Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. leden 2021 | Svátek má Zdeněk
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jak správně prodat praxi?

Jak správně prodat praxi?

04.06.2013 08:44
Zdroj: Pavel Vítek
Autor: daňová a účetní kancelář DATES
Pronajímám byty a ordinace a současně ve stejném objektu provozuji svoji lékařskou praxi. Tuto praxi chci prodat a dále již jen pronajímat. Měl bych oba typy podnikání před prodejem praxe od sebe oddělit? V poradně MT odpovídá daňový poradce Pavel Vítek.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

V příštím roce míním především s ohledem na můj věk ( 69 let ) prodat jinému lékaři svou soukromou praxi, NZZ, ve které pracuji od r. 1993 spolu se mnou zaměstnanými třemi rehabilitačními pracovnicemi a zdravotní sestrou. Předpokládal jsem původně, že ordinaci prodám jako Fyzická osoba, postupně docházím k názoru, že vhodnější by bylo prodej provést až poté, kdy své podnikání převedu do Spol. s r.o. Až dodatečně si ovšem uvědomuji, že postup - ať již zvolím prvně či následně zvažovaný typ prodeje, může být mimo jiných problémů komplikován i skutečností, že v r. 1997 jsem budovu, ve které je moje ordinace koupil od města, které pro ni nemělo jiné využití. Více jak polovinu prostor této budovy jsem nechal rekonstruovat na byty a ordinace, které pronajímám. Moje podnikatelská činnost, související s pronájmem těchto prostor je stejně jako provozování mé ordinace registrována Krajským úřadem pod společným názvem, totožným s pojmenováním mé ordinace. Po prodeji mé praxe míním dále jako dosud pronajímat výše zmíněné ordinace a byty včetně - nově - ordinace, kterou hodlám prodat.

Prosím o radu: mám zato, že ještě před konkretním jednáním o prodeji mé praxe bych měl oba zmíněné typy mého podnikání od sebe oddělit. Je tomu tak ? Se kterými úřady mimo Zdravotního odboru Kraje, Finančním úřadem, příp. zdravotními pojišťovnami mám v tom případě jednat ?

Odpovídá Pavel Vítek, daňový poradce č. 2756 z daňové a účetní kanceláře DATES.

Pokud jde o nemovitost, je situace poměrně jednoduchá. ZVašeho dotazu předpokládám, že nemovitost máte zařazenou vmajetku jako podnikající fyzická osoba a příjmy zjejího pronájmu jsou předmětem daně zpříjmu fyzických osob dle § 7 zákona o dani zpříjmů. Zákon o dani zpříjmů však vpřípadě pronájmu umožňuje ještě jednu možnost, jak evidovat a následně danit příjmy zpronájmu nemovitosti. Touto možností je §9 zákona o dani zpříjmů.

Ve Vašem případě tedy stačí převést nemovitosti zmajetku podnikající fyzické osoby do majetku fyzické osoby, tj. vyřadit je zevidence majetku u daňové evidence nebo zúčetnictví, pokud jej vedete.

Dále předpokládám, že nejste plátce daně zpřidané hodnoty a proto jste při pořízení či u rekonstrukce nemovitosti neuplatňovat odpočet DPH. Při vyřazení nemovitosti tedy nebudete tuto daň vypořádávat.

Pokud jde o úřady, pak jediným úřadem který sleduje vlastnické vztahy knemovitostem je místně příslušný Katastrální úřad. Vkatastru nemovitostí jste jako vlastník nemovitosti uveden Vy pod Vaším rodným číslem, nikoliv Vaše firma pod IČ. Proto vpřípadě vyřazení nemovitosti zmajetku podnikatele není nutné jakkoliv zápis na katastru měnit.

Uvedený postup je tedy jednoduchý a má ještě jednu velkou výhodu. Tou je odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Na rozdíl od příjmů dle § 7 se zpříjmů dle § 9, tj. zpříjmů zpronájmu, kterými se Vaše příjmy po vyřazení nemovitosti zmajetku podnikatele stanou, nevyměřuje pojistné. Příjmy podléhají pouze dani zpříjmu fyzických osob a to ve stejné sazbě, jako příjmy zpodnikání.

A v závěru mi ještě dovolte radu ksamotnému převodu praxe. Je pravda, že převod podílu ve společnosti sručením omezeným je zhlediska prodávajícího i kupujícího nejjednodušším řešením. Velkou výhodou pak je, je-li prodávající vlastníkem podílu ve společnosti alespoň 5 let. Po této době je příjem zprodeje podílu osvobozen od daně zpříjmu. Tento fakt pravděpodobně (nemáte-li již dříve založenou společnost) nenastane. I samotný převod na společnost pro Vás bude mít shodné daňové důsledky jako převod jinému vlastníkovi. Možná by tedy bylo administrativně jednodušší převést praxi na společnost již jiného vlastníka.

VHradci Králové 31.5.2013

Pavel Vítek – daňový poradce č. 2756

Daňová a účetní kancelář DATESCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky