Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 22. duben 2021 | Svátek má Evžénie

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Promyšlená a připravená likvidace krajských nemocnic

Promyšlená a připravená likvidace krajských nemocnic

01.10.2012 11:03
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ing. Ludvík Hovorka
V rámci akce rušení 10 tisíce akutních lůžek se po říjnových volbách připravuje druhá vlna tvrdého útoku Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních zdravotních pojišťoven na rušení, či násilné slučování celých oddělení a neprodloužení smlouvy u těch nemocnic, které na požadovanou redukci akutních lůžek nepřistoupí.

Nepodepsáním smlouvy mezi zdravotní pojišťovnou a nemocnicí tak fakticky dojde ke zrušení nemocnice, neboť tak nebude naplněna zákonná podmínka kúhradě zdravotní péče vtomto zdravotnickém zařízení. Tato druhá vlna bude stejně neobjektivní a živelná, jako byla ta první na jaře, proto ji pan ministr raději pozastavil a odsunul na dobu po volbách.

Příprava na tuto velkou akci, která má za cíl změnit strukturu lůžkové péče vČeské republice ve prospěch velkých a specializovaných center na úkor běžné akutní a levné medicíny poskytované nemocnicemi na krajské či okresní úrovni, byla pozoruhodná.

Ministerstvo zdravotnictví nejdříve prosadilo nový zákon o zdravotních službách, který mj. zrušil zásadní zákon O péči o zdraví lidu, ve kterém byla zakotvena zásadní a důležitá vazba na ústavní právo občanů na bezplatnou zdravotní péči (a elegantně slovo „péče“ nahradil slovem „služby“ čímž dostal zdravotní péči na úroveň obchodovatelné komodity, jako například auta, či jiné zboží…) a také zákon O nestátních zdravotnických zařízeních.

Ministerstvo zdravotnictví se tak zcela vědomě zbavilo jakékoliv pravomoci a odpovědnosti kovlivnění sítě zdravotnických zařízeních svýjimkou velkých a specializovaných center ve fakultních nemocnicích.

Odpovědnost přžehozenána pojišťovny

Veškeré rozhodování o tom, zda některá nemocnice bude, či nebude existovat, tak ministerstvo a poslanecká sněmovna přehodily na zdravotní pojišťovny, přičemž hlavní úlohu sehraje Všeobecná zdravotní pojišťovna, která má smlouvy se všemi nemocnicemi. Prohlášení a petice všech velkých zdravotnických asociací jen dokladují, jak je situace vážná.

Nejde totiž o promyšlené a rozumné snížení počtu akutních lůžek ve velkých nemocnicích,podle nějakého plošného územního pokrytí a o jejich přeměnu na tolik potřebná lůžka následné péče, nebo na lůžka sociální spřímou vazbou na péči akutní.

Jde o to, cíleně zlikvidovat menší nemocnice, případně znich vytvořit léčebny dlouhodobě nemocných a jejich klientelu nuceně převelet do vybraných nemocnic, a to bez ohledu na to, že především starším obyvatelům a dětem se tak výrazně zkomplikuje včasná dostupnost potřebné akutní lůžkové péče vzákladních oborech, jako jsou interna, chirurgie, dětská oddělení, porodnice, apod.

Podzimní taktika VZP se částečně změnila a pod pláštíkem úspor se vyvíjí tlak nejen na rušení celých oddělení, ale také na zřizování společných lůžkových fondů. Vzásadě to znamená sloučení dvou a více oddělení pod 1 primáře, přičemž ta oddělení, které už nebudou mít primariát jsou odsouzena kpostupnému zániku.

A počet akutních lůžek bude vkaždém případě snížen spoukazem na to, že lůžka zbývající budou sloužit podle potřeby různým oddělením. Tak se stane, že na jednom vícelůžkovém pokoji budou moci být vedle sebe hospitalizování pacienti srůznými diagnózami (žlučník, mozková příhoda, oční operace, atd.)

Skrytým cílem tohoto nuceného snižování akutních lůžek je však kromě omezení běžné dostupnosti nemocniční péče vregionu i plánovité snížení plateb VZP těmto nemocnicím.

Přitom VZP krajským nemocnicím nenavýšila platby pro rok 2012, naopak je vrozporu s tvrzením ministerstva snížila. Krajské nemocnice vžádném případě nejsou důvodem propadu financí a rostoucí ztráty VZP.

Proč tedy došlo knavýšení úhrad u vybraných nemocnic a nasmlouvání úhrad drahé péče, kterou je možno vdrtivé většině poskytnout tzv. starým způsobem za nižší úhradu – např. tzv. robotické operace (s výjimkou operací onkologických)?

Navíc je velmi zajímavé, že výběr pojistného roste, vsoučasné době 108,42% úrovně stejného období 2011 a peníze ve zdravotnictví údajně nejsou! Ale všichni tušíme, kde jsou ….

Dochází kplánovité ekonomické destrukci menších krajských a oblastních nemocnic, kterým nebyly navýšeny platy lékařů oproti nemocnicím státním, zásadní zvýšení DPH, vliv inflace, růst cen energií a vody, zlodějské projekty, např. IZIP, financování ztráty převzaté a zadlužené Zdravotní pojišťovny Média (500 milionů korun), za které nikdo nenese odpovědnost, nesmlouvávání nových kapacit a nadstandardní platby některým zařízením na úkor poctivé práce lékařů a sester vmenších nemocnicích.

Výsledkem je prohlubování finanční ztráty malých nemocnic, a téměř čtyřnásobné saldo jejich závazků a pohledávek. To je jasný signál, že vsystému chybí peníze, či spíše jsou rozdělovány neúčelně a neobjektivně podle politických a lobistických vazeb a je jen otázka krátkého času, kdy se systém zhroutí.

Špinavou práci odvede VZP

Ministerstvo zdravotnictví a celá vládní koalice tak změnou zákonů ponechaly VZP volnou ruku, aby odvedla tuto špinavou práci. Cíl je jasný. Menší nemocnice dostanou od VZP nevýhodné smlouvy, které je ekonomicky zničí a nemocnice vsoučasné podobě skončí.

Ne však nadlouho, protože zájemců o provozování nemocnic je dost. Přijdou zdravotnické řetězce, zadlužené nemocnice od krajů odkoupí za uměle snížené odhadní ceny (včetně veškerého majetku movitého, nemovitého, pozemků apod.) a ještě budou noví majitelé vítáni jako spasitelé, protože současně zachrání pracovní místa a dostupnost péče. A na provozování dostanou daleko výhodnější smlouvy od VZP a dalších pojišťoven, než měli dosavadní provozovatelé.

Řetězce budou dále posilovat své výsadní postavení a dojit systém, až se zhroutí. Potom skoupí i dosud odolávající zbytek a zredukují, protože budou mít monopol, budou ovládat pojišťovny, nemocnice, polikliniky, lékárny, distribuci léčiv a vakcín, laboratoře.

Poučme se na Slovensku. Dovolím si volně citovat ze slovenského tisku: „Klíčovým bylo manažerské ovládnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny (její šéf přišel zPenty) a tak spolu svlastní pojišťovnou Důvěra rozhodují o platbách za 93 % všech občanů Slovenska. Navíc zákon dal pojišťovnám ještě volnější ruku při výběru poskytovatelů zdravotní péče. A tam je původ „tržního stalinismu“, který skupina ve zdravotnictví na Slovensku zavedla.

Vzorec je jednoduchý – čím méně vyplatíte, tím více vyděláte. A když už vyplatíte, tak jenom svým zařízením. Penta ovládla na Slovensku téměř každou část řetězce: - pojišťovnu, lékárny, polikliniky, laboratoře, nemocnice. Dokonce i nezávislé instituty, které se snaží ovlivňovat veřejné mínění ve prospěch jejich strategie…..“

Pan Rudolf Zajac, který pomáhal ke změnám slovenského zdravotnictví dnes radí panu ministru Kalouskovi. A slovenský rukopis a inspirace jsou čitelné i ve změnách zákonů u nás.

A za tento výše popsaný nepořádek neponese nikdo odpovědnost, dokonce ani ministr zdravotnictví LeošHeger, který dělá, že nevidí a neslyší, protože mu to umožňují zákony, které sám pod dozorem Marka Šnajdra a dalších uvedl do českého zdravotnictví.

Ing. Ludvík Hovorka, kandidát do senátu ve volebním obvodu č. 80 (KDU-ČSL)Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky