Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 27. listopad 2020 | Svátek má Xenie

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Elektronická preskripce peníze neušetří. Naopak

Elektronická preskripce peníze neušetří. Naopak

18.12.2012 11:23
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: PharmDr. Lubomír Chudoba
"Nerozumím tomu, že naši zákonodárci odsouhlasili pouhou povinnost pro zdravotnická zařízení zapojit se do dvou let do systému elektronické preskripce. Nikdo přitom neví do jakého systému, s jakými finančními náklady pro lékárny, ordinace či nemocnice, s jakým způsobem identifikace zdravotnického pracovníka,..." píše v komentáři pro MT prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba...

Téma eHealth se vČR diskutuje dlouhá léta. Byla zpracována řada analýz a připraveno několik studií proveditelnosti. A elektronická preskripce byla vždy vnímána jako důležitá součást eHealth.

Vnedávné době jsme ale byli svědky nekoncepčního přístupu vedení SÚKL velektronizaci zdravotnictví. Dodavatelé softwarů se museli přizpůsobovat častým požadavkům SÚKL na změny vlékárenských programech. Tyto vícepráce neplatil SÚKL, ale zaplatily je samotné lékárny. Navíc jsme byli dosti nevybíravě nuceni začlenit do svých systémů SÚKLem dodané routery (šifrovací zařízení) pro komunikaci sCentrálním úložištěm SÚKL.A vrcholem bylo vynucování si legislativně nepodloženého sběru dat o vydaných lécích. Nikdo se pak nemůže divit, že nehodláme opakovat tuto neblahou zkušenost.

Nerozumím tomu, že naši zákonodárci odsouhlasili pouhou povinnost pro zdravotnická zařízení zapojit se do dvou let do systému elektronické preskripce. Nikdo přitom neví do jakého systému, sjakými finančními náklady pro lékárny, ordinace či nemocnice, sjakým způsobem identifikace zdravotnického pracovníka, sjakými výhodami pro pacienty, sjakým zabezpečením dat?

Nezodpovězených otázek je celá řada.

Osobně nesouhlasím ani s důvody, které při schvalování novely zákona o léčivech prezentoval p. poslanec Boris Šťastný. Na rozdíl od něj si jsem jistý, že:

1/ elektronická preskripce neušetří miliardy korun. Jak a včem by takové částky měla uspořit?

2/ elektronická preskripce určitě nebude zadarmo. Ale naopak si vyžádá další nemalé náklady jak u SÚKL, tak u jednotlivých zdravotnických zařízení. A ptám se, zda přispějí zdravotní pojišťovny, nebo zda bude možné alespoň zčásti zainvestovat zEU projektů?

3/ elektronická preskripce určitě neznamená vyhodnocování interakcí, eliminaci duplicit, atd. To může umožnit jedině systém sdílení dat. Nejlépe a nejlevněji z on-line přístupných dat zdravotních pojišťoven, s případným doplněnímdat z lokálních databází jednotlivých zdravotnických zařízení (není přeci nutné budovat další megalomanské centrální databáze).To vše ale za předpokladu standardně a velektronické podobě vedené zdravotnické dokumentace a po schválení příslušné legislativy.

4/ elektronická preskripce nesouvisí spadělky léků. To je úplně jiné téma.

5/ padělky lékařských receptů dnes nepředstavují významnější problém. Lékárny jsou schopné díky svým vyspělým výpočetním systémům on-line komunikovat sportály zdravotních pojišťoven a falsifikáty receptů téměř eliminovat.

Co říci závěrem? Zatímco se na ministerstvu zdravotnictví teprve připravuje koncept eHealth pro Českou republiku, je ePreskripce, která je bezesporu významnou součástí elektronického zdravotnictví, prosazována do praxe v již definitivní podobě. Co se stane, když finální ministerská koncepce nebude v souladu s řešením ePreskripce? Kdo bude zodpovědný za stamilióny utracené na Státním ústavu pro léčiva a kdo zaplatí lékárníkům zbytečně vynaložené prostředky?

Počátkem příštího roku proto Česká lékárnická komora zveřejní své teze kaktuálnímu stavu elektronické preskripce. S ministerstvem zdravotnictví jsme samozřejmě připraveni spolupracovat.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky