Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 27. listopad 2020 | Svátek má Xenie

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Elektronická preskripce - žalostně málo za žalostně moc peněz

Elektronická preskripce - žalostně málo za žalostně moc peněz

06.01.2013 16:31
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: PharmDr.Lubomír Chudoba
"Systém elektronického úložiště receptů nyní umožní jedině převod receptu z jeho papírové do elektronické podoby s tím, že pacient dostává kód e-receptu vytištěný opět na papíru. To je žalostně málo za neuvěřitelně vysokou cenu," píše pro MT prezident lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba...

Jsem přesvědčen, že je nutné souběžně řešit tři témata související seHealth – elektronickou preskripci, sdílení dat a padělky léčiv na třech úrovních – poskytovatelé, pojišťovny a pacienti. Budou-li jednotlivé části systému připravovány izolovaně, můžeme očekávat mnohem vyšší finanční zátěž včetně vzájemné těžko odhadnutelné kompatibility nejen v rámci SÚKL, případně zdravotních pojišťoven, ale především u samotných poskytovatelů, lékárny nevyjímaje.

V současnosti komora bohužel nemá žádné aktuální informace o představách SÚKL kePreskripci. Mnoho otázek je tak pro nás stále otevřených a především nevyřešených. Není jasné, zda a jak se má dále rozvíjet Centrální úložiště, jestli bude mít opravdu nadstavbové funkce (vyhodnocování duplicit, interakcí,…) jak sliboval předchozí ředitel SÚKL nebo zůstane u systému pouze sbírajícího data bez jasného účelu pro pacienty a zdravotníky?

Nevím, jakými prostředky a na základě jakých smluvních vztahů slékárnami by měly být například šifrovány přenášené informace mezi lékárnou a CÚ?

Mají to být opět routery „zdarma a bez smlouvy“, bez jasné odpovědnosti za případně způsobené škody? A jak by měla nakonec probíhat identifikace lékárníků? Na jednáních pracovní komise na MZ byly vloňském roce postupně zmiňovány tři možnosti - elektronický podpis, datová schránka a Registr zdravotnických pracovníků. Jediné funkční, ale drahé, je kdnešnímu dni jen pořízení a následná implementace elektronického podpisu do softwaru lékárny.

Systém SÚKL nyní umožní jedině převod receptu zjeho papírové do elektronické podoby s tím, že pacient dostává kód e-receptu vytištěný opět na papíru. To je žalostně málo za neuvěřitelně vysokou cenu. Vminulých letech zaplatila každá lékárna ohromné finanční prostředky za aktualizace svých výpočetních systémů a za jejich napojení na portály zdravotních pojišťoven. Díky tomu jsme již dnes téměř eliminovali falsifikáty lékařských receptů a zcela bráníme vstupu padělků léčiv do lékáren. Nechceme proto sekundovat chaotickému postupu SÚKL zminulých let.

Pokud ale SÚKL výše jeho mimorozpočtových zdrojů umožňuje „experimentovat“, mohli bychom říci, že je to jeho věc. To by skutečně byla, pokud by zmíněné mimorozpočtové prostředky nepocházely z ne zrovna malých poplatků lékáren, výrobců, distributorů a dalších. Rádi bychom se proto dozvěděli zadání, náklady, očekávaný a skutečný výsledek experimentu, jinými slovy kam a za jakým účelem zmíněné prostředky plynou.

Druhým tématem je záměr MZ na sdílení zdravotnických dat formou lokálních úložišť. Smyšlenkou přístupnosti vybraných dat, vnašem případě aktuálního lékového profilu pacienta, souhlasím. Lékárníkům to umožní zkvalitnit poskytovanou lékárenskou péči. Ze dvou seminářů, které na MZ ktomuto tématu proběhly koncem loňského roku, mám ale velmi rozporuplné pocity.

Vybudování funkčního systému sdílení dat si vyžádá ohromné finanční prostředky, spoustu energie vynaložené na standardizaci zdravotnické dokumentace velektronické podobě a těžko odhadnutelný časový rámec naplnění záměru. Příslibem je prý částečná úhrada formouEU projektů. Koho a vjaké výši se tato subvence dotkne ale není jasné. Stejně jako to, proč mlčí zdravotní pojišťovny? Za jakým účelem ony investují do svých Karet života, Vitakaret a dalších obdobných produktů? Celý tento "systém" je naprosto roztříštěný a vzájemně nekompatibilní.

Padělky léčiv jsou samostatnou kapitolou. Výrobcům originálních léčiv se podařilo přesvědčit bruselské úředníky, že evropské lékárny jsou prý plné falsifikátů léčiv. Objevil se však vminulých letech včeských lékárnách nějaký padělek léku na lékařský předpis? Jen na tuto skupinu léků se má totiž evropská směrnice vztahovat. Osobně nevím o žádném takovém padělku v našich lékárnách. Za všechno hovoří manipulativní nadpis prosincového sdělení ředitele AIFP „Zastavíme prodej padělaných léků vlékárnách.“, když takový prodej nikdy nezačal. Včeských lékárnách kvýskytu padělků nedochází, tak není co zastavovat.

Problém je přeci úplně jinde, a to vzasilatelském způsobu dodávek léčiv "pacientům" ze zahraničí, většinou navíc nelegálním. Vtěchto případech odhalila česká celní zpráva alarmujících více než 16,5 tisíce kusů padělaných léčiv. Jaká protiopatření jsou připravována keliminaci tohoto jediného zdroje padělků vČR? Nevím o žádných.

Co říci závěrem? Ani lékárny nejsou tak bohaté a ochotné se podrobit mnohdy velmi nevybíravému úřednímu nátlaku, aby si bez hlubší odborné diskuse, bez elementární analýzy nechaly legislativně ukládatpovinnost se do dvou let stát soukolím něčeho, o čem nevíme ani to, jak by to mělo fungovat, s jakými náklady, sjakými výhodami pro pacienty, zdravotníky, pro systém veřejného zdravotního pojištění. Dokud nebudou tyto naprosté základy vyjasněny, připraveny v reálné podobě a nebude odzkoušen funkční systém, není možné očekávat ochotu lékáren k dalšímu vynakládání finančních prostředkůbez odpovídajícího benefitu pro péči o naše pacienty.

PharmDr.Lubomír Chudoba, www.tribune.cz

autor je prezdient České lékárnické komoryCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky