Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 22. duben 2021 | Svátek má Evžénie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Platil pojistné a přesto je neplatič

Platil pojistné a přesto je neplatič

13.06.2013 08:31
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Pavel Vítek
Platil několik měsíců za sebe a za zaměstnankyni pojistné na ČSSZ, avšak s chybným variabilním symbolem. ČSSZ jej nyní považuje za neplatiče a účtuje mu penále za několikaměsíční prodlení. Zda skutečně dlužil pojistné, odpovídá v poradně MT Pavel Vítek.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Platil jsem 4 měsíce za sebe a za zaměstnankyni sociální pojištění na ČSSZ včas a v plné výši, avšak s chybným variabilním symbolem. ČSSZ mi bez jakékoli předchozí informace poslala po 4 měsících tyto peníze zpět na účet s informací v platebním pokynu „neodůvodněná platba“.

Když jsem toto zjistil, dotázal jsem se ČSSZ, proč peníze vrací. Byl jsem informován, že byl uveden chybný var. symbol a ať tedy peníze odešlu znovu. To jsem učinil a následně mi byl zaslán průběh výpočtu s tím, že jsem nezaplatil pojistné a mám penále za 4 měsíce prodlení.

Skutečně jsem dlužil pojistné celé 4 měsíce kvůli chybnému var. symbolu?

Podával jsem včas přehledy s číslem účtu, identifikací, kontakty na sebe a bohužel i s chybným VS.

Odpovídá Pavel Vítek, daňový poradce č. 2756 z daňové a účetní kanceláře DATES.

Způsob placení pojistného stanoví §19 zákona 589/1992 Sb. vněmž je stanoveno toto:

(1) Pojistné se platí v české měně

a) na příslušný účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení vedený u poskytovatele platebních služeb, nebo

b) vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné okresní správy sociálního zabezpečení pověřenému přijímat pojistné; v jednom kalendářním dni však lze zaplatit nejvýše částku 10 000 Kč.

Pokud jste tedy platil na příslušný účet příslušné OSSZ, neměl Vám nikdo bez vaší žádosti jakýkoliv domnělý přeplatek vracet. Variabilní symbol jako číslo platby pojištěnce není zákonem nijak upřesněn. Jedná se sice o zcela logický postup, podle kterého dochází kpřiřazování plateb zúčtu příslušné OSSZ na účty jednotlivých pojištěnců, avšak vpřípadě jako je ten Váš by Vás nejprve měla OSSZ upozornit na skutečnost, že na Vašem účtu záloh na pojistné eviduje nedoplatek. Poté, co byste pátral po tom, jak je to možné, by se přišlo na chybný VS platby a OSSZ by si platby schybným VS přiřadila.

Penále je dle § 20 odst. 1 možné vyměřit jen při neuhrazení pojistného ((1) Nebylo-li pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále. Penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala. Pro výši zálohy na pojistné platí obdobně ustanovení § 14 odst. 8.).

§20 dokonce připouští platbu i na jiný účet, tj. jiné OSSZ případně i FÚ a i vtakových případech.

§20 odst. 6 - Jestliže pojistné bylo zaplaceno na účet jiné než příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nebo na účet správce daně nepovažuje se taková částka za dlužné pojistné podle odstavce 1 ode dne následujícího po dni její platby (§ 19 odst. 2) do osmi dnů po dni zjištění, že plátce zaplatil pojistné na tento jiný účet; za den tohoto zjištění se považuje den, ve kterém plátce pojistného požádal o vrácení částky pojistného zaplacené na jiný účet, nejpozději však den, ve kterém mu příslušná okresní správa sociálního zabezpečení písemně oznámila, že tuto platbu pojistného neobdržela.

Jestliže pojistné bylo zaplaceno na účet cizozemského nositele pojištění namísto příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, nepovažuje se taková částka za dlužné pojistné podle odstavce 1, pokud plátce pojistného uhradí dlužné pojistné do 8 dnů po zjištění, že měl pojistné zaplatit okresní správě sociálního zabezpečení; za den tohoto zjištění se přitom považuje den, ve kterém mu okresní správa sociálního zabezpečení písemně oznámila číslo účtu, na který mají být platby pojistného zasílány.

Ztohoto důvodu je nutné, abyste se proti uložení penále u příslušné OSSZ odvolal,

VHradci Králové dne 12.6.2013

Pavel Vítek – daňový poradce č. 2756

Daňová a účetní kancelář DATESCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky