Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 04. duben 2020 | Svátek má Ivana

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jak se s přispěním politiků dělá zdravotnický byznys ve velkém

Jak se s přispěním politiků dělá zdravotnický byznys ve velkém

18.06.2012 09:26
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Ludvík Hovorka
Komentář na téma propojení bysnysu s politikou píše pro Medical Tribune Ludvík Hovorka. Konkrétně se zamýšlí nad tím, jaké dopady bude mít spojení Agelu s distributorem vakcín firmou Avenier...

„Promonopolní“ úřad povololil Agelu koupit distributora vakcín Avenier

Zpráva ČTK ze dne 7.6. 2012 potvrzuje obrovskou aroganci moci vČeské republice a postupnousystematickou privatizaci a přeměnu veřejného zdravotnictví na soukromé se všemi dopady na občany.

Na začátku byl velmi dobře fungující systém očkování vČeské republice, který nám záviděl celý svět. Nákup vakcín zajišťoval centrálně a velmi úsporně stát ze státního rozpočtu. Skladování a distribuci vakcín zajišťovaly Krajské hygienické stanice. Systém fungoval dobře a řada krajských hygienických stanice byla vposledních letech vybavena speciálním zařízením pro chlazení a skladování vakcín za nemalé prostředky.

Potom přišli pánové Julínek se Šnajdrem a navrhli, že by ty vakcíny mohl skladovat a rozvážet nějaký soukromý podnikatel. Je přeci třeba podpořit domácí podnikatele, kteří by stejné služby možná dokázali dělat lépe.

Za tím účelem vytvořilo ministerstvo zdravotnictví vroce 2008 návrh zákona o zdravotním pojištění, ve kterém se navrhovalo, že vakcíny již nebudou nakupovány státem ze státního rozpočtu, ale jednotlivými zdravotními pojišťovnami ze zdravotního pojištění. Kromě toho bylo součástí návrhu i to, že zdravotní pojišťovny mohly proplácet léčivé přípravky (nejenom vakcíny) přímo distributorům. Současně do poslanecké sněmovny doputoval i návrh novely zákona O ochraně veřejného zdraví, ve kterém se, jakoby náhodou navrhovalo vyškrtnout ustanovení, že očkovat se může jenom očkovacími látkami zajišťovanými orgány ochrany veřejného zdraví (což byly právě Krajské hygienické stanice).

Zákon o zdravotním pojištění, spolu sdalšími zákony tzv. Julínkovy reformy, byl stažen premiérem Topolánkem před osudným hlasováním o důvěře vládě na jaře 2009. Zákon o ochraně veřejného zdraví byl později zamítnut v1. čtení. Přesto kroky kvelkému byznysu pokračoval dál. Pod čarou a vrozporu splatnými přepisy.

Včervenci 2009 obeslal hlavní hygienik Michael Vít ordinace praktických lékařů nepodepsaným dopisem, že ke dni 31.7. končí distribuce vakcín krajskými hygienickými stanicemi a nově mají lékaři objednávat vakcíny u konsorcia firem Phoenix-Avenier, která vyhrála výběrové řízení na dodavatele vakcín. A to přesto, že žádné zkušenosti sdistribucí vakcín do té doby neměla.

Nastal chaos, vordinacích praktických lékařů chyběly vakcíny, očkování se odkládala na nejzazší možnou mez. Protože hrozil velký průšvih, ministerstvo svolalo několik jednání, aby se chyby napravily. Státní ústav pro kontrolu léčiv účelově zdůvodnil nutnost odebrání skladování a distribuce vakcín proto, že vprocesu distribuce vakcín nebyl dodržen chladový řetězec.Na základě tlaku četných všetečných dotazů novinářů domácí podnikatel přenesl sídlo firmy Avenier na Maltu. Na toto téma privatizace obchodu svakcínami se připravovala i televizní reportáž, nikdy však nebyla odvysílána.

Situace se díky nasazení především dětských lékařů postupně stabilizovala a ejhle, přišel další krok vpodpoře byznysu - Janotův úsporný balíček. Tento balíček úsporných opatření obsahoval řadu nepopulárních opatření, snižujících výdaje státního rozpočtu až na jeden.Tím bylo zavedení hrazení nepovinného očkování proti pneumokokům. Sám ministr Janota nevěděl, že toto opatření zvýší výdaje rozpočtu o 100 – 200 milionů korun na nové očkování. Součástí souboru návrhů zministerstva zdravotnictví opět bylo i povolení přímého hrazení léčivých přípravků distributorům zdravotními pojišťovnami. O tomto návrhu nevěděla nic ani ministryně zdravotnictví Jurásková a doporučila jeho stažení. (Otázkou zůstává, kdo toto ustanovení do návrhu zákona propašoval tak, aby prošlo vládou). Přímé hrazení léčivých přípravků distributorům ve sněmovně neprošlo, očkováním proti pneumokokům ano.

Záhy se lékaři pro děti a dorost dověděli, že vakcíny proti pneumokokům budou muset nakupovat přímo, protože Státní ústav pro kontrolu léčiv nepovolil vydávání vakcín na recept. Toto rozhodnutí bylo datováno 31.12.2009. Přestože lékaři odporovali, nakonec se museli smířit, že se znich stávají obchodníci, kteří ve vakcínách budou mít vázány desítky tisíc korun Lékaři protestovali, mezi tím však začaly vjednotlivých krajích houfně vznikat očkovací centra Avenieru a hrozilo, že vpřípadě pokračování jejich vzdoru, očkovací centra převezmou veškerá očkování. Stát postupně omezil rozpočty KHS a řadu pracovníků zoblasti skladování a distribuce vakcín propustil.

Vposlední novele zákona o zdravotním pojištění vminulém roce už nový ministr Heger dovedl byznys kdokonalosti. Hrazení očkovacích látek bylo definitivně přeneseno na zdravotní pojišťovny a vládní koalice dodatečně „posvětila“ dosud protizákonný stav změnou zákona o ochraně veřejného zdraví, aby nově zavedený „systém“ distribuce očkovacích látek nebyl „na vodě“. Lékaři mají nyní vmnožství očkovacích látek vázány desetitisíce korun a stále není zřejmé, jak se budou vakcíny vykazovat a stát zřejmě ztratí to nejcennější - detailní přehled o proočkovanosti dětské populace i o finančních nákladech na vakcíny.

Zpráva ČTK o povolení spojení distributora vakcín Avenieru sřetězcem Agel, resp. jeho koupě, antimonopolním úřadem tak už jenom dokresluje, že se velký byznys podařilo dotáhnout kdokonalosti a zase podstatnou část činností veřejného zdravotnictví zdárně zprivatizovat. Na začátku bylo porušení zákona o ochraně veřejného zdraví, na konci se všechno zlegalizovalo a završilo fúzí. Bylo by dobré tyto změny vočkování vyjádřit finančně a porovnat náklady na vakcinaci do roku 2009 a později. Je zcela nepochopitelné, že antimonopolní úřad mohl dojít kzávěru, že se nejedná o monopolní postavení, když u zajištění povinných vakcín není možné využít jiného distributora (není zřejmé proč). Skutečnost je o to závažnější, že vlastník Agelu ovládá Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, jejíž zástupce je vyjednavačem o podmínkách distribuce sministerstvem a lékaři za Svaz zdravotních pojišťoven. Přitom zdravotní pojišťovny zásadně nechtějí povolit alternativní variantu k přímému nákupu vakcín pro nepovinná očkování a tím opět podporují přímou distribuci. Zcela určitě se dá využít i jiných distributorů.. Podobně nevysvětlenou otázkou zůstává, proč ÚOHS již dříve nezkoumal fúzi ZP Agel sHutnickou pojišťovnou a Českou národní zdravotní pojišťovnou a ovládání těchto pojišťoven stejnou ovládající osobou, která vlastní zdravotnický koncern Agel.

Jenom pro srovnání, 93 % občanů Slovenska jsou dnes klienty Penty, která vlastní nebo ovládá většinu slovenských zdravotních pojišťoven. (viz článek http://marekblaha.blog.sme.sk/c/270510/Rok-Penty-vo-vlade-55-miliona-rukojemnikov.html). Pokud si tento článek dáme do souvislostí sčlánkem“ Jak ukrást 220 mld včeském zdravotnictví“ a porovnáme skaždodenní realitou, pak musí být zcela zřejmé, že Česká republika mílovými kroky sleduje slovenskou cestu ksoukromému zdravotnictví.

Draze za to všichni zaplatíme, ovšem pár lidí úžasně zbohatne!

Ing. Ludvík Hovorka, bývalý poslanec sněmovny PČR za KDU-ČSL,

kandidát na senátora vobvodu č. 80 ZlínCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky