Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. leden 2021 | Svátek má Zdeněk
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Mohu odprodat praxi do jiného kraje?

Mohu odprodat praxi do jiného kraje?

30.01.2014 08:21
Zdroj: Medical Tribune
Autor: Mgr. Miloš Máca
Lékařka má soukromou praxi - s.r.o. - a chtěla by odprodat část obchodního podílu. Ptá se, zda je možné tento podíl převést do jiného kraje, než ve kterém má registraci. Odpověď poradny Medical Tribune najdete v článku.

Mám soukromou praxi,od r. 2012 jako s.r.o, úvazek 1,00. Chtěla bych 0,5 úvazku "pronajmout", za určitou částku, po splacení odprodat jako část obchodního podílu Je možné tento podíl převést do jiného kraje,než ve kterém mám registraci? Ev.jak postupovat.

Odpovídá Mgr. Miloš Máca, právník se zaměřením na medicínské právo.

Takový postup určitě možný je, a jelikož provozujete svou praxi ve formě s.r.o., znamená to, že poloviční podíl lze volně převést či pronajmout na jiného kolegu, a to bez nutnosti absolvovat výběrové řízení, aby byla polovina smluvního úvazku se zdravotními pojišťovnami převedena na kupujícího či nájemce.

Jistě je možné mezi smluvními stranami také dohodnout, že nejprve bude část obchodního podílu pronajata a po určité době převedena, přičemž jakmile bude zaplacené nájemné dosahovat kupní cenu části obchodního podílu, toto zaplacené nájemné se vůči kupní ceně smluvně započte.

Nehraje roli, zda bude část obchodního podílu převedena do stávajícího či jiného kraje. Svýjimkou situace, kdy by nabyvatel podílu působil ve stejných prostorech ordinace, ve které nyní poskytujete péči Vy (což vzhledem kVašemu záměru můžeme vyloučit), bude nutné pro nové prostory doložit vše, co je stanoveno v § 16 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, vplatném znění – jak zhlediska personálního doklady o způsobilosti ksamostatnému výkonu lékařského povolání a o bezúhonnosti nabyvatele podílu, tak dokumenty zhlediska technického, tedy provozní řád schválený hygienikem, titul, na základě kterého bude nabyvatel oprávněn užívat prostory pro ordinace (kupní nebo nájemní smlouva kprostorám) a doklady o věcném a technickém vybavení ordinace.

Zpraktického hlediska vyjde zcela nastejno, zda bude všechna tato administrativa probíhat vrámci téhož kraje anebo u jiného krajského úřadu, pominu teď správní technikálie, jaký druh rozhodnutí by ten který krajský úřad mohl vydat anebo vydal.

Ve stručnosti, kromě výše popsané komunikace smístně příslušným krajským úřadem, základní kroky postupu, ať už by šlo o převod nebo nájem, jsou tři: a) sepsání odpovídajícího typu smlouvy (převod obchodního podílu nebo nájem), b) zápis u notáře, c) zápis nebo změna zápisu v obchodním rejstříku. Posléze pak zdravotní pojišťovny požádáte o převod části smluvního úvazku na nabyvatele, přičemž tomuto jsou zdravotní pojišťovny povinny vyhovět jak bez výběrového řízení, tak bez kladení si případných podmínek.

www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky