Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 24. květen 2019 | Svátek má Jana
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Přichází nová éra testování karcinomu prsu?

Přichází nová éra testování karcinomu prsu?

Medical Tribune 4/2013
12.03.2013 12:52
Zdroj: Medical Tribune
Autor: red

Vúnoru 2013 vydal britský úřad NICE (The National Institute for Health and Clinical Excellence) předběžné doporučení pro použití multigenového testu pro karcinom prsu Oncotype DX (Genomic Health; US A) v klinické praxi ve Velké Británii (viz rámeček). Toto předběžné doporučení představuje další důležitý krok směrem k rozvoji personalizované onkologické léčby.

Oncotype DX je test založený na profilaci genové exprese, sledující specifické nádorové markery, které pomohou určit, jakým způsobem se bude nádor dále vyvíjet. Test kvantifikuje expresi 21 genů v nádorové tkáni za využití reverzní transkripce polymerázové řetězové reakce (RT‑PCR) a předvídá pravděpodobnost recidivy u žen všech věkových kategorií adjuvantně léčených s nově diagnostikovaným tumorem prsu I. nebo II. stupně, s pozitivitou estrogenového receptoru (ER+), bez postižení lymfatických uzlin (LN‑) nebo s postižením lymfatických uzlin (LN+, do 3 pozitivních uzlin). Test přiřadí nádoru hodnotu průběžné recidivy (recurrence score – RS) a kategorii rizika: nízká (RS < 18), střední (18 ≤ RS ≤ 30), vysoká (RS ≥ 31), a informuje rovněž o stavu ER, receptoru progesteronu (PR) a receptoru pro lidský epidermální růstový faktor (HER‑2). Nádorová tkáň je v parafínovém bloku fixovaná formalinem a vzorky tkáně jsou vyhodnocované centrálně v laboratoři výrobce v USA. Výsledky testů jsou známé během 7 až 10 dnů.

Komu je test určen?

Výskyt karcinomu prsu je pozorován nejen u žen, malou část pacientů s tímto onemocněním tvoří i muži. Přesto, že veškeré klinické evidence jsou založené na studiích průběhu nemoci u žen, přes jisté genderově‑specifické patobiologické rozdíly nádorové tkáně jsou obecné subtypy u žen i mužů stejné. Oncotype DX, stejně jako obecně stanovená doporučení a postupy v léčbě nádoru prsu, je určen pro pacienty obojího pohlaví a všech věkových skupin.

Test Oncotype DX by měl být doporučen pacientům s ER+, LN‑, HER‑2 karcinomem prsu v raném stadiu, kdy je třeba rozhodnout o chemoterapii, pokud je nemocný v bezprostředním ohrožení života, je nejasné, zda předepsat chemoterapii, a zároveň je pravděpodobné, že informace o biologické povaze nádoru, získaná díky Oncotype DX, pomůže předvídat vývoj onemocnění.

Co říká NICE

Úřad NICE konstatoval, že na základě prokázaných výsledků je Oncotype DX, ve srovnání s ostatními posuzovanými testy, nejlépe propracovaným hodnocením, a to ve smyslu validity poskytovaných dat, klinické prospěšnosti i prognostických schopností.

NICE doporučil Oncotype DX jako jediný multigenový test karcinomu prsu vhodný pro použití v klinické praxi při rozhodování o podání chemoterapie u některých pacientů s karcinomem prsu v raném stadiu, s ER+, LN‑ a s negativním HER‑2.

Toto předběžné doporučení je v souladu s hlavními mezinárodními standardy pro léčbu karcinomu prsu, včetně ASCO (2007), NCCN (2008), ESMO (2010) a St. Gallen (2011).

V současné době probíhá prospektivní studie TAILORx. Očekává se, že poskytne ještě rozsáhlejší informace o přínosu chemoterapie u žen, které Oncotype DX zařadil do středně vysokého rizika recidivy onemocnění. Vzhledem k tomu, že studie TAILORx probíhá v Severní Americe, resp. na severoamerické populaci, NICE podporuje shromažďování veškerých dat, která se týkají testování a výsledků testů Oncotype DX ve Velké Británii.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky