Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 04. duben 2020 | Svátek má Ivana

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

VZP očima kandidátů na nové členy správní rady

VZP očima kandidátů na nové členy správní rady

08.01.2014 13:06
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ivb
Jaké názory na aktuální problémy Všeobecné zdravotní pojišťovny mají ti, kteří se ucházejí o křeslo ve správní radě VZP? Redakce Medical Tribune položila několik dotazů například Aleně Dernerové, Jiřímu Běhounkovi, Jiřímu Koskubovi nebo Ludvíku Hovorkovi...

Jaké hlavní problémy má podle Vás VZP z ekonomické stránky?

Alena DernerováAlena Dernerová

Předně se do zdravotnictví dostává jedna z nejnižších hodnot HDP vzhledem k evropským zemím. Přesto v ČR je zatím dobrá lékařská péče, ale tento stav je do budoucna neudržitelný. VZP má nejvíce nákladných pacientů při stále nízké platbě za státního pojištěnce.To je jedna stránka věci. Druhou je pak mnohdy špatné hospodaření VZP včetně IZIPU...

Jiří BěhounekJiří Běhounek

Dlouhodobě nastavené úhradové vyhlášky v předchozím období MZ tak že víc vydávala než vybrala.Třetí strana nemající odpovědnost za finance ZP rozhoduje mechanismem úhradové vyhlášky o výdajích na péči.

Jiří Koskuba

Dlouhodobě nevalorizované platby za státní pojištěnce, neregulované nadužívání a zneužívání poskytované péče, saturace nefungující sociální sféry, nesmyslné navýšení DPH a devalvace Kč.

Ludvík Hovorka

Nižší výběr pojistného, vyšší počet nákladnějších státních pojištěnců, hrazení velmi nákladné zdravotní péče, vysoké náklady na drahé projekty, které odčerpávají prostředky na proplácení péče, zřejmě vysoký podíl nákladných smluv „vylobovaných“ v minulosti, náklady na vyrovnání dluhů za převzatou ZP Média.

Je podle Vás správné, že došlo VZP získala finanční injekci ve výši 1.5 miliard?

Alena Dernerová

Myslím, že je to správné, jinak by pojišťovna nemohla zajišťovat zdravotní péči, kterou ale ze zákona zajišťovat musí - zodpovídá za ni.

Jiří Běhounek

Bez ní by měla VZP mnohem větší dluh a platila by se zpožděním což by poškozovalo především poskytovatele a klienty.

Jiří Koskuba

Za výše uvedených skutečností byla nezbytná, ale takřka nic neřeší.

Ludvík Hovorka

Myslím, že to bylo nevyhnutelné z pohledu nutnosti profinancovat zdravotní péči ze zákona.

Jaké konkrétní zakázky VZP z nedávné minulosti považujte za problematické?

Alena Dernerová

Stále IZIP, dále preventivní programy, například vydávání brožurek...Problematický se mi zdá i Mořský koník.

Jiří Běhounek

Je otázka co myslíte nedávnou minulost. Pokud jde o poslední tři roky, nevidím nic podstatného.

Jiří Koskuba

Ve vší úctě, to je obecné známo včetně podezření na patřičné viníky.

Ludvík Hovorka

Projekt elektronických zdravotních knížek IZIP, digitalizace dokumentů, elektronický portál, některé preventivní programy, vydávání informačního časopisu, smlouva o smlouvě budoucí s Protonovým centrem za 1 mld. ročně, převzetí zadlužené ZP Média.

Jak by se podle Vás měla změnit investiční politika pojišťovny v oblasti IT?

Alena Dernerová

Vžádném případě by jakákoli zakázka neměla probíhat v režimu JŘBU, což se v případě nákupu IT na VZP dělo mnoho let.

Jiří Běhounek

Na změně se pracuje, ale není to zdaleka jednoduchá věc,protože podívejte se na MPSV či MD a jejich systémy a kolapsy. To si VZP nemůže dovolit.

Jiří Koskuba

Jak kdy, kterých a za jakých podmínek. Ač socan, zdůrazňuji, že většina ZZ je soukromých -"toliko" ve smluvním vztahu k ZP.Nejde tedy o subjekty patřící ZP které jim diktují neustále nové a nové podmínky a úkoly. Jsou tovlastněprivátní smluvní firmy. Tak jako řada mnohých jiných. A pokud je mi známo, propagují se rovné podmínky pro všechny. Vidíte, jenom propagují.I takčeské zdravotnictví zemře na záplavu naprosto nesmyslnéobludné administrativy. Pacient se zcela vytratil, nikoliv vinou zdravotníků. Proto i pan doc. Heger z něj "moudře" udělal pouhého klienta. Je rovněž kuriosní, že krom digitální dokumentace se musí vést a skladovat současně ta papírová. Atd.
Ludvík Hovorka

IT zakázky vyžadují důkladnou přípravu, propracované zadání, zkušené odborníky a vysoce kvalifikovanu supervizi. Není je možné zadávat z volné ruky a bez přípravy, protože pak dopadnou jako IZIP, S-Karta, informační systém evidence motorových vozidel, apod. Potom pochopitelně vyvolávají podezření, kdo z pojišťovny nebo z politiků se na konkrétních zakázkách obohatil.

Je podle Vás logická například stávající podoba digitalizace papírových dokumentů? Považujete například současné smlouvy s firmou Hewlett Packard výhodné?

Alena Dernerová

Smlouvu mezi HP a VZP jsem neviděla a nemohu se k ní tedy vyjádřit. Pokud se týče plošné digitalizace papírových dokumentů, jsem pro selektivní digitalizaci tam, kde je to momentálně třeba. Možná, že dojde postupně ke globální digitalizaci, jako je tomu například ve Švédsku, ale Švédskem v této době určitě nejsme a zřejmě dlouho nebudeme.

Jiří Běhounek

Elektronizace je naprosto nezbytná a digitalizace je pro další skladování a uchovávání efektivní způsob.

Jiří Koskuba

Nevím.

Ludvík Hovorka

Digitalizovat by se mělo jenom to, co je nezbytné. Pokud se digitalizuje plošně všechno, pak to zavání podezřením, proč, za kolik a kde na to vzít v době, kdy VZP musí obracet každou korunu. Konkrétní smlouvy jsem neviděl, jenom jsem slyšel o zakázce za mnoho miliard korun. Smlouvu mezi HP a VZP jsem neviděl a nemohu se k ní tedy vyjádřit. Nevím, v čem by tyto smlouvy za mnoho miliard korun mohly být pro VZP výhodné

Redakce MT zažila při anketách mezi členy správní rady zajímavouvěc. Když jsme se ptali na nepříjemnou otázku, proč hlasovali proněkterou kontroverzní investici, mnozí z nich si postěžovali, žehlasování ve správní radě je "kolektivní" a prostor pro hlasování nazákladě individuálního názoru ve správní radě příliš není. Souhlasíte?Budeme slýchat tyto stesky i od Vás?

Alena Dernerová

Nemohu pochopit, jak se mohli členové správní rady vymlouvat jeden na druhého, pokud mají vlastní mozek a uvažování.Za sebe mohu říci,že se určitě nebudu podřizovat kolektivnímu nátlaku. A věřím, že v nové správní radě bude takových lidí více.

Jiří Běhounek

Hlasování jednotlivých členů nebudu komentovat, nerozumím slovu kolektivní hlasování.Vyčkejte vývoje.

Ludvík Hovorka

Ne. Nesouhlasím. Vždy bude záležet, jestli konkrétní lidé do VZP přicházejí s nějakým cílem ke zlepšení fungování největší zdravotní pojišťovny, nebo zda svoji funkci dostávají jako trafiku za věrné služby své politické straně a za loajalitu vedení zdravotní pojišťovny, či ministerstvu zdravotnictví.Pokud chcete být platným členem jakéhokoliv správního či dozorčího orgánu, pak musíte prostudovat spoustu materiálů, abyste během projednávání byli v obraze. Pokud čas na studium nenaleznete, pak se stáváte jenom trapným účastníkem monologu vedení a zvedáte ruku, jak Vám příslušný úředník doporučí, aniž byste se snažili najít podstatu problému a výhodnost pro organizaci - v tomto případě pro pojišťovnu a její pojištěnce. Rozhodování je samozřejmě individuální s individuální odpovědností pokud se někdo této odpovědnosti bojí, pak by neměl do správní rady VZP kandidovat.Rozhodně nemám v úmyslu stát se pasivním schvalovatelem všech dokumentů bez podrobného rozboru a hledání nejlepšího řešení.

Odpovědi Leoše Hegera, dalšího z kandidátů na člena správní rady čtěte ZDE.

(ivb), www.tribune.czCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky