Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 26. únor 2021 | Svátek má Dorota

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Cítím se novým návrhem MZ diskriminována

Cítím se novým návrhem MZ diskriminována

18.09.2012 10:12
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Monika Muroňová
Nevím, proč s ukončeným vzděláním a absolvováním praxe mám být registrována - hlásit se povinně každé 3 roky jako nějaký trestanec, navíc za úplatu, zlobí se ve svém komentáři k návrhu zákona k celoživotnímu vzdělávání zdravotní sestra Monika Muroňová (foto).
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Nevím, proč s ukončeným vzděláním a absolvováním odborné praxe mám být registrována - hlásit se povinně každé 3 roky jako nějaký trestanec, navíc za úplatu.

Nejenže toto lze považovat za šikanu, ale neváhám to nazvat vydíráním ze strany ministerstva. Potažmo organizace, která bude registr spravovat.

- Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

A já se cítím nucena k něčemu jen proto, abych mohla vykonávat své povolání. Pokud nebudu registrována, nebude mi umožněno ho vykonávat, nebo vykonávat s omezením, což považuji za těžkou újmu.

Je snad v jiném oboru povinnost být registrován a dokládat to povinně?

Proč ministerstvo zdravotníky - nelékaře neustále nutí, aby dokazovali své již jednou nabyté vzdělání? Ve světle a v souvislosti s celoživotním vzděláváním jsme registraci braly jako nutné zlo.

Ale pokud návrh zákona v tomto znění projde, vůbec nechápu, proč bych se měla registrovat.Jen proto, aby přežila nějaká instituce nebo aby mohla být pro tento účel vytvořena nová?

Zaměstnavatel má jisté povinnosti a na pracovní pozice musí zaměstnat odpovídající personál, tudíž je zřejmé, že adekvátní vzdělání je pro zaměstnavatele povinnost. Podle návrhu také přejde na zaměstnavatele povinnost za celoživotní vzdělávání. Tak k čemu centrální úložiště dat ve formě registrace?

V mých úvahách jen pro jediné - zisk organizace ,která bude registr spravovat.

Odmítám být někde vedena jako kriminálník a hlásit se na povel k raportu a ještě poníženě žádat, dokládat a platit.

A jakou protislužbu mi za registraci ministerstvo poskytne?

A ještě pár vět k celoživotnímu vzdělávání. Na straně jedné MZ požaduje, zákonnou formou, aby se zdravotníci vzdělávali, na straně druhé, vlastní personální vyhláškou říká – vzdělaný zdravotník – drahý zdravotník a tak stačí jak do ordinací, tak na oddělení neregistrovaná (v pojetí původním - neceloživotně vzdělaná) sestra nebo zdravotní asistent.

Všeobecná sestra s registrací je u nemocničních oddělení v této vyhlášce zastoupena pouze počtem jedna z několika. A v ambulancích jen u pár vybraných.

Kam směřuje české zdravotnictví, když si neváží a necení vzdělání tak specifického, jakým obor zdravotní sestra je?

Když ze středoškolsky vzdělaných lidí, kteří složili maturitní zkoušku, chce udělat ošetřovatelský personál, místo aby posílilo jejich samostatnost a kompetence?

Monika Muroňová

www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky