Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. červen 2021 | Svátek má Milan
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Konference o biomplantologii v Brně se vydařila

Konference o biomplantologii v Brně se vydařila

18.05.2014 13:16
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: red
VI. Mezinárodní konference BIOimplantologie 2014 se konala ve dnech 29. – 30. dubna v Brně. Jejími pořadateli byla Fakulta chemická, ústav chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP. Účastníci diskutovali především o využití kmenových buněk a nových materiálů pro bioimplantologii. Zazněly zde příspěvky na téma tkáňové inženýrství, seeding buněk, jejich růst a transformace, klinická aplikace tkání a buněk, preklinické testování a další...

Letošní ročník byl zaměřen především na problematiku preklinických studií. Konferenci uváděl nanotechnolog Prof. MUDr. Evžen Amler, PhD. Dále přednášeli kliničtí pracovníci, laboratorní odborníci a vědci z výzkumu. Byli tam zastoupeni i pracovníci SÚKL a měli přednášku o legislativě vztahující se k preklinice.

Zajímavé byly například přednášky kliniků, kteří s buněčnou terapií již procházejí nebo prošli preklinickým testováním

Otázku preklinického testování buněčného přípravku a komunikace se SÚKL otevřeli

MUDr. Robert Pytlík, Mgr. Hana Rychtrmocová, MUDr. David Stehlík a doc. MUDr. Ondřej Slanař ze Všeobecné fakultní nemocnice vPraze.

Na téma vývoj léčivého přípravku Moderní terapie a jeho zavedení do praxe v podmínkách zdravotnického zařízení diskutovali doc. MUDr. Daniel Lysák, Mgr. Monika Holubová a primář MUDr. Pavel Jindra z Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Účastníci konference probírali také otázku na téma: NK buňky proti relapsu hemato-onkologických onemocnění.

"Jednalo se vpořadí již o šestou a musím říci, že velmi úspěšnou konferenci. Konference je mezioborová a pokaždé zde vznikají nové projekty a nápady ke spolupráci. Tentokrát dokonce členové Společnosti pro bioimplantologii rozhodli navíc o uspořádání pracovního dne na aktuální téma “Trombocyty vnetransfuzní aplikaci“, takže atmosféra byla skutečně tvůrčí,“zhodnotila výsledky konference MUDr. Barbara Kubešová, předsedkyně odborné společnosti pro bioimplatntologii ČLS JEP a odborná poradkyně firmy VA-BIOS Brno.

red, www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky