Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. leden 2021 | Svátek má Zdeněk
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Mohu si založit s.r.o.?

Mohu si založit s.r.o.?

29.05.2014 08:13
Zdroj: www.tribune.cz
Fyzioterapeut vlastní soukromou rehabilitaci se zaměstnanci a dotazuje se poradny Medical Tribune, zda si může s využitím tohoto nestátního zdravotnického zařízeni založit s.r.o.. Odpověď se dočtete v článku...
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Mám soukromnou rehabilitaci, nejsem lékař, jsem fyzioterapeut, nestatní zdravotnické zařízeni. Můj dotaz se týká, zda mužu založit s.r.o. V současné době zaměstnávám jednoho zaměstnance a dva mám na dohodu....

Odpovídá Mgr. Miloš Máca, právník se zaměřením na medicínské právo.Převod vlastní praxe provozované ve formě fyzické osoby (neboli OSVČ) na formu společnosti sručením omezeným (s.r.o.) zákon umožňuje nejen pro soukromé praxe lékařů, ale také pro nestátní zdravotnická zařízení (dnes terminologicky již „poskytovatele zdravotních služeb“) vnelékařských oborech, jako je Vámi provozovaná soukromá fyzioterapeutická praxe.


Klíčové ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vplatném znění, který se možnosti tohoto převodu na s.r.o. mj. týká, totiž nijak nerozlišuje poskytovatele vlékařských a nelékařských oborech. Ani obchodněprávní a další právní předpisy nestanoví zvláštní či jiné podmínky pro poskytovatele vnelékařských oborech, anebo snad dokonce nemožnost založení s.r.o. poskytovatelem nelékařem.


Citované ustanovení konkrétně zní: „V případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, a v případě, je-li zakladatelem společnosti s ručením omezeným fyzická osoba, která má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako fyzické osoby zanikne při udělení oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnosti s ručením omezeným, se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb.“


Ztoho vyplývá, že i pro Vás, jakožto poskytovatele voboru fyzioterapie, je zaručen přechod smluv se zdravotními pojišťovnami, které máte jako poskytovatel ve formě fyzické osoby uzavřeny, na Vámi nově založené s.r.o., a to bez výběrového řízení, jestliže nebudete rozšiřovat rozsah poskytovaných zdravotních služeb. Tento případný záměr zVašeho dotazu patrný.


Pro stručný nástin postupu převodu vlastní praxe zfyzické osoby na s.r.o. Vás mohu odkázat třeba sem: http://www.lkcr.cz/doc/tempus_file/tm_03_14-92.pdf na stránky 24 a 25 a jak již bylo uvedeno, ač se článek týká lékařských praxi, naprosto totéž bude platit pro Vaši praxi fyzioterapeuta.

www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky