Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 22. září 2021 | Svátek má Darina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Michal Zahradníček - podnikatel ve zdravotnictví i ve fotovoltaice

Michal Zahradníček - podnikatel ve zdravotnictví i ve fotovoltaice

05.03.2013 13:30
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Iva Bezděková
Firmy s anonymními vlastníky, které zároveň získávají veřejné zakázky, působí čile také ve zdravotnictví. Jednou z takových firem je společnost PrimeCell a.s., která z dotací získala dosud přes 250 milionů korun. Společnost spoluvlastní Michal Zahradníček, kterému patří řada dalších společností, mj podnikajících v oblasti fotovoltaiky...

(Zdroj-foto:Golfinfo.cz).

Ing. Michal Zahradníček je spoluvlastníkem nebo zasedá vdozorčích radách řady různých firem. Jeho jméno je vobchodním rejstříku psáno u společností ELCRUEL, a.s. (pronájem a prodej bytů), PRIMEGROUP a.s, (výroba elektřiny), PrimeCell a.s. ,Národní tkáňové centrum a.s., Solar Global (společnost zaměřená na získávání energie ze slunce), PRIME RATE s.r.o (zprostředkování obchodu), Chondros s.r.o. (zprostředkování obchodu a služeb), Mikenopa Eastern Europe (poskytování software aporadenství voblasti hardware asoftware), Mikenpoa Rossija, BASIC ELEMENT s.r.o., Liro one a.s., Humanbeeing s.r.o, Centrum buněčné terapie a diagnostiky a. s.

Co se týče zdravotnictví, je Michal Zahradníček vlivnou osobou. Hospodářské noviny ho označují za poradce řady českých a slovenských nemocnic, který pravidelně komunikuje s tvůrcem slovenské zdravotnické reformy Peterem Pažitným.

Zásadní transakce čtyři dny před koncem vlády

Michal Zahradníček je také spoluvlastníkfirmy PrimeCell, a.s, která má anonymní akcie, přesněji řečeno akcie na majitele v listinné podobě, a přitom získává zveřejných zdrojů stamiliony korun na dotace. Právě tento model kritizovali autoři nedávno schváleného zákona, který předpokládá, že každá akcie na majitele bude muset být zaknihována u centrálního depozitáře nebo fyzicky uložená u banky (imobilizace). Obě varianty budou v sobězahrnovat identifikaci vlastníka akcií, kterou budou moci v případě potřeby využitzadavatelé veřejných zakázek, poskytovatelé dotací a grantů a další subjekty, včetně dozorových a správních orgánů, popř. orgánůčinných v trestním řízení. Tato právní úprava tak vyslyšela hlas kritiků korupčních praktik, kteří dlouhodobě upozorňují na to, že příjemci státních peněz by měli být transparentně dohledatelní.

„Pokud státní zakázku získá firma bez jasných vlastníků, kteří dle obchodního rejstříku vlastní množství dalších společností, pak je zde velké podezření, že jde o něco nekalého,“ komentovalpro Medical Tribune obecnou praxi anonymních akcií známý advokát Václav Láska.

Před třemi lety Topolánkova vláda rozhodla, že namísto investic do Tkáňové banky při Fakultní nemocnici vBrně, dá přednost podpoře soukromé firmy PrimeCell, a.s. Stalo se tak čtyři dny předtím, než Topolánkova vláda skončila. Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí zdůvodnilo tím, že pouze díky soukromému kapitálu se tkáňové bance dostane stamilionových investic ze strukturálních fondů.

Začátkem května 2009 rozhodla vláda o nákupu 24 % akcií firmy Národní Tkáňové Centrum a.s.při Fakultní nemocnici Brno a 20 % akcií firmy Centrum buněčné terapie a diagnostiky Ostrava při Zdravotním ústavu se sídlem vOstravě od firmy PrimeCell a.s.

Na okolnosti vstupu státu do společného projektu se soukromou společností upozorňovali již dříve reportéři Radiožurnálu. „Tkáňová banka při fakultní nemocnici v Brně Bohunicích potřebovala vylepšit, a to pořádně. Investice se odhadovala na 200-300 milionů korun,“ upozornil reportér Sehnoutka. „Stát ale místo toho, aby na to sehnal dotaci, se rozhodl jít do společného projektu se soukromou společností. Bez výběrového řízení s ní založil společnost Národní tkáňové centrum, kde stát drží za zhruba tři miliony 24 procent akcií. Stát ale do projektu investoval mnohem více.“

Redakce Aktuálně.cz dokonce upozorňovala na to, že spojení státu s firmou PrimeCell může být velmi rizikové. „Obchod s lidskými tkáněmi svěřila česká vláda soukromé firmě PrimeCell. Pouští se tak do stejného rizika jako v roce 1992, kdy chtěla obchodovat s krví prostřednictvím společnosti Diag Human.“ Celá zpráva – ZDE.

Protože se vmédiích ktěmto problému nikdo zvedení firmy PrimeCell nevyjádřil, redakce Medical Tribune se rozhodla požádat o informace jednoho zvlastníků firmy ing. Michala Zahradníčka. Na některé dotazy písemně odpověděl, jiné dotazy redakce zůstalytéměř dva měsícebez odpovědi. Otázky redakcei odpovědi ing. Zahradníčka uvádíme v následujícím textu.

Veřejnost neměla možnost zjistit, kdo jsou skuteční vlastníci firmy PrimeCell. Ministerstvo zdravotnictví tuto informaci odmítlo sdělit s tím, že jde o věc firmy PrimeCell. Je to tajné i dnes?

Majitelé obchodního podílu akciové společnosti jsou akcionáři, konkrétně ve složení tak, jak je u PrimeCell a.s. například uvedeno v článku Hospodářských novin ze dne 30. srpna 2012. Veřejnosti jsou tyto informace známy, ale rozhodně souhlasím s tím, že není důvod je nezopakovat i ve Vašem časopise. K podílům jsme se také vyjádřili ve zmíněném článku.Chápu, že hospodaříme li sprostředky EU, je značná poptávka po transparentnosti. Je třeba však alespoň trochu ctít právo lidí na soukromí. Věřte, že ne každý je ochoten dávat na obdiv to, co je jeho majetkem. Současně chci konstatovat, že plníme veškeré zákonné požadavky na transparentnost.

Vtomto článku ale uvádíte pouze zakladatele firmy -Michal Zahradníček, Ivo Kristen, bratři Ivo a Lukáš Schůrkovi. Jsou tyto osoby tedy jedinými vlastníky firmy Prime Cell?

Ano.

Národní tkáňové centrum a CBTD Ostrava byly příjemcem bylo cca 250 mil korun zevropských fondů. Další stovky milionů jsou dotace z Ministerstvem průmyslu a obchodu. Veřejnost má právo vědět, kdo je příjemcem těchto peněz. Jaké důvody vedly majitele společnosti PrimeCell a.s ktomu, že byla zvolena anonymní netransparentní vlastnická struktura, u které není možné zjistit, kdo je skutečným adresátem těchto dotací?

Otázka zůstala bez odpovědi.

Prezentujete se jako inovativní společnost, jejíž činnost je postavena na práci a spolupráci svýznamnými odborníky. Můžete jmenovitě uvést odborníky, kteří jsou vašimi zaměstnanci a dále zahraniční odborníky, na které se odkazujete?

Otázka zůstala bez odpovědi.

Podle účetní uzávěrky firma PrimeCell a.s. dosáhla v roce 2010 ztráty 5 300 000 Kč, přitom byla v podkladech pro rozhodování vlády uváděna jako strategický investor, který zajistí potřebné finanční prostředky, které stát nemá. Na tuto skutečnost upozorňují také výsledky čerstvé analýzy Nadačního fondu proti korupci Karla Janečka. Můžete to vysvětlit?

Nerozumím zcela, co máme vysvětlit. Nevím, jakou spatřujete souvislost mezi hospodářským výsledkem (ziskem nebo ztrátou z hospodaření, tedy rozdíl mezi účetní třídou 6 a 5, definovanou Zákonem o účetnictví 563/1991) a investičními prostředky (tedy prostředky, určené na pořízení majetku společnosti, které se následně odepisují, tedy investiční prostředky zaúčtovanými do třídy 0, dle stejného zákona). PrimeCell a.s., jako strategický investor, v letech 2009 až 2012poskytl potřebné finanční prostředky, tak jak se zavázal (jak zmiňujete)na výstavbu a provoz dceřiné společnosti Národního Tkáňového Centra a.s. Celková částka činí 495 mil Kč. Uvedené prostředky byly vynaloženy na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku. Zdroje poskytl akcionář PrimeCell a.s. také na financování provozu a úhradu ztrát společností NTC a CBTD. Ztráta 5 300 000 Kčje způsobena běžným hospodařením společnosti, neboť náklady jsou ještě stále větší než tržby. Očekáváme, že se tento poměr v následujících letech změní.

Národní Tkáňové Centrum a.s. vykazuje rovněž ztráty, a to rok od roku větší. Za rok 2009 ztráta 2, 8 miliony korun. Za rok 2010 ztráta 5.8 milionů korun. Za rok 2011 ztráta 21,5 milionů korun. Centrum Buněčné terapie a diagnostiky a.s. vykázalo ztráty za rok 2010 – téměř 2 miliony korun, za rok 2011 – 2.8 milionu korun. Jak je možné, že firmy s takovým know-how a strategickým potenciálem, jak bylo uváděno v důvodové zprávě mají takové ztráty a z čeho vyplývají?

Existuje životní cyklus každé firmy. Je obecně známo, že firmy nevyrostou jen tak, z ničeho a okamžitě. A už vůbec není automatické, že vytváří zisk. Ztráty, které uvádíte, jsou způsobeny provozem firem, a to v jejich počátečních stádiích. Jedná se tedy o peníze, které jsme vynakládali na jejich běžný provoz (mzdy zaměstnanců, platby zdravotního a sociálního pojištění, nájemné, poplatky Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), platby za energie, spotřební materiál, validace čistých prostor atd.) A tyto náklady nejsou ještě kryty dostatečnými výnosy (tržbami) z prodeje produktů a služeb. Toto je u začínajících firem běžný stav. Dokonce i velké společnosti s existencí několik desetiletí vytvářejí v některých letech ztráty, popř. úplně krachují (Salomon Brothers, SAAB, Swissair, Arthur Andersen, nebo v ČR OP Prostějov, IPB, v poslední době Less a Forest, aj.)Většinou trvá několik let, než se podaří nové firmě zajistit dostatečné výnosy. A ve zdravotnictví toto platí obzvlášť.

Začátkem května 2009 vláda rozhodla o nákupu 24 % akcií firmy Národní Tkáňové Centrum a.s. při Fakultní nemocnici Brno a 20 % akcií firmy Centrum buněčné terapie a diagnostiky Ostrava při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě od firmy PrimeCell a.s. Proč Firma PrimeCell a.s. založila a zapsala do obchodního rejstříku výše uvedené firmy teprve po kladném rozhodnutí vlády, že si koupí zmíněné akciové podíly?

Pravděpodobně máte nesprávné informace. Vznik společností jsme plánovali mnoho měsíců a vznikly bez jakéhokoliv vztahu na jednání Vlády. Společnosti byly založeny již 23. 4. 2009. Jediným zakladatelem byl PrimeCell a.s. Zápis provádí rejstříkový soud – městský soud v Praze dle vlastních interních předpisů a v rámci správních lhůt. Datum zápisu nemůže subjekt - firma jakkoliv ovlivnit. Jak jsme již několikrát popsali, nemohli jsme ani vědět, na kterém zasedání a jestli vůbec se bude vláda touto věcí zabývat. Jinými slovy, tyto společnosti vznikly z vůle akcionáře PrimeCell a.s., který je potřeboval pro své podnikatelské aktivity. Následný nákup akcií státem logicky nemohlo mít a nemělo na vznik těchto společností žádný vliv.

Jaký je vztah mezi firmou PrimeCell a.s. a dalšími firmami, ve kterých figurujete? Mluví se o skupině PrimaRate. V rejstříku jsem našla jako společníky PrimeCell firmy Chondros s.r.o, BioniX, s.r.o., Cryo Storage s.r.o. Poslední dvě zmiňované byly zapsány do rejstříku v červnu roku 2012. Čím se zabývají tyto firmy?

Firmy, které zmiňujete, nejsou společníky firmy PrimeCell a.s., ale jedná se o její dceřiné firmy. Chondros s.r.o. je/byla první transferová společnost v České republice. Kjejím podílníkům patří BioInova s.r.o., což je dceřiná společnost Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR v.v.i. Projekt „Chondros“ byl připravován jako jeden z prvních projektů PrimeCell a.s. na českém trhu ve spolupráci s Prof. MUDr. Evou Sykovou, DrSc, ředitelkou Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, současnou senátorkou. PrimeCell a.s. do této firmy doposud investoval přibližně 2 mil. Kč. Společnosti BioniX a Cryo Storage jsme založili, aby nám v blízké budoucnosti sloužily k některým novým aktivitám zaměřeným na buněčnou terapii. Doposud vnich připravujeme investiční záměry. Více vám k uvedenému nemohu sdělit, neboť jsme vázáni mlčenlivostí s ohledem na zahraniční partnery. V obou případech se jedná o společný projekt s mezinárodní biotechnologickou institucí zásadního významu, vjednom případě z USA. To proto, abychom mohli především českým pacientům umožnit a zpřístupnit nejmodernější léčbu na světě, což je jeden z hlavních cílů našich společností. Vztah k PrimeRate nemá firma žádný. Jak uvádí obchodní rejstřík, tato společnost je v likvidaci a de facto neexistuje.

Součástí vašich aktivit je také projekt 4-Medi vOstravě. Jaký je jeho celkový rozpočet, jaká je výše požadovaných dotačních prostředků, kolik jste dosud obdrželi a kolik jste dosud prostavěli?

Projekt 4MEDi – Biotech Business Park For Medical Innovations Ostrava – vychází z dlouhodobého plánu rozvoje cílového regionu Ostrava a reflektuje konkrétní poptávku společností z celé České republiky po špičkově vybavených prostorách pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity z oblasti biotechnologie, nanotechnologie a především léčivých přípravcích Moderní terapie (ATMPs). Projekt je podporován MZD a Primátorem města Ostravy. Celkový rozpočet činí cca 900 mil. Kč. Výstavba bude ukončena do konce roku 2013 a validace budou pokračovat do poloviny roku 2014. Některé prostory budou pronajímány vysoce technologicky invenčním firmám v oblasti Moderní terapie a Genetiky. Pronájem je i jednou z podmínek a cílů sledovaných programem OPPI, který jsme povinni respektovat na základě smlouvy uzavřené s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Výše dotace je 400 mil. Kč. Doposud byla proplacena částka ve výši přibližně 10 mil. Kč. Investice PrimeCell činí doposud desítky milionů korun do rozestavěnosti 4MEDi.

Kolik korun dostaly firmy PrimeCell, Národní tkáňové centrum a CBTD Ostravaz evropských fondů?

K dnešnímu dni to bylo cca 250 mil. Kč. Jedná se o dotační prostředky z evropských fondů do investic.

Spolupráce státu s firmou PrimeCell byla zahájena proto, že měla ušetřit státu velké peníze. Kolik korun podle Vás stát touto spoluprácí ušetřil?

Budoucí úsporu státu v případě léčby pacientů ATMPs, oproti konvenční léčbě, činí, dle odborných odhadů renomovaných světových institucí a také našich odhadů vbudoucnu miliardy Kč. Stát již nyní ušetřil minimálně investiční prostředky do brněnského centra ve výši přibližně půl miliardy Kč, které jsme investovali ze společnosti PrimeCell a.s. v kombinaci s evropskými fondy určenými na transfer vědeckých poznatků do praxe. Tyto prostředky by stát z EU fondů nikdy nemohl obdržet, neboť pro stát nebyly určeny. Týkaly se jen privátních vlastníků.

Ve zdravotnictví je ale zcela běžné, že dotace zevropských fondů získávají státní instituce. Včem byl tento projekt tak specifický, že nemohl dotační prostředky získat stát (tedy nemohly jít na modernizaci tkáňové banky), ale soukromé firmě?

Pro upřesnění, výroba léčivých přípravků Moderní terapie (ATMPs) není zdravotnictví. Rámec Vlády pro vědu a výzkum hovoří o tom, jak financuje aplikace výsledků výzkumu. Jedná se o finanční zátěž přenesenou ve všech rozvinutých zemích na privátní sektor a ne finanční zátěžstátu, především kvůli vysokému podnikatelskému riziku.Soukromý subjekt riskuje obrovské množství svých vlastních finančních prostředků, neboť není v okamžiku investice zřejmé, zdali se mu podaří výsledky základního výzkumu uvést na trh a získat za ně finanční prostředky zpět. Proto EU fondy napomáhají a podporují ze svého principu takové projekty, které by za normálních okolností pravděpodobně nevznikly a nemohly by následně sloužit ke zlepšení kvality zdraví pacientů. Pro doplnění uvádím, že se nám podařilo již některé světové jedinečné produkty ATMP (kultivované lidské buňky) dostat až kpacientům, jako například NTC chondrograftTM, který je kultivovaný zlidských buněk pacienta a slouží kléčbě poškozené kloubní chrupavky. OPPI podnikání a inovace jsou určeny na podporu inovací průmyslu, transferu technologii a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a EU. Žadatelem nemůže být státní instituce, ale musí to byt privátní subjekt, který spolufinancuje více než 50% projektu.

Iva Bezděková, www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky