Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 01. březen 2021 | Svátek má Bedřich
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zdaňují mi příspěvek na dítě. Je to správně?

Zdaňují mi příspěvek na dítě. Je to správně?

24.10.2012 08:02
Zdroj: Daňová a účetní kancelář DATES
Autor: Pavel Vítek
Daní se příspěvek na děti? Podle naší účetní ano. Pokud se jedná v případě našeho zaměstnavatele o „okrádání", jak se můžeme bránit? Máme jako zaměstnanci právo vyžadovat přehledné výplatní pásky? Čtěte poradnu Medical Tribune.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Daní se příspěvek na děti? Bylo mi to řečeno paní účetní a to před panem ředitelem. Ve výplatní pásce ji mám sice napsanou, ale po odečtení daně a přičtení slevy na poplatníka mi příspěvek na dítě činí necelých 400 Kč. a to nejsem sama, ti co mají mít příspěvek na dvě děti se nemohou dopočítat 2000 Kč. Pokud je to od zaměstnavatele „okrádání", jak se mohu bránit? Máme jako zaměstnanci právo vyžadovat přehledné výplatní pásky?

Odpovídá Pavel Vítek, daňový poradce č. 2756 z daňové a účetní kanceláře DATES

Samozřejmě příspěvek na děti je od daně zpříjmu osvobozen dle §4 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/92 Sb. vplatném znění (zákon o daních zpříjmů) tak, jako i ostatní dávky sociální péče.

Vpřípadě, že zaměstnavatel postupuje vrozporu se zákonem a dávky zdaňuje, máte vpřípadě nedohody sním tuto možnost jak postupovat.

Musíte uplatnit stížnost dle §237 zákona č. 280/2009 Sb. vplatném znění – daňového řádu. Stížnost se podává kmístně příslušnému správci daně (Finančnímu úřadu vmístě sídla zaměstnavatele). Ze zákona cituji:

§ 237

Stížnost na postup plátce daně

(1) Má-li poplatník pochyby o správnosti sražené nebo vybrané daně, může nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy se o výši sražené nebo vybrané daně dozvěděl, požádat plátce daně o vysvětlení. V žádosti uvede důvody svých pochybností.

(2) Plátce daně je povinen podat poplatníkovi písemné vysvětlení do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel, a v téže lhůtě případnou chybu opravit a současně podat následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování správci daně.

(3) Nesouhlasí-li poplatník s postupem plátce daně, může podat stížnost na postup plátce daně správci daně, který je tomuto plátci daně místně příslušný, a to do 30 dnů ode dne, kdy poplatník obdržel od plátce daně vysvětlení. Nesplní-li plátce daně svoji povinnost podle odstavce 2, je poplatník oprávněn podat takovou stížnost správci daně do 60 dnů ode dne, kdy měl plátce daně podat poplatníkovi vysvětlení.

(4) V řízení o stížnosti na postup plátce daně se použije obdobně § 111 odst. 5 a § 112. Správce daně o stížnosti rozhodne tak, že stížnosti vyhoví nebo částečně vyhoví a současně uloží plátci daně zjednat nápravu ve stanovené lhůtě anebo stížnost zamítne. Rozhodnutí o stížnosti se oznamuje poplatníkovi i plátci daně.

Nejpozději 60 dní ode dne, kdy jste obdržela výplatní pásku snesprávně sraženou daní, musíte sepsat stížnost případně osobně navštívit Finanční úřad, kde svámi stížnost sepíšou. Ke stížnosti je třeba doložit předmětnou výplatní pásku. Finanční úřad pak nařídí plátci daně (Vašemu zaměstnavateli), aby svůj chybný postup napravil a to i zpětně. Na rozdíl od Vás má Finanční úřad prostředky, kterými může plátce daně (toho kdo daň sráží poplatníkovi) donutit knápravě. Doporučuji Vám, abyste před podáním stížnosti na to že takto budete postupovat zaměstnavatele upozornila a dala mu tím poslední možnost ktomu, aby své pochybení napravil bez zásahu kontrolního orgánu.

VHradci Králové dne 23.10.2012

Pavel Vítek – daňový poradce 2756

Daňová a účetní kancelář DATESCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky