Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 28. únor 2020 | Svátek má Lumír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zdravotní výbor povede Rostislav Vyzula

Zdravotní výbor povede Rostislav Vyzula

07.12.2013 11:39
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ivb
Tento týden si poslanci zvolili do jednotlivých výborů své vedení. Zdravotní výbor povede poslanec prof. MUDr. Rostislav Vyzula z hnutí ANO 2011...

Prof. Vyzula působí jako přednosta Kliniky komplexní onkologické péče vMasarykově ústavě vBrně. Letos vříjnu byl vpředčasných parlamentních volbách zvolen poslancem za stranu ANO 2011, ve které působí jako odborný mluvčí za zdravotnictví.

Post předsedy zdravotního výboru je velmi vlivnou funkcí. Vpředchozím volebním období zastával toto místo Boris Šťastný (ODS), místopředsedou byl například Marek Šnajdr.

Poslanci, kteří se dostanou do výboru, mají větší šanci ovlivnit zákony, které se zdravotnictví týkají. Mají přímý přístup khlavnímu dění vdané oblasti - členové výboru mohou ovlivnit jednání sministerstvy, nemocnicemi, pojišťovnami. Účastní se formálních i neformálních schůzek snejvyššími zástupci v resortu.

„Člen výboru má oproti řadovému poslancipři řešení určitého problému výhodu – má více kontaktů, přímé spojení i snaší kanceláří,“ uvedl již dříve pro Medical Tribune tajemník zdravotního výboru Martin Blažek.

O velkém vlivu zdravotního výboru hovoří jasně také jednací řád poslanecké sněmovny.

„Člen vlády a vedoucí jiného ústředního správního úřadu je povinen dostavit se osobně na schůzi výboru, jestliže o to výbor požádá, a podat požadované informace a vysvětlení, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění.“

Parlamentní výbor také navrhuje a odvolává členy dozorčí a správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, projednává návrhy zdravotně pojistných plánů a dohlíží na hospodaření ostatních zdravotních pojišťoven.

Velkou moc má přitom předseda výboru. Zoficiálního textu jednacího řádu vyplývají spíše procesní privilegia předsedy (například navrhuje pořad jednání výboru a dobu a způsob projednávání jeho jednotlivých bodů). Ve skutečnosti má poměrně velké pravomoci. Může si kdykoliv pozvat „na kobereček“ ministra, náměstky, ředitele pojišťoven a jiné klíčové osoby vresortu.

„Když to hodně zjednodušíme, dá se říci, že žádný ministr není rád, pokud ho má předseda výboru vnemilosti,“ dodává tajemník Blažek.

A funkci předsedy zdravotního výboru bude vnásledujícím volebním období vykonávat právě prof. Rostislav Vyzula. Zdravotní program hnutí ANO 2011 zatím příliš vyprofilovaný není. Hlavní problémy současného zdravotnictví pojmenovává prof. Vyzula zatím stejně obecně jako jeho předchůdci: „Já bych se teď soustředil na financování, chod pojišťoven, síť zdravotnických zařízení, jejich dostupnost, postgraduální vzdělávání lékařů i nelékařů atd,“ uvedl prof. Vyzula pro Medical Tribune koncem listopadu.

Proč působí prof. Vyzula vpolitice právě za stranu ANO 2001? „Velmi se mi líbilo vystoupení Andreje Babiše v pořadu Jana Krause. Jako první otevřeně a naplno řekl, jaké jsou tady problémy. Ztotožnil jsem se s tím. Babiš se snaží, aby Česku pomohl po všech stránkách, nejen v byznysu, ale i vpolitice,“ uvedl onkolog vmédiích vdobě, kdy kandidoval do poslanecké sněmovny.

ivb, www.tribune.czCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky