Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 03. červenec 2020 | Svátek má Radomír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Mluvčí: Chrenek nemá s ČPZP společného vůbec nic

Mluvčí: Chrenek nemá s ČPZP společného vůbec nic

29.10.2013 11:43
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ivb
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) se usilovně brání tomu, aby byla spojována s majetkovou účastí Tomáše Chrenka. ČPZP přitom původně vznikla spojením s pojišťovnou Agel, kterou Chrenek založil. Ředitelem ČPZP je někdejší šéf Agelu Petr Vaněk. Ve správní radě ČPZP sedí nebo seděli lidé, kteří zároveň působí jako manažeři v Chrenkových železárenských podnicích. Všechny tyto okolnosti mluvčí pojišťovny popírá a tvrdí, že Chrenek nemá s pojišťovnou vůbec nic společného...

Na dotazy Medical Tribune odpovídá mluvčí pojišťovny ČPZP Elenka Mazurová

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna vznikla spojením Zdravotní pojišťovny Agel, kterou založil Tomáš Chrenek, s Hutnickou zdravotní pojišťovnou a Českou národní zdravotní pojišťovnou. Co se stalo súčastí pana Chrenka?

ČPZP vznikla sloučením Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a České národní zdravotní pojišťovny k1.10.2009. Předtím, konkrétně k1.7.2009, se Hutnická zaměstnanecká pojišťovna sloučila se Zdravotní pojišťovnou AGEL. Ta zanikla bez likvidace podle zákona č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Vzhledem ktomu, jaká je právní subjektivita zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, která je dána výše uvedeným zákonem, pan Chrenek nikdy žádný podíl vtéto pojišťovně nemohl mít a ani ho tím pádem neměl.

Pojišťovna Agel podle mnohých kritiků nikdy neměla získat licenci. V době, kdy pojišťovna získala licenci, už totiž Agel provozoval 11 nemocnic, laboratoře, distributora léčiv, lékárny, laboratoře, což již tehdy znamenalo velký střet zájmů. Jaký je názor vedení ČPZP?

Zdravotní pojišťovna Agel vznikla zcela vsouladu splatnou legislativou a nikdo nikdy pořádně nevysvětlil včem je Vámi uváděný střet zájmu. Společnost AGEL, a.s. a Zdravotní pojišťovna AGEL byly samostatné subjekty vzniklé a existující na základě zcela odlišných právních norem.

ČPZP opakovaně upozorňuje na to, že se média velmi mýlí, když tvrdí, že tato pojišťovna spadá do impéria Tomáše Chrenka. Jaký je tedy vztah pana Chrenka ktéto pojišťovně? Stejný jako ke kterékoliv jiné zdravotní pojišťovně?

Žádné personální ani majetkové propojení neexistuje, ani nemůže existovat, neboť ČPZP je veřejnoprávní institucí, která funguje na základě výše zmíněného zákona o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách.

Wikipedie pod heslem Tomáš Chrenek uvádí toto: „ Tomáš Chrenek je spolumajitelem Moravia Steel vlastnící Třinecké železárny, filmových ateliérů AB Barrandov, ukrajinských železnorudných dolů, České průmyslové zdravotní pojišťovnynebo sítě nemocnic Agel na Severní Moravě.“ Bude vedení ČPZP podnikat nějaké kroky kúpravě tohoto hesla ve Wikipedii?

Děkujeme za upozornění, naše odpověď zní ano. Bohužel stejně nepřesně o této záležitosti opakovaně informují některá média. Přestože jsme tuto záležitost již mnohokrát vysvětlovali, neustále jsou tyto nepřesnosti zveřejnovány, čehož důkazem je i tento rozhovor. Možná by stačilo se podrobněji seznámit se zákonem o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách.

Současný generální ředitel ČPZP Petr Vaněk odešel do pojišťovny přímo zAgelu, kde působil jako generální ředitel a předseda představenstva společnosti Agel. Jaké má dnes ředitel Vaněk vztahy se společností Agel?

Generální ředitel Petr Vaněk své působení vorgánech společnosti AGEL před nástupem do ČPZP ukončil a jeho vztahy se všemi zdravotnickými zařízeními, nejen ze skupiny AGEL, jsou korektní.

Ve správní radě Vaší pojišťovny měli a mají silný vliv lidé spojeni se společnostmi Tomáše Chrenka. Například JUDr. Jana Kantorová – vedoucí právního oddělení Třineckých železáren a.s., Petr Poledník – blízký přítel JUDr. Petra Vaňka, apod. Můžete to okomentovat?

Paní JUDr. Jana Kantorová je advokátkou a společnicí Advokátní kanceláře Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o., pan Petr Poledník není žádným blízkým přítelem pana JUDr. Petra Vaňka. Pan Petr Poledník je ve funkci člena správní rady již od roku 2008, tzn. 3 roky před nástupem JUDr. Petra Vaňka do funkce generálního ředitele ČPZP, který prokázal své manažerské dovednosti nejen při úspěšném řízení společnosti AGEL, a.s., ale také při svém působení vRevírní bratrské pokladně, zdravotní pojišťovně, kterou vroce 1993 založil a do roku 2003 také úspěšně řídil.

Loni došlo kvýraznému posílení České průmyslové zdravotní pojišťovny, když převzala pojišťovnu Metal-Aliance. Proti tomuto sloučení protestoval vmédiích ministr Heger a celou transakci začala loni vzáří vyšetřovat protikorupční policie. Jaké jsou výsledky tohoto šetření?

Opět si trochu protiřečíte, protože Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) přezkoumalo podmínky pro povolení sloučení a dospělo knázoru, že neexistuje důvod, který by bránil vydání povolení ke sloučení obou zaměstnaneckých pojišťoven. Ktomuto rozhodnutí dospělo MZ ČR po předchozím vyjádření Ministerstva financí ČR, které nemělo námitky proti sloučení obou subjektů. Protikorupční policie podle oficiální informace, kterou sdělila vmédiích, vyšetřování odložila na jaře roku 2013.

ivb, www.tribune.cz

Foto zdroj: www.regionbook.comCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky