Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 14. květen 2021 | Svátek má Bonifác
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

LEUKÉMIA, MYELODYSPLÁZIA A TRANSPLANTÁCIA

LEUKÉMIA, MYELODYSPLÁZIA A TRANSPLANTÁCIA

Journal of Clinical Oncology speciální číslo 1/2012
11.07.2012 13:41
Zdroj: Journal of Clinical Oncology

Myeloproliferatívne syndrómy

Post hoc analýza vzťahu medzi vstupným počtom bielych krviniek, renálnymi a hepatálnymi funkciami a odpoveďou v randomizovanej štúdii fázy III decitabínu u pacientov vo veku 65 rokov a starších s akútnou myeloidnou leukémiou

Jacques Delaunay, Grzegorz Mazur, Mark D Minden, Agnieszka Wierzbowska, Mark M. Jones, Peter G. Tarassoff, Hagop Kantarjian

University of Nantes, Nantes, France; Department of Hematology, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland; Princess Margaret Hospital, Toronto, ON, Canada; Copernicus Memorial Hospital, Lodz, Poland; Eisai, Woodcliff Lake, NJ; University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, Houston, TX

Východiská: Realizovaná bola štúdia fázy III (NCT00260832) u pacientov (N = 485) ≥ 65ročných s novodiagnostikovanou akútnou myeloidnou leukémiou (AML) (Kantarjian, JCO; in press). Pacienti dostávali každé 4 týždne decitabín (DAC) 20 mg/m2 (v 1-hod intravenóznej infúzii, 5 nasledujúcich dní) alebo liečbu voľby (treatment choice, TC): podpornú starostlivosť alebo cytarabín (20 mg/m2 v subkutánnej injekcii denne, 10 nasledujúcich dní). Táto post hoc analýza skúmala, či vstupné (baseline, BL) renálne a hepatálne funkcie a počet bielych krviniek (white blood cell, WBC) boli asociované s odpoveďou na DAC alebo TC.

Metódy: Pre pacientov s dostupnými údajmi boli počet BL WBC a markery renálnej funkcie (blood urea nitrogen [BUN], kreatinín) a funkcie pečene (ALT, AST, albumín) zaradené do tab. podľa toho, či pacienti mali, alebo nemali odpoveď na DAC alebo TC. Odpoveď bola definovaná ako morfologická kompletná remisia (CR), CR s inkompletným zotavením bielych krviniek (CRi), alebo parciálna remisia (PR).

Výsledky: Neodpovedajúci mali vyšší priemerný BL kreatinín ako odpovedajúci (86,78 vs. 80,23 mmol/l, podľa poradia; p = 0,005); so žiadnym rozdielom v hladine BL BUN. Ďalšie rozdiely medzi skupinami neboli zistené.

Závery: Táto analýza naznačuje, že nie je žiadny vzťah medzi BL WBC alebo hepatálnou funkciou a odpoveďou na liečbu DAC a TC. Hoci nebol rozdiel v BL BUN, vyššie priemerné hladiny kreatinínu u neodpovedajúcich môžu naznačovať prognostický vzťah, ale potrebné sú ďalšie štúdie na objasnenie.

Journal of Clinical OncologyCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky