Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 26. únor 2021 | Svátek má Dorota
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

DRG jako Dosti Rozpustilý Golem

DRG jako Dosti Rozpustilý Golem

Medical Tribune 13/2014
16.06.2014 09:14
Zdroj: Medical Tribune
Autor: Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
"Po deseti letech bych už nenazval svůj komentář DRG jako Dosti Rizikový Golem, ale Dosti Rozpustilý Golem. Má‑li mu vložit šém posunu do hliněné hlavy právě ÚZIS, přeji jeho novému řediteli docentu Duškovi hlavně hodně štěstí, zejména zůstane‑li v tom snažení spíše osamělým romantikem," píše prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. v aktuálním vydání Medical Tribune.

Když kdysi v roce 2004 ministryně zdravotnictví slibovala či vyhrožovala rychlým zavedením systému DRG od ledna následujícího roku, sepsal jsem v obavách z hluboké nepřipravenosti před Vánocemi pro ZdN článeček s názvem DRG jako Dosti Rizikový Golem. Za to mě v replice poplísnil jeden pan kolega jako brzdaře pokroku. Jak už teď víme, ke skutečnému zavádění DRG došlo mnohem později, zavádění trvá a ještě dlouho trvat bude. Navíc jsme nakoupili jakýsi retrogrouper a už se ví, že potřebujeme lepší neogrouper či supergrouper, který groupuje lépe a podrobněji, takže nagroupované zase brzy přegroupujeme. Podmínkou úspěchu DRG je totiž rozumný grouping. Zkoumal jsem z vrozené zvídavosti podstatu DRG od jeho kořenů v sedmdesátých letech v americkém New Jersey až po jeho funkční evropské variace. Také proto, že z části mladých lékařů v nemocnicích se náhle stávají k jejich lékařskému poslání ještě takzvaní kodéři sloužící modle DRG. Mnozí vážení ředitelé nemocnic se však těší, jak s chytrým kódováním DRG dostanou od pojišťoven více, a mnohé pojišťovny se naopak těší, jak jim budou moci platit méně, když jim DRG neprůhledné nemocniční hemžení zprůhlední. Nemyslím, že DRG je nadějí medicíny, asi jen nadějí účetnictví.

Princip DRG si může modelově vyzkoušet i laik, třeba v supermarketu. Buď u pokladny vyskládá ledabyle všechno zakoupené zboží v jedné hromadě, nebo je pro paní pokladní nagroupuje ve vytříděných skupinkách jako pečivo, ovoce, luštěniny, masné výrobky, drogistické zboží. Může jen expertně řešit, zda je párek více masem nebo sójovou luštěninou. Je však pravděpodobné, že nákup spočítaný v nesrovnané i srovnané podobě bude stát stejně. Ledaže by se to zboží, které se neumí zařadit do skupiny, vrátilo zpět do regálu a ušetřilo se tak. Třeba za kvasnice.

Navíc je také ve věci DRG nutno počítat s českou cestou. Systém DRG, který měl ve světě vést ke srovnání plateb za ucelené soubory výkonů potřebných k řešení daného zdravotního problému (diagnózy), je u nás už opět opatřen koeficienty, takže zatím má ještě platit x = 1,3x = 1,5x = 0,9x a podobně, ale prý s nadějí, že jednou bude lépe, aby nerovnou rovnicí netrpěli aspoň matematici.

Pokrok se nicméně nedá zastavit, ve věci DRG ani urychlit. Asi se projekt DRG trochu popřizastavoval, a tak se teď hledá někdo, kdo zase proces popřipožene. Zda má být úkolem právě ÚZIS nebo kodérů z řad mladých lékařů plnit volání plátců zdravotní péče po účetní transparenci, je otázkou. Pomoc bližním je jistě hezká věc, jde jen o to, aby nám při tom účtovacím groupingu, tedy DRG, nedegenerovali lékaři nebo ÚZIS odvracením pozornosti od toho, co řešit mají. Nedávná změna na postu ředitele ÚZIS ve mně budí plnou důvěru, že cokoli se na ÚZIS zadá, bude provedeno inteligentně a úspěšně i za cenu osobních útrap.

DRG je však rozumně použitelné jen pro část situací a úhrad. V zásadě dlí na půl cesty mezi liberálními úhradami všech výkonů a paušálem jako limitem možného. Na této vymezené úsečce se každé zdravotnické zařízení nachází trošku jinde. Že bychom však pro mechanismy plateb za zdravotní péči nemocnicím nyní objevili něco převratně nového, než je léta zavedeno v zemích zapadajícího slunce, si nemyslím. Zdravotní pojišťovny u nás zcela naplňují britský bonmot „lot of data, few information“. Jako všechno, také důvodné a spravedlivé hrazení zdravotní péče chce hlavně hodně mravenčí kultivační práce. Jen si nejsem jist, kdo všechno má být zván plátcům ku pomoci. Zda také ÚZIS a doktoři jako kodéři, tedy platební brigádníci. Jistě hezky pomohou a třeba zase naše zdravotní pojišťovny pomohou na oplátku s prací ÚZIS a mladým lékařům a budeme taková jedna velká rodina vzájemné hospodářské pomoci, jak už je v Česku zvykem.

Po deseti letech bych už nenazval svůj komentář DRG jako Dosti Rizikový Golem, ale Dosti Rozpustilý Golem. Má‑li mu vložit šém posunu do hliněné hlavy právě ÚZIS, přeji jeho novému řediteli docentu Duškovi hlavně hodně štěstí, zejména zůstane‑li v tom snažení spíše osamělým romantikem.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky