Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 04. duben 2020 | Svátek má Ivana
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Význam regionálních uzlin pro terapii maligního melanomu

Význam regionálních uzlin pro terapii maligního melanomu

Journal of Clinical Oncology 2/2014
06.10.2014 08:41
Zdroj: Journal of Clinical Oncology
Autor: Danielle K. DePeralta, Massachusetts General Hospital Cancer Center and Harvard Medical School, Boston, MA Mai P. Hoang, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA Kenneth K. Tanabe, Massachusetts General Hospital Cancer Center and Harvard Medical School, Boston, MA

Řada Významné onkologické kasuistiky slouží k uvedení původních sdělení publikovaných v Journal of Clinical Oncology do klinického kontextu. Po prezentaci případu následuje popis problematických aspektů stanovení diagnózy a léčby, přehled relevantní literatury a shrnutí léčebných postupů navržených autorem. Cílem této řady je pomoci čtenářům k lepšímu pochopení, jak aplikovat výsledky klíčových studií, včetně studií publikovaných v Journal of Clinical Oncology, u pacientů, s nimiž se setkávají ve vlastní klinické praxi.

Celkově zdravá 46letá běloška podstoupila biopsii pigmentované léze na levém boku, v níž byl prokázán melanom tloušťky 2,5 mm, s 5–7 mitózami na mm2 a přítomností ulcerace. Nebyly přítomny klinické známky metastáz do uzlin. Žena podstoupila širokou lokální excizi (WLE) s okraji 2 cm a lymfatické mapování s biopsií sentinelové lymfatické uzliny (SLN) (obr. 1). Ve dvou z pěti axilárních SLN byl přítomen metastatický melanom. Souhrnně tedy jde o pacientku se dvěma pozitivními SLN po WLE a biopsii z SLN pro melanom levého boku, která přichází k doporučení další léčby.

PROBLEMATIKA STANOVENÍ DIAGNÓZY A LÉČBY

K nejvýznamnějšímu zvýšení incidence melanomu dochází u pacientů s časným onemocněním. V řadě případů melanomu však zjišťujeme agresivní biologické chování a vznik metastáz je spojen s rychlým zkrácením přežití. Silnými indikátory prognózy jsou tloušťka primárního nádoru a histologická ulcerace. Popsaná pacientka má zvýšené riziko lymfatického a hematogenního šíření nádoru.1 Diagnóza metastáz do lymfatických uzlin stanovená v době široké lokální excize (wide local excision, WLE) a biopsie sentinelové lymfatické uzliny (sentinel lymph node, SLN) má několik potenciálních výhod, k nimž patří získání přesnějších prognostických informací, lepší kontrola uzlin, delší přežití bez známek onemocnění (disease-free survival, DFS) a delší celkové přežití.2 Bylo dosaženo shody v tom, že obě první výhody jsou založeny na biopsii SLN, nikdy však nebylo spolehlivě prokázáno prodloužení celkového přežití.

Problematika chirurgické léčby regionálních uzlin souvisí hlavně s otázkami, zda pokračovat biopsií SLN, nebo pouhou observací uzlin a zda u pacientů s pozitivní SLN provést doplňující disekci lymfatických uzlin (completion lymph node dissection, CLND), nebo pouhou observaci.

Biopsie SLN je obecně nabízena osobám s primárním melanomem tlustším než 1 mm. Většina nových pacientů s melanomem přichází s lézemi T1 (< 1,0 mm); mají po samotné WLE 10leté přežití přibližně 90 %. Biopsie SLN se těmto pacientům obecně nedoporučuje, protože je vystavuje zbytečnému riziku, je spojena s významnými náklady, přináší málo informací o prognóze a neprodlužuje přežití. Existuje však významná podskupina pacientů s tenkým melanomem, u nichž se nakonec rozvine metastatické onemocnění, a to buď systémové, nebo v regionální spádové oblasti. U některých z těchto pacientů by mohla být biopsie SLN přínosem. V kategorii T1 je větší pravděpodobnost postižení SLN u melanomů tlustších než 0,75 mm a současné doporučené postupy National Comprehensive Cancer Network (NCCN, verze 1.2014) požadují zvážení biopsie SLN u pacientů s lézemi ve stadiu T1a tlustšími než 0,75 mm a nabídnutí biopsie SLN pacientům s lézemi ve stadiu T1b tlustšími než 0,75 mm.3 Biopsie SLN může být rozumným postupem u menšího počtu pacientů s tenkým melanomem (≤ 0,75 mm), kteří přicházejí s potenciálně vysoce rizikovými charakteristikami nádoru, k nimž patří ulcerace, vyšší počet mitóz a invaze do lymfatických cév (obr. 2).

U pacientů s pozitivní SLN mimo klinické studie je nadále léčebným standardem CLND. Přínos CLND a průběh onemocnění melanomem s pozitivní SLN však nejsou objasněny. Přibližně 75 % až 80 % pacientů, u nichž je pro pozitivní SLN provedena CLND, nemívá postižení dalších uzlin,4,5 což vedlo k otázce, zda je CLND nezbytná u všech pacientů s postižením SLN. Pokud by byl dostupný postup ke stratifikaci pacientů podle rizika přítomnosti pozitivních nesentinelových uzlin (nonsentinel nodes, NSN), nemuseli by lékaři CLND provádět u pacientů s nízkým rizikem.

Sporný je také vhodný rozsah disekce lymfatických uzlin u pacientů s pozitivními SLN. Chirurg musí hledat kompromis mezi prioritní doplňující disekcí a možností zvýšení nemocnosti tím, že uváží relativní vliv faktorů, jako jsou věk pacienta, přidružená onemocnění a pravděpodobnost lokální, regionální nebo vzdálené recidivy.

Celý článek najdete v časopise Journal of Clinical Oncology číslo 2/2014 na straně 116-120.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky