domnění, že se tím cosi ušetří.

Důsledek je tento..... Když jsem si přečetl, že tato vláda "rozpočtové odpovědnosti" považuje jakousi hodnotu opět vycucanou z prstu , Kč 130 000.- za cenu, kterou je ochotna ještě investovat do léčby pacienta a nad tuto cenu se jí už prý nevyplatí do zdraví občana investovat, polil mne horký pot.

Budeme-li i nadále technokraticky přistupovat k lidskému zdraví a životu podle čísel statistických ročenek a politických proklamací, necháme-li se zmanipulovat nevzdělanými manažery zdraví, necháme-li si vymývat mozky hypermarketovými team buildingovými agenturami, kterým všem jde jen a výlučně o zisky za každou cenu, potom mnozí z nás, lékařů, nebudou moci v noci spát a budou se budit hrůzou nad svými vlastními činy.

MUDr.Tomáš Rozsíval

Opava

ww.tribune.czCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky